Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 7080 PLN
Fizjoterapeuta 3100 PLN
Kucharz 3480 PLN
Sortowacz 3310 PLN
Pracownik sklepu 3050 PLN
PHP developer 6630 PLN
Developer PHP 6630 PLN
Pracownik naukowy 5370 PLN
Compliance officer 8420 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w logistyce w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę płac osób zatrudnionych w logistyce. W badaniu wzięło udział 5 217 osób z tej branży . 63% grupy stanowili mężczyźni, 68% miało mniej niż 35 lat, a 72% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 5 487 PLN, 25% osób zarabiało poniżej 4 130 PLN, a 25% osób zarabiało powyżej 7 674 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w logistyce w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w województwie mazowieckie. Mediana płac w tym województwie wyniosła 6 133 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo pomorskie z medianą wynagrodzeń równą 5 875 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z województwa podlaskiego z medianą płac wynoszącą 4 205 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w logistyce w poszczególnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mediana płac dyrektorów wyniosła 15 700 PLN, i jest o 89% wyższe od mediany wynagrodzeń kierowników.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w logistyce na różnym szczeblu organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które przepracowały rok, lub mniej. Mediana płac w tej grupie wyniosła 4 000 PLN. Najwyższe wynagrodzenia z kolei otrzymały osoby ze stażem pracy między 11, a 15 lat. Mediana wynagrodzeń w tej grupie była o 2 400 PLN wyższa od osób na początki kariery.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w logistyce o różnym stażu pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".