Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w 2016 roku

23.01.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób


W badaniu OBW za rok 2016 przebadaliśmy wynagrodzenia 55 689 specjalistów, których mediana wyniosła 4 050 PLN.


Najlepiej opłacanymi branżami były IT i telekomunikacja. Najgorzej płatne okazały się usługi dla ludności oraz nauka i szkolnictwo.

Branże, w których specjaliści w 2016 roku
otrzymywali najwyższe i najniższe wynagrodzenia całkowite (brutto w PLN)

branża

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

5 977

4 000

5 500

7 942

telekomunikacja

1 426

3 500

5 000

7 300

bankowość

3 359

3 600

5 000

7 150

energetyka

2 437

3 500

4 600

6 100

ubezpieczenia

948

3 150

4 400

6 300

przemysł ciężki

4 950

3 400

4 400

5 800

 

 

 

 

sektor publiczny

2 570

2 800

3 400

4 380

nauka, szkolnictwo

1 766

2 700

3 390

4 335

usługi dla ludności

2 862

2 600

3 300

4 200

kultura i sztuka

430

2 500

3 000

3 750

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Z analizy median na wybranych stanowiskach wynika, że najlepiej płatne były stanowiska programistyczne. Wysokie zarobki miały miejsce również na stanowiskach analitycznych.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


W tabeli 2 przedstawiono wynagrodzenia specjalistów w firmach różnej wielkości mierzonej zatrudnieniem. Z danych wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosły również wynagrodzenia specjalistów.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów
w 2016 roku zatrudnionych w firmach o różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro (1-9)

3 913

2 500

3 210

4 250

mała (10-49)

9 260

2 800

3 554

4 900

średnia (50-249)

14 637

3 000

4 000

5 400

duża (250-999)

11 255

3 300

4 300

6 000

wielka (pow. 1 000)

16 513

3 433

4 535

6 360

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Wykres 2 przedstawia wynagrodzenia specjalistów w zależności od stażu pracy. Z danych wynika, że największy wzrost wynagrodzeń miał miejsce na początku kariery zawodowej. Zarobki specjalistów, których staż przekraczał 15 lat zaczynały spadać.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów
o różnym stażu pracy w 2016 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Ostatnia tabela przedstawia wynagrodzenia specjalistów o różnym wykształceniu. Okazuje się, że specjaliści z wyższym wykształceniem zarabiali najwięcej.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów o różnym wykształcenia w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

wielkość

próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

9962

2 700

3 400

4 400

niepełne wyższe

2163

3 000

4 000

5 400

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

9719

3 000

4 000

5 370

wyższe magisterskie

33702

3 300

4 400

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".