Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3720 PLN
Mistrz zmianowy 6120 PLN
Asystent sprzedaży 4640 PLN
Komisjoner 3660 PLN
Jubiler 3150 PLN
Kierownik hotelu 5280 PLN
Narzędziowiec 4830 PLN
Mikrobiolog 4390 PLN
DevOps 9700 PLN
Pracownik drukarni 3370 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i na świecie

11.01.2016 Ewelina Jurczak
Artykuł zawiera informacje na temat wynagrodzeń polskich nauczycieli, w skład których, zgodnie z Kartą Nauczyciela, wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki (np. za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny), wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia. Ponadto omówiona została kolejna edycja raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - Education at a Glance 2015. Artykuł zawiera 2 wykresy i 3 tabele.

Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce


Zgodnie z Kartą Nauczyciela, w skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju dodatki (np. za wysługę lat, motywacyjne oraz funkcyjne), wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa oraz nagrody i inne świadczenia. Jak pokazuje tabela 1. wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie zmieniła się od 2012 roku i uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego oraz od poziomu wykształcenia. Najwyższe wynagrodzenie podstawowe otrzymują nauczyciele dyplomowani z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym – 3 109 PLN brutto. O ile wynagrodzenie zasadnicze jest stałe, o tyle wysokość części zmiennej jest uzależniona od hojności gmin.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
które obowiązują od 01.09.2015 roku (brutto w PLN)

stopień awansu zawodowego

poziom wykształcenia

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 265

2 331

2 647

3 109

tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1 993

2 042

2 306

2 707

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego lub dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego albo nauczycielskiego kolegium języków obcych

1 759

1 802

2 024

2 366

pozostałe wykształcenie

1 513

1 548

1 724

2 006

Źródło: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i SportuOgródek na marchewkę i pietruszkę


Co ciekawe, prawie 200 tys. nauczycieli dostaje po 200 – 300 PLN miesięcznie za to, że pracują na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców. Kwota tego dodatku uzależniona jest od wysokości płacy zasadniczej, stanowi 10% tego wynagrodzenia. Oznacza to, że nauczyciel stażysta z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, pracując na wsi otrzyma miesięcznie 226 PLN. Natomiast nauczyciel dyplomowany z tym samym wykształceniem dostanie dodatkowo 311 PLN. Dodatek ten został wprowadzony jeszcze w PRL-u – w 1982 roku. Wówczas na wsiach były trudne warunki, co sprawiało, ze nauczyciele woleli pracować w miastach. Dodatek był więc bodźcem motywacyjnym. Ówczesne władze wymyśliły jeszcze jeden niezwykle ciekawy motywator. Za przeniesienie się na wieś otrzymywano prawo do własnego ogródka, była to działka do 0,25 ha, za zapewnienie której odpowiedzialny był samorząd. Prawo do jej użytkowania nauczyciele mają również po przejściu na emeryturę.

Magister magistrowi nie równy


W 2015 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wydała kolejną edycję raportu Education at a Glance 2015. Z raportu wynika, że zazwyczaj wynagrodzenie nauczycieli jest niższe niż osób, które ukończyły edukacje na podobnym poziomie. Tabela 2a. pokazuje średnie wynagrodzenia nauczycieli sektora publicznego w porównaniu do osób o podobnym wykształceniu. Okazuje się, że w prawie wszystkich przypadkach nauczyciele zarabiają mniej niż osoby o takim samym wykształceniu. Wyjątkiem jest Belgia i Francja, gdzie nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (upper secondary, general programmes) zarabiają więcej niż osoby o równoległym wykształceniu. Do wyjątków zalicza się również Dania. Tamtejsi nauczyciele gimnazjów (lower secondary, general programmes) otrzymują przeciętne wynagrodzenie nieznacznie wyższe niż osoby o takim samym wykształceniu, nie pracujące w oświacie. Najniższe wynagrodzenie, zaledwie 48% w porównaniu do średniej osób o takim samym wykształceniu otrzymują nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Węgier.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli sektora publicznego
w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia osób o podobnym wykształceniu w ich kraju (1,00 = 100%)

przedszkolni

szkoły podstawowej

gimnazjum

szkół ponadgimnazjalnych

Australia

0,80

0,82

0,83

0,83

Belgia (Flamandzka)

0,92

0,93

0,92

1,20

Belgia (Francuska)

