Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach różnej wielkości

23.02.2016 Łukasz Jaszcz
Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dostrzec można zależność między płacą pracownika, a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o prawie 60% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników. Połowa pracowników najmniejszych przedsiębiorstw zarabiała w 2015 roku mniej niż 2 780 PLN. W firmach małych – zatrudniających od 10 do 49 osób – mediana zarobków wyniosła o 620 PLN więcej (3 400 PLN). Różnice w płacy pomiędzy kolejnymi typami firm malały. Mediana zarobków dla średnich przedsiębiorstw, czyli zakładów z wielkością zatrudnienia pomiędzy 50 a 249 osób, była wyższa o 440 PLN w stosunku do firm małych. Duże zakłady (250-999 zatrudnionych) płaciły przeciętnie o 370 PLN więcej niż średnie. Z kolei mediana dla przedsiębiorstw wielkich wyniosła o 190 PLN więcej niż dla firm dużych.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Wyniki ogólne


Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dostrzec można zależność między płacą pracownika, a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o prawie 60% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników. Połowa pracowników najmniejszych przedsiębiorstw zarabiała w 2015 roku mniej niż 2 780 PLN. W firmach małych – zatrudniających od 10 do 49 osób – mediana zarobków wyniosła o 620 PLN więcej (3 400 PLN). Różnice w płacy pomiędzy kolejnymi typami firm malały. Mediana zarobków dla średnich przedsiębiorstw, czyli zakładów z wielkością zatrudnienia pomiędzy 50 a 249 osób, była wyższa o 440 PLN w stosunku do firm małych. Duże zakłady (250-999 zatrudnionych) płaciły przeciętnie o 370 PLN więcej niż średnie. Z kolei mediana dla przedsiębiorstw wielkich wyniosła o 190 PLN więcej niż dla firm dużych.

Wynagrodzenia osób pracujących w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

typ przedsiębiorstwa

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

2 000

2 780

4 000

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 460

3 400

5 000

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 700

3 840

6 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

3 000

4 210

6 700

wielkie przedsiębiorstwo (1 000 i więcej)

3 000

4 400

6 857

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Zarobki menedżerów i specjalistów


Płace dyrektorów i członków zarządu w dużych firmach były w 2015 roku o 126% wyższe od zarobków osób zarządzających mikroprzedsiębiorstwami, a w firmach wielkich nawet o 131% wyższe. Na niższych szczeblach zarządzania procentowe dysproporcje malały. Kierownik w wielkiej firmie zarabiał o 68% więcej niż osoba zatrudniona na tym samym szczeblu w przedsiębiorstwie mniej niż dziesięcioosobowym. W przypadku specjalisty różnica ta wyniosła już 53%.

Wynagrodzenia całkowite osób
na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków specjalistów, kierowników i dyrektorów znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Zarobki w firmach prywatnych i państwowych


Mediana zarobków zarówno w zarówno w firmach prywatnych jak i państwowych najniższa była dla przedsiębiorstw najmniejszych, a najwyższa dla firm największych. Dla firm prywatnych różnica między tymi medianami wyniosła 1 975 PLN, a dla państwowych 1 200 PLN. Warto również zauważyć, że rozpiętość wynagrodzeń między mikro a małymi firmami w sektorze prywatnym wynosi 725 PLN, a w sektorze publicznym tylko 100 PLN.

Mediana wynagrodzeń w firmach państwowych i prywatnych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMożemy również porównać mediany zarobków między tymi samymi typami przedsiębiorstw (pod względem wielkości). Największa wystąpiła w przypadku przedsiębiorstw dużych. Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych zarabiali w nich przeciętnie 1 000 PLN więcej niż zatrudnieni w sektorze publicznym. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw średnich i wielkich, gdzie różnice wyniosły kolejno 960 i 950 PLN. Małe prywatne firmy płaciły swoim pracownikom średnio o 800 PLN więcej. Różnica ta jest dużo mniejsza w przypadku mikroprzedsiębiorstw, gdzie wyniosła 175 PLN na korzyść firm prywatnych.

Rozpiętość płac


Stosunek płac dyrektorów i pracowników szeregowych również znacznie różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa jak i rodzaju własności. W przedsiębiorstwach prywatnych największe rozpiętości płacowe były w wielkich przedsiębiorstwach, gdzie dyrektorzy i członkowie zarządów zarabiali przeciętnie 6 razy więcej niż pracownicy szeregowi. Z kolei w firmach państwowych największa różnica w zarobkach była w dużych zakładach pracy. W tym wypadku pracownicy szeregowi musieli przeciętnie pracować na pensję dyrektorską prawie 4 miesiące.

Ile razy wyższą płacę otrzymywał
dyrektor w porównaniu do pracownika szeregowego

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".