Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w logistyce w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę płac osób zatrudnionych w logistyce. W badaniu wzięło udział 5 217 osób z tej branży . 63% grupy stanowili mężczyźni, 68% miało mniej niż 35 lat, a 72% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 5 487 PLN, 25% osób zarabiało poniżej 4 130 PLN, a 25% osób zarabiało powyżej 7 674 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w logistyce w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w województwie mazowieckie. Mediana płac w tym województwie wyniosła 6 133 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo pomorskie z medianą wynagrodzeń równą 5 875 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z województwa podlaskiego z medianą płac wynoszącą 4 205 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w logistyce w poszczególnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mediana płac dyrektorów wyniosła 15 700 PLN, i jest o 89% wyższe od mediany wynagrodzeń kierowników.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w logistyce na różnym szczeblu organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które przepracowały rok, lub mniej. Mediana płac w tej grupie wyniosła 4 000 PLN. Najwyższe wynagrodzenia z kolei otrzymały osoby ze stażem pracy między 11, a 15 lat. Mediana wynagrodzeń w tej grupie była o 2 400 PLN wyższa od osób na początki kariery.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w logistyce o różnym stażu pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".