Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 7520 PLN
Account manager 7780 PLN
Grafik 2D 7010 PLN
Pracownik socjalny 4750 PLN
Agent celny 6440 PLN
Serwisant IT 6120 PLN
Developer PHP 8720 PLN
Asystent prokuratora 5500 PLN
Art Director 11090 PLN
Inżynier systemowy 13940 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w 2016 roku

23.01.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób


W badaniu OBW za rok 2016 przebadaliśmy wynagrodzenia 55 689 specjalistów, których mediana wyniosła 4 050 PLN.


Najlepiej opłacanymi branżami były IT i telekomunikacja. Najgorzej płatne okazały się usługi dla ludności oraz nauka i szkolnictwo.

Branże, w których specjaliści w 2016 roku
otrzymywali najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite (brutto w PLN)

branża

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

5 977

4 000

5 500

7 942

telekomunikacja

1 426

3 500

5 000

7 300

bankowość

3 359

3 600

5 000

7 150

energetyka

2 437

3 500

4 600

6 100

ubezpieczenia

948

3 150

4 400

6 300

przemysł ciężki

4 950

3 400

4 400

5 800

 

 

 

 

sektor publiczny

2 570

2 800

3 400

4 380

nauka, szkolnictwo

1 766

2 700

3 390

4 335

usługi dla ludności

2 862

2 600

3 300

4 200

kultura i sztuka

430

2 500

3 000

3 750

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Z analizy median na wybranych stanowiskach wynika, że najlepiej płatne były stanowiska programistyczne. Wysokie zarobki miały miejsce również na stanowiskach analitycznych.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


W tabeli 2 przedstawiono wynagrodzenia specjalistów w firmach różnej wielkości mierzonej zatrudnieniem. Z danych wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosły również wynagrodzenia specjalistów.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów
w 2016 roku zatrudnionych w firmach o różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

3 913

2 500

3 210

4 250

mała (10-49)

9 260

2 800

3 554

4 900

średnia (50-249)

14 637

3 000

4 000

5 400

duża (250-999)

11 255

3 300

4 300

6 000

wielka (pow. 1 000)

16 513

3 433

4 535

6 360

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Wykres 2 przedstawia wynagrodzenia specjalistów w zależności od stażu pracy. Z danych wynika, że największy wzrost wynagrodzeń miał miejsce na początku kariery zawodowej. Zarobki specjalistów, których staż przekraczał 15 lat zaczynały spadać.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów
o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Ostatnia tabela przedstawia wynagrodzenia specjalistów o różnym wykształceniu. Okazuje się, że specjaliści z wyższym wykształceniem zarabiali najwięcej.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów o różnym wykształcenia w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

9962

2 700

3 400

4 400

niepełne wyższe

2163

3 000

4 000

5 400

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

9719

3 000

4 000

5 370

wyższe magisterskie

33702

3 300

4 400

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".