Artykuły

Wynagrodzenia sekretarek
i pracowników biurowych w 2016 roku

20.02.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediany wynagrodzeń pracowników administracyjnych, referentów i recepcjonistów wyniosły w 2016 roku 2 500 PLN. Mediany wynagrodzeń sekretarek i fakturzystów były niewiele niższe i wyniosły odpowiednio 2 493 PLN i 2 450 PLN – wynika z przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016.

Wynagrodzenia pracowników biurowych w 2016 roku

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZarówno pracownicy administracyjni jaki referenci zarabiali najwięcej w województwie mazowieckim. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 3 000 PLN i 2 805 PLN.

Mediana wynagrodzeń
na wybranych stanowiskach biurowych w wybranych województwach (brutto w PLN)

województwo

stanowisko

pracownik administracyjny

referent

mazowieckie

3 000

2 805

dolnośląskie

2 700

2 560

pomorskie

2 769

2 500

śląskie

2 395

2 450

podkarpackie

2 500

2 300

kujawsko-pomorskie

2 200

2 300

łódzkie

2 500

2 405

wielkopolskie

2 520

2 575

lubelskie

2 450

2 247

pomorskie

2 500

2 500

zachodniopomorskie

2 500

2 290

małopolskie

2 400

2 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuOrganizacje z przewagą kapitału zagranicznego płaciły swoim pracownikom więcej.

Mediana wynagrodzeń pracowników biurowych
w firmach o różnym kapitale (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ poniżej tabeli wynika, że duże przedsiębiorstwa (zatrudniające 250-999 pracowników) płaciły pracownikom biurowym najwięcej.

Mediana wynagrodzeń pracowników biurowych
w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

stanowisko

pracownik administracyjny

referent

recepcjonista

sekretarka

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

2 350

2 249

2 150

2 308

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 400

2 300

2 450

2 386

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 520

3 430

2 463

2 483

duże przedsiębiorstwo (250-999)

2 800

2 700

2 600

2 800

wielkie przedsiębiorstwo (250-999)

2 875

2 550

2500

2 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMediana wynagrodzeń
pracowników administracyjnych i sekretarek o różnym stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".