Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik ciągników 5940 PLN
Komisjoner 4820 PLN
Nauczyciel chemii 6200 PLN
Frezer drewna 5810 PLN
Manager oddziału 9520 PLN
.NET Developer 15430 PLN
Specjalista ds. seo 8860 PLN
Kierownik pracowni 8980 PLN
Compliance officer 8770 PLN
Monter bram 6040 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia sekretarek
i pracowników biurowych w 2016 roku

20.02.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediany wynagrodzeń pracowników administracyjnych, referentów i recepcjonistów wyniosły w 2016 roku 2 500 PLN. Mediany wynagrodzeń sekretarek i fakturzystów były niewiele niższe i wyniosły odpowiednio 2 493 PLN i 2 450 PLN – wynika z przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016.

Wynagrodzenia pracowników biurowych w 2016 roku

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarówno pracownicy administracyjni jaki referenci zarabiali najwięcej w województwie mazowieckim. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 3 000 PLN i 2 805 PLN.

Mediana wynagrodzeń
na wybranych stanowiskach biurowych w wybranych województwach (brutto w PLN)

województwo

stanowisko

pracownik administracyjny

referent

mazowieckie

3 000

2 805

dolnośląskie

2 700

2 560

pomorskie

2 769

2 500

śląskie

2 395

2 450

podkarpackie

2 500

2 300

kujawsko-pomorskie

2 200

2 300

łódzkie

2 500

2 405

wielkopolskie

2 520

2 575

lubelskie

2 450

2 247

pomorskie

2 500

2 500

zachodniopomorskie

2 500

2 290

małopolskie

2 400

2 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuOrganizacje z przewagą kapitału zagranicznego płaciły swoim pracownikom więcej.

Mediana wynagrodzeń pracowników biurowych
w firmach o różnym kapitale (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ poniżej tabeli wynika, że duże przedsiębiorstwa (zatrudniające 250-999 pracowników) płaciły pracownikom biurowym najwięcej.

Mediana wynagrodzeń pracowników biurowych
w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

stanowisko

pracownik administracyjny

referent

recepcjonista

sekretarka

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

2 350

2 249

2 150

2 308

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 400

2 300

2 450

2 386

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 520

3 430

2 463

2 483

duże przedsiębiorstwo (250-999)

2 800

2 700

2 600

2 800

wielkie przedsiębiorstwo (250-999)

2 875

2 550

2500

2 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana wynagrodzeń
pracowników administracyjnych i sekretarek o różnym stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".