Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel logopeda 3251 PLN
Magister farmacji 4766 PLN
Opiekunka dzieci 2314 PLN
Dyrektor hotelu 7799 PLN
Spawacz 3373 PLN
Telemarketer 2308 PLN
Konduktor 3932 PLN
Kierownik pociągu 4497 PLN
Suwnicowy 3100 PLN
Lekarz stażysta 3134 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu i e-commerce w 2018 roku

01.04.2019 Maria Hajec
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 9 298 osób zatrudnionych w handlu i e-commerce, z czego 56% stanowili mężczyźni. Mediana zarobków pracowników zatrudnionych w tej branży w badanym roku wyniosła 4 159 PLN brutto miesięcznie.
Spośród wyszczególnionych kategorii handlu najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w handlu hurtowym, gdzie połowa ankietowanych zarabiała od 3 493 do 8 338 PLN brutto. Z kolei najniższe pensje dostawały osoby pracujące w e-commerce, gdzie 50% zatrudnionych zarabiało od 2 700 do 5 000 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuW poniższej tabeli zostały zaprezentowane mediany wynagrodzeń w firmach polskich i zagranicznych. Okazuje się, że we wszystkich kategoriach handlu płace były wyższe w firmach posiadających kapitał zagraniczny.

Mediany wynagrodzeń w handlu w firmach o kapitale polskim i zagranicznym w 2018 roku (brutto w PLN)

branża

kapitał firmy

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

sprzedaż hurtowa

przewaga kapitału
zagranicznego (powyżej 50%)

1 309

4 000

5 700

9 166

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

3 119

3 200

4 200

5 950

e-commerce

przewaga kapitału
zagranicznego (powyżej 50%)

452

4 230

6 550

11 500

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

830

3 200

4 210

6 650

sprzedaż detaliczna

przewaga kapitału
zagranicznego (powyżej 50%)

1 221

3 000

4 000

6 300

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

2 367

2 600

3 335

4 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZdecydowanie najwyższe wynagrodzenia w handlu, znacznie przewyższające pensje osób na pozostałych szczeblach organizacji, otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 13 000 PLN brutto w 2018 roku. Najniżej opłacani byli pracownicy szeregowi, których mediana płac osiągnęła wartość 2 919 PLN brutto. Z kolei mediana wynagrodzeń dla specjalistów wyniosła 4 299 PLN, a kierowników 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w handlu na różnych szczeblach organizacji w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuPoniższa tabela przedstawia wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości. W większości przypadków najwyższe zarobki osiągały osoby zatrudnione w największych przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 1 000 osób.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

 stanowisko

 wielkość firmy

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. sprzedaży (n= 97)

1–9

5 105

9 250

11 443

10–49

8 293

10 500

13 778

50–249

8 946

12 000

14 257

250–999

13 000

15 345

20 000

1 000 i więcej

14 300

17 563

29 000

kierownik ds. sprzedaży (n= 95)

1–9

3 500

4 210

5 000

10–49

3 636

5 279

7 081

50–249

5 000

6 033

7 500

250–999

4 800

7 100

9 500

1 000 i więcej

4 927

7 700

11 817

specjalista ds. sprzedaży (n= 220)

1–9

2 600

3 034

3 966

10–49

2 787

3 325

3 962

50–249

3 121

3 924

4 675

250–999

3 280

3 987

4 650

1 000 i więcej

3 275

4 210

4 650

sprzedawca (n= 747)

1–9

2 170

2 488

2 950

10–49

2 220

2 704

3 200

50–249

2 250

2 525

3 000

250–999

2 300

2 565

3 300

1 000 i więcej

2 400

2 650

3 062

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Maria Hajec

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]