Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Moskwie

15.09.2014
Stolica Rosji pod względem wysokości wynagrodzeń zbliża się do poziomów zachodnich. Płaca minimalna w Moskwie jest ponad 2,5 razy wyższa niż obowiązująca na pozostałym obszarze Federacji Rosyjskiej i wynosi obecnie w przeliczeniu około 1 240 PLN. Czyli zaledwie o jedną trzecią mniej od polskiego minimum. W wielu zawodach zarobki moskwian są już zdecydowanie wyższe od płac warszawiaków.


Wynagrodzenia w Moskwie


Płaca minimalna w Moskwie w czerwcu 2014 roku stanowiła 254% ustawowego najniższego wynagrodzenia uchwalonego przez rząd Federacji Rosyjskiej. Wynika to z faktu, że prawodawstwo FR zezwala władzom poszczególnych obwodów i krajów na swobodną regulację lokalnych poziomów wynagrodzenia minimalnego. Można to robić pod warunkiem, że lokalne stawki nie będą niższe od poziomu płacy minimalnej ustalonej dla całego kraju. Od 2010 roku płaca minimalna w Moskwie utrzymuje się na poziomie wyższym niż 1 000 RUB. Co więcej, płaca minimalna w Moskwie stanowiła w czerwcu 2014 roku 42% średniego wynagrodzenia w Rosji.

Wartość nominalna płacy minimalnej w Moskwie
w stosunku dokrajowej płacy minimalnej i średniej krajowej w Rosji
w latach 2002-2014

data

płaca minimalna
w Moskwie

(RUB)

płaca minimalna
w Moskwie (PLN)

płaca minimalna
w Moskwie

jako procent

minimalnej w kraju

płaca minimalna

w Moskwie

jako procent

średniej w kraju

01.01.2002

1 100

147

153%

25%

01.09.2002

1 270

169

282%

29%

01.01.2003

1 500

200

250%

27%

01.09.2003

1 800

240

300%

33%

01.05.2004

2 000

267

278%

30%

01.10.2004

2 500

334

347%

37%

01.05.2005

3 000

337

395%

35%

01.10.2005

3 600

404

474%

42%

01.05.2006

4 100

460

373%

39%

01.09.2006

4 900

550

445%

46%

01.05.2007

5 400

606

235%

40%

01.09.2007

6 100

685

265%

45%

01.05.2008

6 800

764

296%

39%

01.09.2008

7 650

859

333%

44%

01.01.2009

8 300

932

192%

45%

01.05.2009

8 500

955

196%

46%

01.09.2009

10 100

1 134

233%

54%

01.01.2010

10 400

996

240%

53%

01.05.2010

11 100

1 063

256%

57%

01.01.2011

11 300

1 083

245%

54%

01.07.2011

11 700

1 121

254%

56%

01.01.2012

11 300

1 083

245%

43%

01.07.2012

11 700

1 121

254%

44%

01.01.2013

11 700

1 217

225%

39%

01.07.2013

12 200

1 268

234%

41%

01.01.2014

12 600

1 115

227%

38%

01.06.2014

14 000

1 239

252%

42%

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego FR (www.gks.ru)Tak częste podwyżki płacy minimalnej wynikają z utrzymującej się wysokiej inflacji, która wymusza na władzach miasta podwyższanie płacy minimalnej co kilka miesięcy, co ma dostosować minimalne lokalne wynagrodzenie do wysokiego poziomu cen.

Ile może zarobić moskwianin? Analizując grupę 19. wybranych zawodów w Moskwie można zauważyć, że w wielu zawodach płace w stolicy Rosji są zdecydowanie wyższe niż w Warszawie. Nawet najniżej wynagradzani pracownicy zarabiają w Moskwie kilkukrotność płacy minimalnej. Przykładowo sprzątaczka otrzymuje średnio 2 671 PLN, co stanowi 537% płacy minimalnej w Rosji i 90% średniej krajowej.

