Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sztygar 7340 PLN
Serwisant maszyn 4880 PLN
Sprzedawca 3480 PLN
Sanitariusz 2800 PLN
Analityk baz danych 5890 PLN
Front-end developer 7550 PLN
Zbrojarz 3860 PLN
Android developer 8040 PLN
Chemik 4710 PLN
Operator zgrzewarek 3740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
lubelskim w 2015 roku

22.04.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń w województwie lubelskim w 2015 roku wyniosła 3 050 PLN brutto. Płace co czwartego pracownika nie przekroczyły 2 300 PLN. Z kolei 25% osób zarabiało nie mniej niż 4 500 PLN. Kobiety zarabiały średnio o 550 PLN mniej niż mężczyźni, co oznacza, że luka płacowa w województwie lubelskim wyniosła ponad 16%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie lubelskim w 2015 roku wyniosła 3 050 PLN brutto. Płace co czwartego pracownika nie przekroczyły 2 300 PLN. Z kolei 25% osób zarabiało nie mniej niż 4 500 PLN. Kobiety zarabiały średnio o 550 PLN mniej niż mężczyźni, co oznacza, że luka płacowa w województwie lubelskim wyniosła ponad 16%.

Wynagrodzenia całkowite kobiet
i mężczyzn w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

płeć

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

mężczyźni

2 500

3 350

5 000

kobiety

2 147

2 800

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych


Wśród mężczyzn najwięcej zarabiali pracownicy w wieku od 51 do 64 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN, a więc o 950 PLN więcej niż mediana wojewódzka. Z kolei wśród pań najwyżej opłacane były te w przedziale wiekowym od 41 do 50 lat. Przeciętnie zarabiały 3 250 PLN, czyli o 200 PLN więcej niż przeciętne zarobki w województwie. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn najmniejsze płace otrzymywały osoby w wieku od 18 do 25 lat. Kobiety w tym przedziale wiekowym zarabiały średnio 2 200 PLN, a mężczyźni 2 500 PLN. Oznacza to, że wśród najmłodszych pracowników w województwie lubelskim luka płacowa wyniosła 12%.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w różnych grupach wiekowych w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia


W województwie lubelskim osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały przeciętnie 3 431 PLN. Z kolei 25% magistrów otrzymywało wynagrodzenie nie mniejsze niż 5 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem
wykształcenia w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

średnie

2 000

2 600

3 500

 

niepełne wyższe

2 228

2 880

4 100

 

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

2 255

3 000

4 212

 

wyższe magisterskie

2 500

3 431

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób na wybranych stanowiskach w województwie lubelskim


Powyżej wojewódzkiej mediany wynagrodzeń zarabiały osoby na stanowiskach takich jak główny księgowy (4 210 PLN), specjalista ds. handlowych (3 526 PLN), czy specjalista ds. sprzedaży. Poniżej 3 000 PLN otrzymywali informatycy (na stanowisku ogólnym), inspektorzy (administracja państwowa), magazynierzy, pracownicy administracyjni, czy sprzedawcy.

Mediany wynagrodzeń na wybranych
stanowiskach w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPo szczegółowe dane dotyczące sposobów wynagradzania na poszczególnych stanowiskach zapraszamy do modułu Moja Płaca.

Wynagrodzenia w wybranych branżach w województwie lubelskim


Branżą o najwyższej medianie wynagrodzeń w województwie lubelskim było IT (4 500 PLN). Powyżej mediany wojewódzkiej zarabiano również w następujących branżach: bankowości (3 800 PLN), przemyśle lekkim (3 640 PLN), przemyśle ciężkim (3 500 PLN), budownictwie (3 480 PLN), energetyce i ciepłownictwie (3 370) oraz w sektorze organizacji pozarządowych (3 350 PLN).

Wynagrodzenia całkowite w wybranych
branżach w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

IT

3 000

4 500

6 400

bankowość

2 500

3 800

5 800

przemysł lekki

2 500

3 640

5 075

przemysł ciężki

2 600

3 500

5 000

budownictwo

2 300

3 480

5 000

energetyka i ciepłownictwo

2 500

3 370

4 800

organizacje pozarządowe

2 400

3 350

4 100

rolnictwo

2 500

3 000

4 000

nauka, szkolnictwo

2 300

2 980

3 800

transport i logistyka

2 250

2 900

4 000

służba zdrowia

2 200

2 900

4 200

sektor publiczny

2 190

2 800

3 650

handel

2 081

2 775

4 000

usługi dla biznesu

2 123

2 600

4 000

usługi dla ludności

2 000

2 520

3 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZmiana poziomu wynagrodzeń


Osoby pracujące w woj. lubelskim i deklarujące wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2014 roku stanowią 38% badanych. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 500 PLN. Największa grupa ankietowanych deklaruje utrzymanie się poziomu wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku (47%). Przeciętnie zarabiali oni 3 000 PLN. Co dziesiąty pracujący tym regionie deklaruje spadek płacy w 2015 roku. Ich wynagrodzenie wynosiło przeciętnie 2 860 PLN.

Zmiana poziomu wynagrodzeń
w stosunku do 2014 roku w województwie lubelskim

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".