Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 4600 PLN
Aktor 3280 PLN
Galwanizer 3690 PLN
Mikrobiolog 4390 PLN
Robotnik drogowy 3480 PLN
Analityk kredytowy 5050 PLN
Android developer 8040 PLN
Android developer 11350 PLN
Podreferendarz 4060 PLN
Technik analityk 4500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w małych firmach w 2020 roku

23.08.2021 Jagoda Jurczak
W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 16 645 pracowników z małych firm tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Spośród tej grupy większość stanowili mężczyźni (54%), osoby zatrudnione w firmach prywatnych (86%) i z przewagą kapitału polskiego (86%).
Mediana płac w małych firmach wyniosła w 2020 roku 4 500 PLN brutto. To mniej niż wyniosła mediana ogólnopolska o 600 PLN. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 3 500 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 6 367 PLN. Kobiety w małych firmach zarabiały 4 100 PLN, natomiast mężczyźni 5 030 PLN.

Wynagrodzenia w małych firmach w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Mediana zarobków dyrektorów w małych firmach (10-49 osób) w 2020 roku wyniosła 9 551 PLN brutto. Dla porównania dyrektorzy w największych firmach zarabiali 20 000 PLN. Kierownicy zarabiali od 6 000 PLN do 6 300 PLN. Natomiast specjaliści od 3 825 PLN do 5 731 PLN w zależności od poziomu kompetencji. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy szeregowi, mediana ich płac to 3 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń w małych firmach
na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z małych firm w województwie mazowieckim – 5 349 PLN. Na wyższe wynagrodzenia mogli liczyć w samej Warszawie - 5 833 PLN brutto. Na końcu zestawienia z zarobkami poniżej 4 000 PLN znajdowały się województwa: lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.

Mediany wynagrodzeń w małych firmach
w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W małych firmach najwięcej zarabiali pracownicy o stażu pracy wynoszącym 11-15 lat oraz pracujący powyżej 16 lat – 5 094 PLN. Pracownicy na początku ścieżki zawodowej zarabiali o ponad 1 500 PLN mniej - 3 566 PLN.

Wynagrodzenia w małych firmach
o różnym stażu pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w małych firmach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych analiz, zapraszamy do Zarobków na Stanowiskach.

Wynagrodzenia w małych firmach
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

kierownik budowy

159

5 797

7 132

8 680

główny księgowy

407

5 094

6 500

8 915

kierownik projektu

272

4 916

6 367

8 519

konstruktor

237

4 200

5 094

6 367

samodzielny księgowy

167

4 038

4 903

6 000

specjalista ds. handlowych

246

3 950

4 875

6 367

inżynier budowy

161

4 075

4 839

5 858

księgowy

400

3 500

4 235

5 185

asystent projektanta (budownictwo)

185

3 500

4 139

5 000

specjalista ds. kadr i płac

272

3 500

4 088

5 000

specjalista ds. administracyjnych

148

3 387

4 000

4 600

operator CNC

153

3 400

3 900

4 839

magazynier

225

3 088

3 450

4 070

pracownik administracyjny

304

2 912

3 280

3 880

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".