Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 4900 PLN
Inżynier serwisu 6240 PLN
Elektronik 5140 PLN
Menedżer produktu 9300 PLN
Nauczyciel muzyki 3930 PLN
Tłumacz 5740 PLN
Sprzątaczka 2690 PLN
Kreślarz 4980 PLN
Szlifierz CNC 4200 PLN
Kierownik ds. BHP 10000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w polskim górnictwie

03.12.2018 Karolina Jurczak
Grudzień jest radosnym miesiącem dla górników, nie tylko z powodu świętowania Barbórki, ale i najwyższych w roku wynagrodzeń, które często stanowią dwukrotność miesięcznej pensji. Przy tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się zarobkom osób pracujących w górnictwie.
Kontrowersje wokół wynagrodzeń w branży górniczej w Polsce nie mają końca. Nie ulega wątpliwości, że warunki pracy zatrudnionych w tym sektorze są wyjątkowo ciężkie. Jednak pracownicy górnictwa otrzymują liczne przywieje, których pozazdrościć mogą zatrudnieni w innych branżach. Te związane z wynagrodzeniami to m.in.: premie i nagrody (otrzymywane bez rozkładania na raty, nawet jeśli firma przynosi straty), 14 pensji w ciągu roku czy 8 ton darmowego węgla. Z przepisów Karty Górnika, wynikają również różnego rodzaju przywileje związane ze stażem pracy w tej branży. Między innymi jest to dodatek zwiększający miesięczne wynagrodzenie za czas przepracowany pod ziemią: od 20% pensji wypłacane od drugiego miesiąca pracy pod ziemią do 60% dla tych, którzy zjeżdżają do pracy pod ziemię stale od 15 lat. Do tego dochodzą nagrody jubileuszowe za przepracowanie kolejnych okresów. I tak, na 15. rocznicę zatrudnienia górnik dostaje nagrodę w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia, za 20 lat pracy – 100%, a aż do czterech miesięcznych pensji po 50 latach pracy.

Rentowność polskiego górnictwa


Od lat górnictwo kojarzone było głównie z brakiem rentowności, stratami i wysokimi dopłatami rządowymi. Czy rzeczywiście tak jest? Z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że w 2017 roku branża ta w końcu była rentowna, a jej wyniki finansowe były najlepsze od lat. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 6 mld 673 mln PLN, wobec niespełna 2,9 mld PLN rok wcześniej. Należy mieć jednak na uwadze, że w 2015 roku strata sektora węglowego netto przekraczała 4,5 mld PLN. Rok 2016 również przyniósł stratę netto rzędu 3,6 mln PLN i stratę na sprzedaży węgla w wysokości 666 mln PLN. Górnictwo węgla kamiennego wypracowało w 2017 roku zysk netto wynoszący ponad 3,6 mld PLN, zarabiając średnio ok. 40 PLN na każdej sprzedanej tonie węgla.

Warto dodać, że zatrudnienie w tym sektorze systematycznie spada - na koniec 2017 roku wyniosło 129,2 tys., w 2016 - 135,3 tys., a w 2015- 145,9 tys. osób.

„Średnia płaca” – zarobki niczym w IT


Statystyki podawane przez GUS pokazują, że średnie płace w górnictwie zdecydowanie przekraczają średnią krajową. Dla przykładu, w 2017 roku średnia krajowa wyniosła 4 530 PLN przy średniej dla górnictwa wynoszącej 7 180 PLN. Co ciekawe, górnictwo i wydobywanie jest drugą najlepiej opłacaną branżą w Polsce. Ustępuje tylko branży IT, w której średnia płaca w 2017 roku wyniosła 7 885 PLN. Należy jednak mieć na uwadze, że średnią dla górnictwa mocno zawyżają pensje kadry kierowniczej (o czym poniżej) - osób pracujących w biurach, administracji i zarządach. W 2016 roku dynamika wynagrodzeń znacznie spadła, a w latach 2016-2017 wyniosła blisko 6%.

