Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier serwisu 6070 PLN
Tester manualny 6500 PLN
Doradca podatkowy 6850 PLN
Kafelkarz 4100 PLN
Komisarz skarbowy 4750 PLN
Zbrojarz 3860 PLN
Kasjer biletowy 3140 PLN
Frezer CNC 4020 PLN
Opiekun ekspozycji 2930 PLN
Skarbnik bankowy 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2015 roku

15.04.2016 Maria Hajec
Znajomość języków obcych nie jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia. Jest to jednak czynnik, który w połączeniu z innymi umiejętnościami czy kwalifikacjami może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, połowa pracowników oceniających swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną zarabiała pomiędzy 3 650 PLN i 9 300 PLN brutto miesięcznie. Osoby, które deklarowały średnio zaawansowaną umiejętność posługiwania się tym językiem, otrzymywały znaczniej mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła tylko 3 879 PLN brutto. Z kolei zatrudnieni z początkującą znajomością języka angielskiego uzyskiwali przeciętnie 3 300 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Znajomość języków obcych nie jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia. Jest to jednak czynnik, który w połączeniu z innymi umiejętnościami czy kwalifikacjami może pomóc w osiągnięciu wyższych zarobków.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, połowa pracowników oceniających swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną zarabiała pomiędzy 3 650 PLN i 9 300 PLN brutto miesięcznie. Osoby, które deklarowały średnio zaawansowaną umiejętność posługiwania się tym językiem, otrzymywały znaczniej mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła tylko 3 879 PLN brutto. Z kolei zatrudnieni z początkującą znajomością języka angielskiego uzyskiwali przeciętnie 3 300 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób deklarujących różną znajomość języka angielskiego (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJak wynika z danych Komisji Europejskiej, na liście najbardziej pożądanych przez europejskich pracodawców języków znalazły się obok angielskiego również takie języki jak: niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański. Osoby, które oceniły stopień znajomości języka niemieckiego jako zaawansowany, otrzymywały przeciętnie 5 400 PLN, czyli wyraźnie więcej niż w przypadku osób znających słabiej ten język. Podobnie było w przypadku pozostałych języków. Przykładowo mediana wynagrodzeń pracowników deklarujących biegłą umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim wyniosła 5 000 PLN, a średnio zaawansowaną – 4 600 PLN.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób deklarujących różną znajomość języków obcych (brutto w PLN)

język obcy

stopień znajomości języka obcego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

język niemiecki

początkująca (A1/A2)

2 600

3 720

5 900

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 750

4 000

6 500

zaawansowana (C1/C2)

3 500

5 400

9 000

język francuski

początkująca (A1/A2)

2 783

4 000

6 500

średnio zaawansowana (B1/B2)

3 200

4 624

7 700

zaawansowana (C1/C2)

4 000

5 500

9 000

język hiszpański

początkująca (A1/A2)

2 900

4 200

6 700

średnio zaawansowana (B1/B2)

3 100

4 600

7 300

zaawansowana (C1/C2)

3 333

5 000

8 000

język rosyjski

 

początkująca (A1/A2)

2 800

4 014

6 500

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 800

4 000

6 400

zaawansowana (C1/C2)

3 000

4 300

7 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPanuje przekonanie, że im więcej języków obcych znają pracownicy, tym lepsza jest ich sytuacja na rynku pracy. W tym kontekście ciekawe wydaje się zestawienie wynagrodzeń osób z co najmniej średnio zaawansowaną znajomością języka angielskiego, które równocześnie deklarowały znajomość innych języków. I tak w przypadku pracowników posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1/B2 z dodatkową znajomością języka niemieckiego na tym samym poziomie mediana zarobków wyniosła 4 616 PLN. Z kolei osoby, które poza co najmniej dobrą znajomością języka angielskiego deklarowały biegłość w języku niemieckim, otrzymywały przeciętnie 5 700 PLN. Podobnie było w przypadku pozostałych języków, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Mediany wynagrodzeń osób z co najmniej średnią znajomością
języka angielskiego oraz znajomością innych języków obcych (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuObecnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie na polu zawodowym bez znajomości języka angielskiego. Umiejętność ta jest szczególnie ważna w przypadku niektórych stanowisk takich jak sekretarka, recepcjonistka czy sprzedawca. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku, sekretarki z biegłą znajomością języka angielskiego zarabiały przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie, czyli o 200 PLN więcej niż osoby znające słabiej ten język obcy. Z kolei mediana zarobków specjalistów ds. sprzedaży, którzy zadeklarowali zaawansowany stopień znajomości języka angielskiego wyniosła w minionym roku 4 150 PLN. Dla porównania osoby zajmujące to stanowisko i znające tylko podstawy tego języka otrzymywały przeciętnie 3 300 PLN brutto.

Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach osób deklarujących różną znajomość języka angielskiego (brutto w PLN)

stanowisko

stopień znajomości języka obcego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

sekretarka

początkująca (A1/A2)

1 862

2 200

2 750

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 000

2 400

3 000

zaawansowana (C1/C2)

2 200

2 600

3 300

recepcjonista

początkująca (A1/A2)

1 970

2 100

2 500

średnio zaawansowana (B1/B2)

1 920

2 272

2 600

zaawansowana (C1/C2)

2 100

2 450

2 900

specjalista ds. sprzedaży

początkująca (A1/A2)

2 488

3 300

4 460

średnio zaawansowana (B1/B2)

2 500

3 400

4 500

zaawansowana (C1/C2)

3 100

4 150

5 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ przedstawionych powyżej danych nie można jednak wysnuwać zbyt pochopnych wniosków. Wysokość wynagrodzenia zależy bowiem od wielu różnych czynników, a wiązanie ich tylko i wyłącznie ze znajomością języków byłoby dużym uproszczeniem.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".