Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 8180 PLN
Technik obiektu 5700 PLN
Aplikant adwokacki 5320 PLN
Sprzedawca 4880 PLN
Spedytor krajowy 5220 PLN
Javascript developer 15800 PLN
Product Owner 14000 PLN
Woźna 4160 PLN
Trader 8960 PLN
DevOps 13150 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach różnej wielkości

23.02.2016 Łukasz Jaszcz
Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dostrzec można zależność między płacą pracownika, a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o prawie 60% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników. Połowa pracowników najmniejszych przedsiębiorstw zarabiała w 2015 roku mniej niż 2 780 PLN. W firmach małych – zatrudniających od 10 do 49 osób – mediana zarobków wyniosła o 620 PLN więcej (3 400 PLN). Różnice w płacy pomiędzy kolejnymi typami firm malały. Mediana zarobków dla średnich przedsiębiorstw, czyli zakładów z wielkością zatrudnienia pomiędzy 50 a 249 osób, była wyższa o 440 PLN w stosunku do firm małych. Duże zakłady (250-999 zatrudnionych) płaciły przeciętnie o 370 PLN więcej niż średnie. Z kolei mediana dla przedsiębiorstw wielkich wyniosła o 190 PLN więcej niż dla firm dużych.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Wyniki ogólne


Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dostrzec można zależność między płacą pracownika, a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o prawie 60% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników. Połowa pracowników najmniejszych przedsiębiorstw zarabiała w 2015 roku mniej niż 2 780 PLN. W firmach małych – zatrudniających od 10 do 49 osób – mediana zarobków wyniosła o 620 PLN więcej (3 400 PLN). Różnice w płacy pomiędzy kolejnymi typami firm malały. Mediana zarobków dla średnich przedsiębiorstw, czyli zakładów z wielkością zatrudnienia pomiędzy 50 a 249 osób, była wyższa o 440 PLN w stosunku do firm małych. Duże zakłady (250-999 zatrudnionych) płaciły przeciętnie o 370 PLN więcej niż średnie. Z kolei mediana dla przedsiębiorstw wielkich wyniosła o 190 PLN więcej niż dla firm dużych.

Wynagrodzenia osób pracujących w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

typ przedsiębiorstwa

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

2 000

2 780

4 000

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 460

3 400

5 000

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 700

3 840

6 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

3 000

4 210

6 700

wielkie przedsiębiorstwo (1 000 i więcej)

3 000

4 400

6 857

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Zarobki menedżerów i specjalistów


Płace dyrektorów i członków zarządu w dużych firmach były w 2015 roku o 126% wyższe od zarobków osób zarządzających mikroprzedsiębiorstwami, a w firmach wielkich nawet o 131% wyższe. Na niższych szczeblach zarządzania procentowe dysproporcje malały. Kierownik w wielkiej firmie zarabiał o 68% więcej niż osoba zatrudniona na tym samym szczeblu w przedsiębiorstwie mniej niż dziesięcioosobowym. W przypadku specjalisty różnica ta wyniosła już 53%.

Wynagrodzenia całkowite osób
na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków specjalistów, kierowników i dyrektorów znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Zarobki w firmach prywatnych i państwowych


Mediana zarobków zarówno w zarówno w firmach prywatnych jak i państwowych najniższa była dla przedsiębiorstw najmniejszych, a najwyższa dla firm największych. Dla firm prywatnych różnica między tymi medianami wyniosła 1 975 PLN, a dla państwowych 1 200 PLN. Warto również zauważyć, że rozpiętość wynagrodzeń między mikro a małymi firmami w sektorze prywatnym wynosi 725 PLN, a w sektorze publicznym tylko 100 PLN.

Mediana wynagrodzeń w firmach państwowych i prywatnych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMożemy również porównać mediany zarobków między tymi samymi typami przedsiębiorstw (pod względem wielkości). Największa wystąpiła w przypadku przedsiębiorstw dużych. Pracownicy przedsiębiorstw prywatnych zarabiali w nich przeciętnie 1 000 PLN więcej niż zatrudnieni w sektorze publicznym. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw średnich i wielkich, gdzie różnice wyniosły kolejno 960 i 950 PLN. Małe prywatne firmy płaciły swoim pracownikom średnio o 800 PLN więcej. Różnica ta jest dużo mniejsza w przypadku mikroprzedsiębiorstw, gdzie wyniosła 175 PLN na korzyść firm prywatnych.

Rozpiętość płac


Stosunek płac dyrektorów i pracowników szeregowych również znacznie różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa jak i rodzaju własności. W przedsiębiorstwach prywatnych największe rozpiętości płacowe były w wielkich przedsiębiorstwach, gdzie dyrektorzy i członkowie zarządów zarabiali przeciętnie 6 razy więcej niż pracownicy szeregowi. Z kolei w firmach państwowych największa różnica w zarobkach była w dużych zakładach pracy. W tym wypadku pracownicy szeregowi musieli przeciętnie pracować na pensję dyrektorską prawie 4 miesiące.

Ile razy wyższą płacę otrzymywał
dyrektor w porównaniu do pracownika szeregowego

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".