Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Brygadzista 4790 PLN
Mechanik maszyn 5680 PLN
Mechanik samochodowy 4760 PLN
Kustosz 4050 PLN
Farmaceuta 5020 PLN
Krupier 3000 PLN
Frezer 3920 PLN
Sortowacz 3310 PLN
Konsultant SAP 9810 PLN
Górnik strzałowy 6160 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
lubelskim w 2015 roku

22.04.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń w województwie lubelskim w 2015 roku wyniosła 3 050 PLN brutto. Płace co czwartego pracownika nie przekroczyły 2 300 PLN. Z kolei 25% osób zarabiało nie mniej niż 4 500 PLN. Kobiety zarabiały średnio o 550 PLN mniej niż mężczyźni, co oznacza, że luka płacowa w województwie lubelskim wyniosła ponad 16%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie lubelskim w 2015 roku wyniosła 3 050 PLN brutto. Płace co czwartego pracownika nie przekroczyły 2 300 PLN. Z kolei 25% osób zarabiało nie mniej niż 4 500 PLN. Kobiety zarabiały średnio o 550 PLN mniej niż mężczyźni, co oznacza, że luka płacowa w województwie lubelskim wyniosła ponad 16%.

Wynagrodzenia całkowite kobiet
i mężczyzn w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

płeć

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

mężczyźni

2 500

3 350

5 000

kobiety

2 147

2 800

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych


Wśród mężczyzn najwięcej zarabiali pracownicy w wieku od 51 do 64 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN, a więc o 950 PLN więcej niż mediana wojewódzka. Z kolei wśród pań najwyżej opłacane były te w przedziale wiekowym od 41 do 50 lat. Przeciętnie zarabiały 3 250 PLN, czyli o 200 PLN więcej niż przeciętne zarobki w województwie. Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn najmniejsze płace otrzymywały osoby w wieku od 18 do 25 lat. Kobiety w tym przedziale wiekowym zarabiały średnio 2 200 PLN, a mężczyźni 2 500 PLN. Oznacza to, że wśród najmłodszych pracowników w województwie lubelskim luka płacowa wyniosła 12%.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w różnych grupach wiekowych w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia


W województwie lubelskim osoby z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiały przeciętnie 3 431 PLN. Z kolei 25% magistrów otrzymywało wynagrodzenie nie mniejsze niż 5 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem
wykształcenia w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

średnie

2 000

2 600

3 500

 

niepełne wyższe

2 228

2 880

4 100

 

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

2 255

3 000

4 212

 

wyższe magisterskie

2 500

3 431

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób na wybranych stanowiskach w województwie lubelskim


Powyżej wojewódzkiej mediany wynagrodzeń zarabiały osoby na stanowiskach takich jak główny księgowy (4 210 PLN), specjalista ds. handlowych (3 526 PLN), czy specjalista ds. sprzedaży. Poniżej 3 000 PLN otrzymywali informatycy (na stanowisku ogólnym), inspektorzy (administracja państwowa), magazynierzy, pracownicy administracyjni, czy sprzedawcy.

Mediany wynagrodzeń na wybranych
stanowiskach w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPo szczegółowe dane dotyczące sposobów wynagradzania na poszczególnych stanowiskach zapraszamy do modułu Moja Płaca.

Wynagrodzenia w wybranych branżach w województwie lubelskim


Branżą o najwyższej medianie wynagrodzeń w województwie lubelskim było IT (4 500 PLN). Powyżej mediany wojewódzkiej zarabiano również w następujących branżach: bankowości (3 800 PLN), przemyśle lekkim (3 640 PLN), przemyśle ciężkim (3 500 PLN), budownictwie (3 480 PLN), energetyce i ciepłownictwie (3 370) oraz w sektorze organizacji pozarządowych (3 350 PLN).

Wynagrodzenia całkowite w wybranych
branżach w województwie lubelskim w 2015 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

IT

3 000

4 500

6 400

bankowość

2 500

3 800

5 800

przemysł lekki

2 500

3 640

5 075

przemysł ciężki

2 600

3 500

5 000

budownictwo

2 300

3 480

5 000

energetyka i ciepłownictwo

2 500

3 370

4 800

organizacje pozarządowe

2 400

3 350

4 100

rolnictwo

2 500

3 000

4 000

nauka, szkolnictwo

2 300

2 980

3 800

transport i logistyka

2 250

2 900

4 000

służba zdrowia

2 200

2 900

4 200

sektor publiczny

2 190

2 800

3 650

handel

2 081

2 775

4 000

usługi dla biznesu

2 123

2 600

4 000

usługi dla ludności

2 000

2 520

3 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZmiana poziomu wynagrodzeń


Osoby pracujące w woj. lubelskim i deklarujące wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2014 roku stanowią 38% badanych. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 500 PLN. Największa grupa ankietowanych deklaruje utrzymanie się poziomu wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku (47%). Przeciętnie zarabiali oni 3 000 PLN. Co dziesiąty pracujący tym regionie deklaruje spadek płacy w 2015 roku. Ich wynagrodzenie wynosiło przeciętnie 2 860 PLN.

Zmiana poziomu wynagrodzeń
w stosunku do 2014 roku w województwie lubelskim

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".