Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 6730 PLN
Kierownik biblioteki 5810 PLN
Dyrektor artystyczny 11270 PLN
Grafik komputerowy 4950 PLN
Dietetyk 4770 PLN
Media planner 7410 PLN
Java developer 11400 PLN
Intendent 4070 PLN
Programista ERP 8390 PLN
Wiertacz 6900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów MBA
w 2015 roku

15.03.2016 Maria Hajec
Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA (Master of Business Administration), wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi. Według wyliczeń portalu zajmującego się studiami MBA , średni koszt tego rodzaju studiów w Polsce wyniósł ok. 30 500 PLN w 2015 roku. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, czy taka inwestycja jest opłacalna i jakich zarobków mogą oczekiwać przyszli absolwenci MBA.

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń absolwentów MBA, którzy zajmowali stanowiska kierownicze i dyrektorskie, wyniosła w 2015 roku 14 150 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty zatrudniony, który ukończył MBA, otrzymywał powyżej 21 000 PLN. Z kolei zarobki połowy osób legitymujących się takim dyplomem wahały się od 9 500 PLN do 21 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA[PRZYPIS]https://www.mbaportal.pl/pl-PL/article/artykuly/article/dla-kandydatow/mba---inwestycja-dlugoterminowa,-ale-oplacalna [dostęp: 24.02.2016][/PRZYPIS] (Master of Business Administration), wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi. Według wyliczeń portalu zajmującego się studiami MBA , średni koszt tego rodzaju studiów w Polsce wyniósł ok. 30 500 PLN w 2015 roku. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, czy taka inwestycja jest opłacalna i jakich zarobków mogą oczekiwać przyszli absolwenci MBA.

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń absolwentów MBA, którzy zajmowali stanowiska kierownicze i dyrektorskie, wyniosła w 2015 roku 14 150 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty zatrudniony, który ukończył MBA, otrzymywał powyżej 21 000 PLN. Z kolei zarobki połowy osób legitymujących się takim dyplomem wahały się od 9 500 PLN do 21 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA
zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w 2015 roku (brutto w PLN, N=1 283)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWśród absolwentów MBA, najwięcej zarabiali dyrektorzy, którzy otrzymywali 18 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei mediana zarobków kierowników była o 7 550 PLN niższa i wyniosła 10 450 PLN. Menedżerowie kierujący grupą powyżej dziesięciu pracowników otrzymywali tylko o 1 000 PLN więcej niż osoby zarządzające małymi zespołami.

Więcej informacji na temat zarobków na poszczególnych stanowiskach kierowniczych znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kierowników i dyrektorów ze stopniem MBA w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe zarobki oferowały firmy zagraniczne, w których absolwenci MBA otrzymywali przeciętnie 15 500 PLN brutto miesięcznie. W przypadku firm polskich mediana zarobków pracowników po tego rodzaju studiach była o 3 500 PLN niższa i wyniosła w minionym roku 12 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników i dyrektorów
ze stopniem MBA w firmach z różnym pochodzeniem kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

677

11 000

15 500

23 933

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

606

8 000

12 000

18 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDuże znaczenie miało również miejsce pracy menedżerów. Wśród absolwentów MBA najwięcej zarabiali pracujący w województwie mazowieckim. Połowa zatrudnionych w tym rejonie Polski zarabiała więcej niż 17 000 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo łódzkie z medianą na poziomie 15 000 PLN. Z kolei w województwie małopolskim menedżerowie dysponujący dyplomem ukończenia MBA otrzymywali przeciętnie 14 900 PLN.

Zestawienie sześciu województw,
w których kierownicy i dyrektorzy ze stopniem MBA zarabiali najwięcej w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń absolwentów studiów MBA na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w przemyśle lekkim wyniosła 16 000 PLN. Nieco mniej otrzymywali menedżerowie pracujący w handlu i branży IT, odpowiednio 15 000 PLN i 14 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników
i dyrektorów ze stopniem MBA w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przemysł lekki

11 000

16 000

23 000

handel

9 500

15 000

22 000

technologie informatyczne (IT)

11 000

14 800

21 100

przemysł ciężki

10 400

14 500

19 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków kierowników i dyrektorów na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Pomimo wysokich kosztów ukończenia MBA podjęcie tego rodzaju studiów wydaje się bardzo opłacalne. Potwierdzeniem tego może być bardzo proste wyliczenie. Osoby rozpoczynające studia MBA muszą liczyć się z kosztami na poziomie ok. 30 500 PLN. Jednak po ich ukończeniu zarabiają przeciętnie 14 150 PLN brutto na miesiąc. Oznacza to, że poniesione nakłady mogą zwrócić się już po zaledwie kilku miesiącach pracy.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".