0,87

0,87

0,86

1,10

Chile

0,55

0,59

0,60

0,63

Dania

0,82

0,99

1,01

0,83

Anglia

0,75

0,75

0,82

0,82

Finlandia

0,73

0,74

0,81

0,91

Francja

0,84

0,84

0,99

1,08

Grecja

0,86

0,86

0,87

0,87

Węgry

0,57

0,62

0,62

0,48

Izrael

0,91

0,96

0,95

0,91

Norwegia

0,69

0,78

0,78

0,65

Szkocja

0,82

0,82

0,82

0,82

Słowacja

0,75

0,57

0,57

0,57

kraje OECD

0,78

0,78

0,80

0,82

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Education at a Glance 2015Tabela 2b. przedstawia średnie wykształcenie nauczycieli również w porównaniu do osób o takim samym wykształceniu. W tej grupie porównawczej wszyscy badani mają wyższe wykształcenie (teritary education). Jedynie nauczyciele z Luksemburga, bez względu na rodzaj szkoły, w której uczą, otrzymują średnio wyższe wynagrodzenie niż inni z tym samym wykształceniem. Polscy nauczyciele w przedszkolach (pre-primary) otrzymują wynagrodzenie o 26% niższe niż przeciętne wynagrodzenie osób z wyższym wykształceniem. W szkołach podstawowych (primary) jest ono o 15% niższe, w gimnazjach o 14% niższe, a w szkołach ponadgimnazjalnych o 16% niższe.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli sektora publicznego
w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia osób o wyższym wykształceniu w ich kraju (1,00 = 100%)

przedszkolni

szkoły podstawowej

gimnazjum

szkół ponadgimnazjalnych

Austria

0,77

0,77

0,89

0,97

Estonia

0,59

0,84

0,84

0,84

Włochy

0,63

0,63

0,67

0,73

Luksemburg

1,09

1,09

1,24

1,24

Holandia

0,69

0,69

0,85

0,85

Polska

0,74

0,85

0,86

0,84

Słowenia

0,65

0,86

0,88

0,94

Szwecja

0,76

0,82

0,84

0,88

Stany Zjednoczone

0,65

0,67

0,68

0,71

kraje OECD

0,73

0,80

0,86

0,91

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Education at a Glance 2015Im wyższy poziom edukacji tym wyższe pensje nauczycieli


Średnie wynagrodzenia nauczycieli w Polsce, wyrażone z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PPS)[PRZYPIS]PPS – Purchasing Power Standard, czyli parytet siły nabywczej. PPS to sztuczna jednostka walutowa, umożliwiająca porównanie kosztów życia w różnych krajach. Teoretycznie za jeden PPS w każdym z badanych krajów można kupić tyle samo dóbr. Faktycznie, przez różnice między cenami różnych dóbr w poszczególnych krajach jest to miara przybliżona, operująca na pewnym koszyku dóbr. Np. w Polsce za jeden PPS można kupić 10 produktów A i 5 produktów B, bo cena produktu A jest dwa razy niższa niż B. W Niemczech relacja cen A i B jest inna, w związku z czym ilość A i B dostępnych za 1 PPS będzie nieco inna, zachowane jest jedynie uśrednione wyliczenie siły nabywczej dla całego koszyka.[/PRZYPIS], są niższe na wszystkich poziomach edukacji od przeciętnych wynagrodzeń w krajach OECD. Największa różnica między polskimi nauczycielami, a tymi z krajów OECD występuje na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych, gdzie Polacy zarabiają o 63 % mniej. Wśród krajów należących do OECD, najwyższe wynagrodzenie otrzymują nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych – 47 702 USD rocznie (w PPS).

Roczne średnie wynagrodzenia nauczycieli z krajów OECD w 2013 roku (USD w PPS)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Education at a Glance 2015Wśród wszystkich krajów OECD, polscy nauczyciele otrzymują jedne z najniższych wynagrodzeń. Po uwzględnieniu siły nabywczej, niższe wynagrodzenia otrzymują Grecy, Czesi, Węgrzy, Słowacy i Estończycy. Z kolei najwyższymi pensjami mogą pochwalić się Luksemburczycy. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z tego państwa zarabiają rocznie ponad 109 tys. USD w PPS. Polscy nauczyciele, aby zarobić tyle co luksemburscy, muszą pracować prawie 4 miesiące. U góry stawki znaleźli się również Niemcy, Austriacy, Duńczycy i Holendrzy. W większości krajów, wraz ze wzrostem szczebla edukacji, rośnie pensja nauczycieli.

Roczne średnie wynagrodzenia nauczycieli w wieku 25-64 lat 
szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z krajów OECD w 2013 roku (USD w PPS)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Education at a Glance 2015
Bibliografia
1. Education at a Glance 2015, OECD Indicators; dostępny w Internecie: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615031e.pdf?expires=1452263610&id=id&accname=guest&checksum=7966D27D3D0240F8EAA6BD773443A945
2. L. Kostrzewski, P. Miączyński, Ogródek nauczycielski, czyli bonus za pracę na wsi, do likwidacji; dostępny w Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17028000,Ogrodek_nauczycielski__czyli_bonus_za_prace_na_wsi_.html
3. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
4. http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/697903,Wynagrodzenie-nauczycieli-w-roku-szkolnym-20142015.html
Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".