Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2015 roku

29.03.2016 Artur Szeremeta
Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń w przemyśle ciężkim wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że w zestawieniu najwyżej opłacanych branż przemysł ciężki znalazł się na szóstej pozycji.

Mężczyźni zatrudnieni w przemyśle ciężkim przeciętnie zarabiali 4 200 PLN brutto miesięcznie. Pracujące w tej branży panie otrzymywały miesięczne wynagrodzenia niższe o 150 PLN. Najwyżej opłacani panowie zarabiali nie mniej niż 6 400 PLN, zaś wynagrodzenia najwyżej opłacanych pań były nie mniejsze niż 6 000 PLN brutto miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń w przemyśle ciężkim wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że w zestawieniu najwyżej opłacanych branż przemysł ciężki znalazł się na szóstej pozycji.

Mężczyźni zatrudnieni w przemyśle ciężkim przeciętnie zarabiali 4 200 PLN brutto miesięcznie. Pracujące w tej branży panie otrzymywały miesięczne wynagrodzenia niższe o 150 PLN. Najwyżej opłacani panowie zarabiali nie mniej niż 6 400 PLN, zaś wynagrodzenia najwyżej opłacanych pań były nie mniejsze niż 6 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego


Najwyżej opłacaną gałęzią przemysłu ciężkiego w 2015 roku była petrochemia, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 5 415 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenia przewyższające medianę dla całej branży otrzymywali jeszcze zatrudnieni w przemyśle: okrętowym, lotniczym i motoryzacyjnym. Natomiast najniższe pensje odnotowano w hutnictwie i metalurgii oraz chłodnictwie i klimatyzacji.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych stanowiskach


Przeciętne zarobki kierownika produkcji w przemyśle ciężkim wyniosły 6 825 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń inżyniera produktu wyniosła 5 516 PLN, a inżyniera procesu produkcji – 5 050 PLN brutto miesięcznie. Z analizy wybranych stanowisk wynika natomiast, że najniższe pensje w 2015 roku otrzymywali ślusarze i operatorzy linii produkcyjnych, odpowiednio: 2 800 i 2 935 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych stanowiskach w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w województwach


Najwyższe pensje w przemyśle ciężkim w 2015 roku odnotowano w woj. mazowieckim. Zatrudnieni tam pracownicy otrzymywali przeciętnie 5 000 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe wynagrodzenia dostawali pracownicy w woj. dolnośląskim. Z kolei najniżej wynagradzani byli pracownicy w województwach wschodnich: podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Uwagę zwraca mediana wynagrodzeń w woj. podkarpackim, również zaliczanym do Polski Wschodniej, która była wyższa niż mediany w woj.: opolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych województwach w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Przeciętne wynagrodzenia w firmach zagranicznych działających w przemyśle ciężkim wyniosło w 2015 roku 4 800 PLN brutto. Jest to wartość o 31% wyższa od mediany wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału polskiego, która wyniosła 3 650 PLN brutto miesięcznie. Z kolei 25% najwyżej opłacanych pracowników w firmach zagranicznych zarabiało przynajmniej 7 300 PLN wobec 5 200 PLN w przypadku najwyżej opłacanych pracowników firm polskich. Tu różnica wynosi już 40%. Zarobki na stanowiskach można sprawdzić za pomocą narzędzia Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali w 2015 roku pracownicy zatrudnieni w największych przedsiębiorstwach. Mediana ich płac wyniosła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli pracownicy mikroprzedsiębiorstw. Ich przeciętne zarobki w 2015 roku to miesięcznie 3 240 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".