Średnie miesięczne wynagrodzenia pracowników w Moskwie
w wybranych zawodach w 2013 roku

 

średnie zarobki(RUB)

średnie zarobki

 (PLN)

procent krajowej płacy minimalnej

procent średniej krajowej

kierownik sklepu

109 800

9 717

1 977%

330%

przedstawiciel handlowy

89 100

7 885

1 604%

268%

programista

76 000

6 726

1 368%

228%

hydraulik

72 900

6 452

1 313%

219%

spawacz

60 600

5 363

1 091%

182%

farmaceuta

58 600

5 186

1 055%

176%

elektromonter

56 400

4 991

1 015%

169%

nauczyciel

55 000

4 868

990%

165%

elektryk

52 000

4 602

936%

156%

kierowca

51 400

4 549

925%

154%

monter

50 000

4 425

900%

150%

kurier

40 500

3 584

729%

122%

administrator

39 700

3 513

715%

119%

kelner

39 600

3 505

713%

119%

ochroniarz

38 600

3 416

695%

116%

kasjer

36 700

3 248

661%

110%

sprzątaczka

29 800

2 637

537%

90%

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie hr.superjob.ruŚrednie wynagrodzenie stolicy Rosji jest w dużym stopniu zawyżane przez płace zatrudnionych w centralach wielkich firm. Swoją siedzibę ma w Moskwie większość znaczących podmiotów działających na terenie Federacji Rosyjskiej.

Ropa i gaz dają najwięcej zarobić


Analizując wynagrodzenia średnie w poszczególnych branżach, widać, że najwyższe zarobki, przekraczające przeciętną moskiewską pensję nawet kilkakrotnie, otrzymują pracownicy zatrudnieni w przemyśle wydobywczym. Oczywiście, nie są to płace górników, tylko pracowników centrali i zarządów firm pozyskujących surowce, w tym takich gigantów jak Gazprom. Na poniższym wykresie widać też wyraźnie wpływ spadku cen surowców (przede wszystkim ropy naftowej) na średnią płac w górnictwie.

Średnie miesięczne wynagrodzenia w Moskwie
w najlepiej opłacanych branżach (RUB)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego FR (www.gks.ru)Płace zdecydowanie przekraczające moskiewską średnią otrzymują też zatrudnieni w finansach i obsłudze rynku nieruchomości. Nic w tym dziwnego: stolica Federacji Rosyjskiej do 2012 roku notowała wzrost cen nieruchomości średnio o 10 procent rocznie. Trzeba pamiętać, że zarobki pośredników w handlu nieruchomościami zależą często od prowizji, związanej z wartością transakcji. Dopiero od 2013 roku rozpoczął się poważny spadek cen nieruchomości w Moskwie, co przełożyło się też na widoczne zmniejszenie dynamiki wzrostu wynagrodzeń. W najbliższych latach, według raportu Ernst&Young „Real Estate Trends In Russia”, inwestorzy przewidują ustabilizowanie się bądź spadek cen nieruchomości w stolicy Rosji[PRZYPIS]http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Real-Estate-Trend-indicator-Russia-2014-Eng/$FILE/EY-Real-Estate-Trend-indicator-Russia-2014-Eng.pdf[/PRZYPIS]. W związku z tym wzrostowy trend zarobków w tej branży może się nie utrzymać.

Niskie płace w hotelach i restauracjach


Podobnie jak w Polsce nisko opłacanymi branżami w Moskwie są: służba zdrowia, oświata, handel i turystyka. W zestawieniu nie ujęto branż takich jak rolnictwo czy rybactwo.

Średnie miesięczne wynagrodzenia w Moskwie
w nisko opłacanych branżach (RUB)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego FR (www.gks.ru)Niskie płace w hotelarstwie i gastronomii mogą nieco dziwić, zważywszy, że moskiewskie hotele po raz kolejny w tym roku zostały uznane przez miesięcznik Forbes za najdroższe na świecie. Można jednak przypuszczać, że przynajmniej część zarobków osób pracujących w zakwaterowaniu i gastronomii znaczącą część dochodów otrzymuje bez rachunku. Stąd też mogą wynikać różnice między oficjalnymi danymi o zarobkach, a wynikami badań ankietowych w poszczególnych zawodach.

Trudno dziś prognozować wysokość wynagrodzeń w Moskwie w najbliższym czasie. Bez wątpienia na sytuację ekonomiczną kraju i zarazem na poziom płac będzie miała izolacja Rosji na arenie międzynarodowej, odpływ kapitału zagranicznego i zamykanie przez międzynarodowe korporacje ich rosyjskich oddziałów.

Michał Bis
wynagrodzenia.pl


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".