Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce w 2018 roku

01.04.2019 Maria Hajec
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 9 298 osób zatrudnionych w handlu i e-commerce, z czego 56% stanowili mężczyźni. Mediana zarobków pracowników zatrudnionych w tej branży w badanym roku wyniosła 4 159 PLN brutto miesięcznie.
Spośród wyszczególnionych kategorii handlu najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w handlu hurtowym, gdzie połowa ankietowanych zarabiała od 3 493 do 8 338 PLN brutto. Z kolei najniższe pensje dostawały osoby pracujące w e-commerce, gdzie 50% zatrudnionych zarabiało od 2 700 do 5 000 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuW poniższej tabeli zostały zaprezentowane mediany wynagrodzeń w firmach polskich i zagranicznych. Okazuje się, że we wszystkich kategoriach handlu płace były wyższe w firmach posiadających kapitał zagraniczny.

Mediany wynagrodzeń w handlu w firmach o kapitale polskim i zagranicznym w 2018 roku (brutto w PLN)

branża

kapitał firmy

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

sprzedaż hurtowa

przewaga kapitału
zagranicznego (powyżej 50%)

1 309

4 000

5 700

9 166

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

3 119

3 200

4 200

5 950

e-commerce

przewaga kapitału
zagranicznego (powyżej 50%)

452

4 230

6 550

11 500

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

830

3 200

4 210

6 650

sprzedaż detaliczna

przewaga kapitału
zagranicznego (powyżej 50%)

1 221

3 000

4 000

6 300

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

2 367

2 600

3 335

4 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w handlu, znacznie przewyższające pensje osób na pozostałych szczeblach organizacji, otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 13 000 PLN brutto w 2018 roku. Najniżej opłacani byli pracownicy szeregowi, których mediana płac osiągnęła wartość 2 919 PLN brutto. Z kolei mediana wynagrodzeń dla specjalistów wyniosła 4 299 PLN, a kierowników 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu na różnych szczeblach organizacji w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuPoniższa tabela przedstawia wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości. W większości przypadków najwyższe zarobki osiągały osoby zatrudnione w największych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 1 000 osób.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

 stanowisko

 wielkość firmy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. sprzedaży (n= 97)

1–9

5 105

9 250

11 443

10–49

8 293

10 500

13 778

50–249

8 946

12 000

14 257

250–999

13 000

15 345

20 000

1 000 i więcej

14 300

17 563

29 000

kierownik ds. sprzedaży (n= 95)

1–9

3 500

4 210

5 000

10–49

3 636

5 279

7 081

50–249

5 000

6 033

7 500

250–999

4 800

7 100

9 500

1 000 i więcej

4 927

7 700

11 817

specjalista ds. sprzedaży (n= 220)

1–9

2 600

3 034

3 966

10–49

2 787

3 325

3 962

50–249

3 121

3 924

4 675

250–999

3 280

3 987

4 650

1 000 i więcej

3 275

4 210

4 650

sprzedawca (n= 747)

1–9

2 170

2 488

2 950

10–49

2 220

2 704

3 200

50–249

2 250

2 525

3 000

250–999

2 300

2 565

3 300

1 000 i więcej

2 400

2 650

3 062

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".