Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 4280 PLN
Specjalista ds. IT 6050 PLN
Tester manualny 5890 PLN
Web developer 5490 PLN
Nauczyciel etyki 3230 PLN
Konsultant podatkowy 9850 PLN
Dyrektor projektu 14650 PLN
Walcownik 4130 PLN
Pomoc laboratoryjna 3170 PLN
Monter mebli 3840 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2015 roku

29.03.2016 Artur Szeremeta
Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń w przemyśle ciężkim wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że w zestawieniu najwyżej opłacanych branż przemysł ciężki znalazł się na szóstej pozycji.

Mężczyźni zatrudnieni w przemyśle ciężkim przeciętnie zarabiali 4 200 PLN brutto miesięcznie. Pracujące w tej branży panie otrzymywały miesięczne wynagrodzenia niższe o 150 PLN. Najwyżej opłacani panowie zarabiali nie mniej niż 6 400 PLN, zaś wynagrodzenia najwyżej opłacanych pań były nie mniejsze niż 6 000 PLN brutto miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Dane ogólne


Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku przez Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń w przemyśle ciężkim wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że w zestawieniu najwyżej opłacanych branż przemysł ciężki znalazł się na szóstej pozycji.

Mężczyźni zatrudnieni w przemyśle ciężkim przeciętnie zarabiali 4 200 PLN brutto miesięcznie. Pracujące w tej branży panie otrzymywały miesięczne wynagrodzenia niższe o 150 PLN. Najwyżej opłacani panowie zarabiali nie mniej niż 6 400 PLN, zaś wynagrodzenia najwyżej opłacanych pań były nie mniejsze niż 6 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego


Najwyżej opłacaną gałęzią przemysłu ciężkiego w 2015 roku była petrochemia, gdzie mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 5 415 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenia przewyższające medianę dla całej branży otrzymywali jeszcze zatrudnieni w przemyśle: okrętowym, lotniczym i motoryzacyjnym. Natomiast najniższe pensje odnotowano w hutnictwie i metalurgii oraz chłodnictwie i klimatyzacji.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych gałęziach przemysłu ciężkiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych stanowiskach


Przeciętne zarobki kierownika produkcji w przemyśle ciężkim wyniosły 6 825 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń inżyniera produktu wyniosła 5 516 PLN, a inżyniera procesu produkcji – 5 050 PLN brutto miesięcznie. Z analizy wybranych stanowisk wynika natomiast, że najniższe pensje w 2015 roku otrzymywali ślusarze i operatorzy linii produkcyjnych, odpowiednio: 2 800 i 2 935 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych stanowiskach w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w województwach


Najwyższe pensje w przemyśle ciężkim w 2015 roku odnotowano w woj. mazowieckim. Zatrudnieni tam pracownicy otrzymywali przeciętnie 5 000 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe wynagrodzenia dostawali pracownicy w woj. dolnośląskim. Z kolei najniżej wynagradzani byli pracownicy w województwach wschodnich: podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Uwagę zwraca mediana wynagrodzeń w woj. podkarpackim, również zaliczanym do Polski Wschodniej, która była wyższa niż mediany w woj.: opolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych województwach w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Przeciętne wynagrodzenia w firmach zagranicznych działających w przemyśle ciężkim wyniosło w 2015 roku 4 800 PLN brutto. Jest to wartość o 31% wyższa od mediany wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału polskiego, która wyniosła 3 650 PLN brutto miesięcznie. Z kolei 25% najwyżej opłacanych pracowników w firmach zagranicznych zarabiało przynajmniej 7 300 PLN wobec 5 200 PLN w przypadku najwyżej opłacanych pracowników firm polskich. Tu różnica wynosi już 40%. Zarobki na stanowiskach można sprawdzić za pomocą narzędzia Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali w 2015 roku pracownicy zatrudnieni w największych przedsiębiorstwach. Mediana ich płac wyniosła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli pracownicy mikroprzedsiębiorstw. Ich przeciętne zarobki w 2015 roku to miesięcznie 3 240 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w przemyśle ciężkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w wybranych branżach

Zarobki na stanowiskach w wybranych branżach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".