Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 4280 PLN
Elektronik 6200 PLN
Elektromechanik 5230 PLN
Kierowca autobusu 4000 PLN
Nauczyciel psycholog 3830 PLN
Pracownik socjalny 3490 PLN
Farmaceuta 5920 PLN
Kontroler produkcji 4300 PLN
Beauty Consultant 3580 PLN
Prawnik 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w pierwszym roku pracy w 2020 roku

15.03.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 7 693 osób ze stażem pracy krótszym lub równym rok. Z czego 29% miało wykształcenie średnie lub pomaturalne, 26% wyższe zawodowe (licencjackie lub inżynierskie), 28% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników, a 57% zamieszkiwało miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).
Mediana zarobków pracowników w pierwszym roku pracy wyniosła 3 820 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników u progu kariery zarabiało mniej niż 3 184 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało powyżej 4 832 PLN. Kobiety zarabiały przeciętnie 3 500 PLN, a mężczyźni 4 000 PLN.

Wynagrodzenia pracowników
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w pierwszym roku pracy najwięcej zarabiali pracownicy z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim – 4 130 PLN. Niewiele mniej, bo 4 000 PLN zarabiały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, wyższym zawodowym (licencjackim lub inżynierskim) oraz niepełnym wyższym.

Mediany wynagrodzeń pracowników
w pierwszym roku pracy z różnym wykształceniem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W pierwszym roku pracy najwyższe płace otrzymywali pracownicy w branży bankowość oraz technologie informacyjne – 4 500 PLN. Niewiele mniej, ponad 4 000 PLN, zarabiali pracownicy telekomunikacji i ubezpieczeń. Z kolei najniżej wynagradzani byli pracownicy usług dla ludności, sektora publicznego oraz nauki i szkolnictwa – 3 300 i 3 200 PLN.

Mediany wynagrodzeń w pierwszym roku pracy
w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Zarobki pracowników w pierwszym roku pracy nie różniły się znacznie w firmach o różnej wielkości. Różnica w płacach pomiędzy pracownikami najmniejszych i największych firm to niecałe 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników w pierwszym roku pracy
w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia w pierwszym roku pracy
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

programista Java

96

4 396

5 150

7 225

programista .NET

108

3 987

5 000

6 129

programista Javascript

89

4 000

4 850

5 731

tester oprogramowania

93

3 820

4 500

5 250

inżynier budowy

138

3 566

4 241

5 000

konstruktor

169

3 600

4 075

4 839

księgowy

128

3 000

3 905

4 713

asystent projektanta (budownictwo)

138

3 052

3 566

4 203

doradca klienta indywidualnego

92

3 000

3 500

4 252

magazynier

166

3 040

3 485

3 820

pracownik administracyjny

105

2 800

3 200

3 800

asystent do spraw księgowości

147

2 800

3 184

3 800

referent (administracja państwowa)

95

2 800

3 083

3 306

sprzedawca

119

2 672

2 929

3 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".