Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników ze stażem pracy powyżej 16 lat w 2020 roku

07.06.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 023 osób ze stażem pracy dłuższym niż 16 lat. Z czego 61% stanowili mężczyźni, 36% miało wykształcenie wyższe magisterskie, 73% pracowało w prywatnych przedsiębiorstwach, a 72% pracowało w firmach o polskim kapitale. 28% badanych było zatrudnionych w firmach liczących od 50 do 249 pracowników.
Mediana zarobków pracowników ze stażem pracy dłuższym niż 16 lat wynosiła 6 000 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników z tej grupy zarabiało mniej niż 4 266 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało powyżej 9 500 PLN. Kobiety zarabiały przeciętnie 5 280 PLN, a mężczyźni 6 500 PLN.

Wynagrodzenia pracowników
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwięcej spośród pracowników ze stażem pracy powyżej 16 lat zarabiali ci z wykształceniem wyższym magisterskim – 9 000 PLN. Pracownicy o tym stażu pracy z wykształceniem zasadniczym zawodowym zarabiali o ponad 5 000 PLN mniej – 3 943 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników
ze stażem powyżej 16 lat z różnym wykształceniem w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Wśród pracowników ze stażem pracy powyżej 16 lat, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali w branży technologii informatycznych – 10 500 PLN. Przeciętnie o ponad 2 000 PLN mniej zarabiali pracownicy bankowości i telekomunikacji. Z wybranych branż najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w kulturze i sztuce oraz usługach dla ludności – 4 400 i 4 585 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników
ze stażem pracy dłuższym niż 16 lat w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


Zdecydowanie najwięcej doświadczeni pracownicy zarabiali w największych firmach, zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Mediana ich płac to 7 100 PLN. Pracownicy w mikrofirmach zarabiali przeciętnie o niecałe 3 000 PLN mniej.

Mediany wynagrodzeń pracowników
ze stażem pracy powyżej 16 lat w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku


W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite pracowników ze stażem pracy powyżej 16 na wybranych stanowiskach. Więcej szczegółowych danych o wynagrodzeniach znajdą Państwo w Zarobkach na Stanowiskach.

Wynagrodzenia pracowników
ze stażem pracy powyżej 16 lat na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

dyrektor ds. sprzedaży

244

10 438

15 141

22 000

kierownik projektu

285

7 054

9 850

13 000

główny księgowy

723

5 731

7 641

10 862

kierownik produkcji

170

6 367

7 641

10 957

kierownik ds. administracyjnych

207

4 800

5 700

7 200

kierownik magazynu

190

4 577

5 535

7 039

specjalista ds. handlowych

210

4 100

5 500

7 600

samodzielny księgowy

239

3 978

5 200

6 500

specjalista ds. kadr i płac

358

4 000

4 800

6 000

księgowy

360

3 808

4 500

5 731

nauczyciel

189

3 945

4 482

5 603

magazynier

241

3 320

3 884

4 450

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".