Dynamika wynagrodzeń w sekcji górnictwo w latach 2012-2017. (poprzedni miesiąc=100%)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Grudzień co roku rekordowy


Warto mieć również na uwadze, że dane roczne, jakie przytoczyliśmy powyżej, nie dają pełnego obrazu płac w tej branży. Ze względu na liczne dodatki, wynikające z Karty Górnika, w grudniu pracownicy sektora wydobywczego mogą cieszyć się dodatkowymi wypłatami okazjonalnymi. Jest to czas, kiedy w górnictwie wypłaca się wszelkiego rodzaju dodatki, nagrody czy deputaty.

Wynagrodzenia w branży górnictwo i wydobywanie w poszczególnych miesiącach w 2017 roku

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Zarobki w zawodach


Dane dotyczące średnich zarobków w sektorze nie dają oczywiście informacji o faktycznych przychodach osób pracujących w tej branży. Wynagrodzenia znacznie różnią się na poszczególnych stanowiskach. Szczegółowej analizy płac w górnictwie dokonaliśmy na podstawie bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, zebranej podczas cyklicznego badania wynagrodzeń według zawodów. Baza pochodzi z badania przeprowadzonego przez GUS w październiku 2016 roku. W wyliczeniach uwzględnione są w odpowiedniej proporcji dodatkowe roczne wypłaty z zysku, trzynaste pensje, dodatkowa wypłata z okazji Barbórki (tzw. czternastka), nagrody regulaminowe i uznaniowe oraz inne dodatki (np. deputat węglowy).

Z danych wynikają duże rozbieżności w zarobkach na poszczególnych stanowiskach. Przykładowo, mediana zarobków robotnika górniczego dołowego w 2016 roku wyniosła 3 665 brutto miesięcznie, z kolei górnika strzałowego - 8 317 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia w poszczególnych zawodach górniczych w 2016 roku (brutto w PLN)

zawód

wynagrodzenie całkowite

średnia

mediana

inżynier górnik - górnictwo otworowe

6 782

6 634

inżynier górnik - górnictwo odkrywkowe

7 333

7 278

inżynier górnik - górnictwo podziemne

7 883

8 186

inżynier górnik - wiertnictwo

6 620

7 356

mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

5 617

5 749

mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

4 929

 

4 356

 

górnik eksploatacji podziemnej

5 654

5 852

górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

5 263

5 482

górnik eksploatacji otworowej

4 041

3 932

maszynista górniczych maszyn wyciągowych

6 258

6 315

robotnik górniczy dołowy

3 972

3 665

kierownik jednostki ratownictwa górniczego

14 285

11 201

kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu

10 551

9 980

technik górnictwa odkrywkowego

6 318

6 102

technik górnictwa podziemnego

6 976

6 974

osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym

7 269

5 779

osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym

7 579

7 628

osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym

5 005

5 027

elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

6 127

6 521

elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

5 703

5 788

strzałowy (górnik strzałowy)

7 170

8 317

 

Źródło: obliczenia Sedlak & Sedlak na podstawie bazy danych GUSSektor publiczny vs sektor prywatny


Odwrotnie niż ma to miejsce w większości branż, w górnictwie sektor publiczny opłaca hojniej swoich pracowników niż sektor prywatny. W przypadku tej sekcji, co roku wynagrodzenia w sektorze publicznym są wyższe od sektora prywatnego.

Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym w branży górniczej (brutto, w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS


Zarobki prezesów


To co ma wpływ na zawyżanie średniej dla całej branży to wysokie zarobki prezesów największych spółek. Dla przykładu warto przytoczyć np. zarobki zarządu jednej z największych grup górniczych w Polsce. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) zapisane w statucie wynagrodzenie prezesa wynosi 60 tys. PLN, a jego zastępcy 50 tys. PLN brutto miesięcznie. Są to kwoty nie obejmujące dodatków i premii.

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami na temat wynagrodzeń pracowników na innym stanowisku, uwzględniając nie tylko lokalizację czy staż pracy, ale również inne kwalifikacje pracownicze (np. poziom posiadanych języków obcych czy dodatkowe certyfikaty), zapraszamy do narzędzia zarobki na stanowiskach.

Natomiast, jeśli szukacie Państwo wynagrodzeń na nietypowych stanowiskach lub w sektorze publicznym, opracowujemy także indeksowane analizy na podstawie danych GUS. Zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Infografika

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".