Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów wybranych
uczelni wyższych w pierwszym roku pracy

16.05.2016 Łukasz Jaszcz
Poniższe zestawienia składają się z analiz wynagrodzeń absolwentów studiów I i II stopnia, w pierwszym roku pracy. Dla magistrów wybrane zostały 23 uczelnie wyższe, dla których ilość osób spełniających podane kryteria wyniosła więcej niż 70. W przypadku osób z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim bądź inżynierskim), zestawienie uwzględnia 11 uczelni. Ogólna mediana miesięcznych wynagrodzeń dla absolwentów studiów II stopnia wyniosła w 2015 roku 2 804 PLN brutto. Połowa przebadanych magistrów w pierwszym roku pracy zarabiała pomiędzy 2 200 PLN brutto, a 3 600 PLN brutto. W przypadku licencjatów i inżynierów mediana miesięcznych wynagrodzeń była prawie taka sama – dokładnie 4 PLN niższa niż magistrów. Połowa z nich zarabiała pomiędzy 2 150 PLN brutto, a 3 600 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniachkońcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lubdużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.


Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl


Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń naposzczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). Wzwiązku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe(dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne.Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki zposzczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inneosoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całegobadania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika tofaktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych nastanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
z wykształceniem wyższym w pierwszym roku pracy w 2015 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

wyższe magisterskie

5 088

2 200

2 804

3 600

wyższe zawodowe

3 386

2 150

2 800

3 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWśród nowych pracowników po studiach magisterskich najwyższą płacę mieli ci, którzy ukończyli Szkołę Główną Handlową. Wyniosła ona 4 131 PLN brutto. Może to być jednak spowodowane miejscem pracy. 84% wszystkich absolwentów SGH pracuje w Warszawie, gdzie wynagrodzenia są najwyższe w kraju. Nie mniej niż 3 000 PLN brutto otrzymywali magistrowie z dziesięciu uczelni uwzględnionych w naszym zestawieniu. Spośród uczelni wziętych pod uwagę, najmniej zarabiali byli studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mediana ich płac była o niemal 2 000 PLN niższa niż magistrów SGH i wyniosła 2 200 PLN brutto.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2015 roku (brutto w PLN)*

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa

90

3 500

4 131

5 000

2

Politechnika Warszawska

195

2 600

3 500

4 500

3

Politechnika Wrocławska

308

2 759

3 497

4 500

4

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

81

2 500

3 300

3 900

5

Uniwersytet Warszawski

172

2 616

3 200

3 950

6

Politechnika Gdańska

170

2 700

3 150

4 000

7

Politechnika Poznańska

171

2 500

3 134

3 971

8

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

289

2 600

3 055

4 000

9

Uniwersytet Jagielloński

192

2 304

3 000

3 911

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

121

2 200

3 000

4 000

11

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

129

2 500

2 900

3 563

12

Politechnika Śląska

170

2 372

2 800

3 520

Politechnika Łódzka

94

2 200

2 800

3 650

14

Uniwersytet Gdański

87

2 200

2 775

3 500

15

Uniwersytet Wrocławski

115

2 200

2 770

3 500

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

116

2 100

2 700

3 500

17

Uniwersytet Łódzki

121

2 200

2 600

3 200

18

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

117

2 000

2 500

3 125

Uniwersytet Śląski

82

2 000

2 500

3 000

Politechnika Rzeszowska

81

2 000

2 500

3 200

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

77

2 000

2 500

3 100

Politechnika Lubelska

73

2 200

2 500

3 000

23

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

77

2 000

2 200

2 850

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dla próby n>70Jeśli chodzi o licencjatów i inżynierów, to najwięcej zarabiali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – 3 480 PLN. Mediany płac niemal wszystkich nowych pracowników z dyplomem uwzględnionych w zestawieniu szkół wyższych wyniosły przynajmniej 3 000 PLN. Poniżej znaleźli się tylko wychowankowie Politechniki Śląskiej, których mediana zarobków w 2015 roku była na poziomie 2 777 PLN brutto.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
studiów pierwszego stopnia wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2015 roku (brutto w PLN)*

 

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Uniwersytet Jagielloński

81

2 384

3 480

4 600

2

Politechnika Warszawska

179

2 500

3 200

4 300

3

Politechnika Wrocławska

190

2 500

3 135

4 200

4

Politechnika Gdańska

137

2 500

3 080

4 000

5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

163

2 336

3 062

4 300

6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

104

2 222

3 000

3 650

Politechnika Łódzka

96

2 250

3 000

3 600

Uniwersytet Warszawski

80

2 450

3 000

3 950

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

72

2 300

3 000

3 500

Politechnika Poznańska

71

2 500

3 000

3 850

11

Politechnika Śląska

142

2 200

2 777

3 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dla próby n>70Wynagrodzenia w branżach


W przypadku magistrów najwyższe zarobki w pierwszym roku pracy otrzymywały osoby zatrudnione w telekomunikacji (4 000 PLN), IT (3 500 PLN), bankowości (3 200 PLN) i przemyśle ciężkim (3 200) PLN. Dla osób po pierwszym stopniu studiów najbardziej intratne były branże IT (3 500 PLN), bankowości (3 100 PLN), telekomunikacji (3 060 PLN) oraz przemysłu lekkiego (2 900 PLN). Największa różnica w wynagrodzeniach pomiędzy absolwentami I i II stopnia była w branży telekomunikacji (940 PLN na korzyść magistrów), a najmniejsza w budownictwie (68 PLN na korzyść magistrów). Co ciekawe, nowi pracownicy po pierwszym stopniu studiów zarabiali o 200 PLN więcej od magistrów w logistyce i transporcie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych, w pierwszym roku pracy,
absolwentów studiów I i II stopnia w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na stanowiskach


Jednymi z najwyżej opłacanych stanowisk były te związane z branżą IT. Mediany wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach różniły się w zależności od wykształcenia pracowników. Magister programista C/C++ zarabiał o 5,25% więcej niż osoba po pierwszym stopniu studiów. W przypadku programistów Java różnica ta zwiększa się do 20%. Wśród testerów oprogramowania jest to 9,4%.

W przypadku wszystkich wybranych stanowisk (gdzie kryterium wyboru była próba większa niż 50), absolwenci studiów drugiego stopnia zawsze zarabiali więcej niż osoby po pierwszym stopniu. Jednak na niektórych stanowiskach różnice te były niewielkie. Przykładowo poziom zarobków technologów produkcji z innym poziomem wykształcenia różnił się o 1,72%, a inżynierów budowy o 3,45%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów I i II stopnia
na wybranych stanowiskach w pierwszym roku pracy w 2015 roku (brutto w PLN)*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dla próby > 50Wśród magistrów w pierwszym roku pracy powyżej mediany zarabiali także farmaceuci (3 500 PLN), analitycy finansowi (3 500 PLN) i prawnicy (3 000 PLN). Wynagrodzenia księgowych są niemal równe ogólnej medianie dla nowych pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim, która wyniosła 2 800 PLN. Poniżej mediany znaleźli się młodzi lekarze (2 600 PLN), specjaliści ds. rekrutacji (2 500 PLN) i asystenci architektów (2 449 PLN).

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
w pierwszym roku pracy na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)*

stanowisko

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

farmaceuta

75

3 000

3 500

4 500

analityk finansowy

53

2 900

3 500

4 200

prawnik

59

2 300

3 000

4 000

księgowy

69

2 050

2 800

3 675

lekarz

63

2 007

2 600

3 170

specjalista ds. rekrutacji

52

2 150

2 500

3 050

asystent architekta

76

2 029

2 449

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*dla próby > 50Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".