Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2015 roku

15.04.2016 Maria Hajec
Znajomość języków obcych nie jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia. Jest to jednak czynnik, który w połączeniu z innymi umiejętnościami czy kwalifikacjami może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, połowa pracowników oceniających swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną zarabiała pomiędzy 3 650 PLN i 9 300 PLN brutto miesięcznie. Osoby, które deklarowały średnio zaawansowaną umiejętność posługiwania się tym językiem, otrzymywały znaczniej mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła tylko 3 879 PLN brutto. Z kolei zatrudnieni z początkującą znajomością języka angielskiego uzyskiwali przeciętnie 3 300 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Znajomość języków obcych nie jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia. Jest to jednak czynnik, który w połączeniu z innymi umiejętnościami czy kwalifikacjami może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, połowa pracowników oceniających swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną zarabiała pomiędzy 3 650 PLN i 9 300 PLN brutto miesięcznie. Osoby, które deklarowały średnio zaawansowaną umiejętność posługiwania się tym językiem, otrzymywały znaczniej mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła tylko 3 879 PLN brutto. Z kolei zatrudnieni z początkującą znajomością języka angielskiego uzyskiwali przeciętnie 3 300 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób deklarujących różną znajomość języka angielskiego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJak wynika z danych Komisji Europejskiej, na liście najbardziej pożądanych przez europejskich pracodawców języków znalazły się obok angielskiego również takie języki jak: niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański. Osoby, które oceniły stopień znajomości języka niemieckiego jako zaawansowany, otrzymywały przeciętnie 5 400 PLN, czyli wyraźnie więcej niż w przypadku osób znających słabiej ten język. Podobnie było w przypadku pozostałych języków. Przykładowo mediana wynagrodzeń pracowników deklarujących biegłą umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim wyniosła 5 000 PLN, a średnio zaawansowaną – 4 600 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób deklarujących różną znajomość języków obcych (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości języka obcego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

język niemiecki

początkująca (A1/A2)

2 600

3 720

5 900

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 750

4 000

6 500

zaawansowana (C1/C2)

3 500

5 400

9 000

język francuski

początkująca (A1/A2)

2 783

4 000

6 500

średnio zaawansowana (B1/B2)

3 200

4 624

7 700

zaawansowana (C1/C2)

4 000

5 500

9 000

język hiszpański

początkująca (A1/A2)

2 900

4 200

6 700

średnio zaawansowana (B1/B2)

3 100

4 600

7 300

zaawansowana (C1/C2)

3 333

5 000

8 000

język rosyjski

 

początkująca (A1/A2)

2 800

4 014

6 500

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 800

4 000

6 400

zaawansowana (C1/C2)

3 000

4 300

7 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPanuje przekonanie, że im więcej języków obcych znają pracownicy, tym lepsza jest ich sytuacja na rynku pracy. W tym kontekście ciekawe wydaje się zestawienie wynagrodzeń osób z co najmniej średnio zaawansowaną znajomością języka angielskiego, które równocześnie deklarowały znajomość innych języków. I tak w przypadku pracowników posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1/B2 z dodatkową znajomością języka niemieckiego na tym samym poziomie mediana zarobków wyniosła 4 616 PLN. Z kolei osoby, które poza co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego deklarowały biegłość w języku niemieckim, otrzymywały przeciętnie 5 700 PLN. Podobnie było w przypadku pozostałych języków, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością
języka angielskiego oraz znajomością innych języków obcych (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuObecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie na polu zawodowym bez znajomości języka angielskiego. Umiejętność ta jest szczególnie ważna w przypadku niektórych stanowisk takich jak sekretarka, recepcjonistka czy sprzedawca. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, sekretarki z biegłą znajomością języka angielskiego zarabiały przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie, czyli o 200 PLN więcej niż osoby znające słabiej ten język obcy. Z kolei mediana zarobków specjalistów ds. sprzedaży, którzy zadeklarowali zaawansowany stopień znajomości języka angielskiego wyniosła w minionym roku 4 150 PLN. Dla porównania osoby zajmujące to stanowisko i znające tylko podstawy tego języka otrzymywały przeciętnie 3 300 PLN brutto.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach osób deklarujących różną znajomość języka angielskiego (brutto w PLN)

stanowisko

stopień znajomości języka obcego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

sekretarka

początkująca (A1/A2)

1 862

2 200

2 750

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 000

2 400

3 000

zaawansowana (C1/C2)

2 200

2 600

3 300

recepcjonista

początkująca (A1/A2)

1 970

2 100

2 500

średnio zaawansowana (B1/B2)

1 920

2 272

2 600

zaawansowana (C1/C2)

2 100

2 450

2 900

specjalista ds. sprzedaży

początkująca (A1/A2)

2 488

3 300

4 460

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 500

3 400

4 500

zaawansowana (C1/C2)

3 100

4 150

5 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ przedstawionych powyżej danych nie można jednak wysnuwać zbyt pochopnych wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".