Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik ds. PR 6354 PLN
Statystyk 2788 PLN
Niania 2314 PLN
Fleet Specialist 4200 PLN
Szwaczka ręczna 2088 PLN
Pracownik produkcji 2658 PLN
Lekarz pediatra 5715 PLN
Analityk giełdowy 5825 PLN
Podreferendarz 3320 PLN
Masarz 3000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia magistrów
inżynierów w 2018 roku

23.07.2019 Jagoda Zygiert
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 21 218 magistrów inżynierów, z czego 72% stanowili mężczyźni.
Mediana zarobków magistrów inżynierów w 2018 roku wyniosła 6 120 PLN brutto miesięcznie, co jest kwotą wyższą o ponad 1 600 od mediany OBW. Mniej dostawali pracownicy z tytułem inżyniera, mediana ich płac wyniosła 5 000 PLN. 25% najwyżej wynagradzanych magistrów inżynierów zarabiało 9 500 PLN i więcej. 25% najniżej zarabiających pracowników z tym wykształceniem otrzymywało 4 210 PLN lub mniej.

Wynagrodzenia magistrów i magistrów inżynierów w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuNajwyższe zarobki w pierwszym roku pracy spośród przedstawionych na poniższym wykresie kierunków studiów osiągali absolwenci informatyki. Mediana ich płac w pierwszym roku pracy to 5 000 PLN. Po 16 latach pracy zarobki informatyków były dwa razy wyższe. Niższe zarobki osiągali absolwenci architektury i budownictwa. Mediana ich płac w pierwszym roku pracy wyniosła 3 493 PLN.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów po wybranych specjalizacjach studiów i z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuKolejny wykres prezentuje zarobki magistrów inżynierów zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w firmach o różnym pochodzeniu kapitału. Różnica pomiędzy firmą o kapitale polskim a zagranicznym w przypadku pracowników szeregowych to 1 107 PLN, natomiast na poziomie dyrektorów to już 7 800 PLN.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów na różnych szczeblach organizacji w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuPoniższa mapa prezentuje zarobki magistrów inżynierów w różnych województwach w firmach prywatnych lub państwowych. Największa różnica pomiędzy zarobkami w firmie prywatnej i państwowej była w województwie lubuskim i wyniosła ponad 2 000 PLN. Natomiast zbliżone płace otrzymywali pracownicy w województwie pomorskim i podlaskim.

Wynagrodzenia magistrów inżynierów w różnych województwach w firmach o różnym typie własności w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Zygiert

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]