Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 6580 PLN
Event manager 6730 PLN
Opiekunka do dzieci 4090 PLN
Opiekunka dzieci 4090 PLN
Członek zarządu 19610 PLN
Sprzedawczyni 4750 PLN
Spedytor morski 6670 PLN
Piaskarz 5190 PLN
Lekarz stażysta 6030 PLN
Inżynier spawalnik 7740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wdrożenie programu emerytalnego – wywiad z Kają Zielonką-Foryś, dyrektorem HR w Collins Aerospace

07.05.2019 Patrycja Małek
W obliczu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak dobrze przygotować firmę do nowego programu emerytalnego, jak wybrać firmę zarządzającą. Podobnych pytań rodzi się sporo, dlatego zapytaliśmy o doświadczenia w tym temacie dyrektora dużej, międzynarodowej firmy produkcyjnej, funkcjonującej w branży lotniczej. Jakiś czas temu w swojej firmie wprowadzili Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Co było największym wyzwaniem w całym procesie? Na co zwracać szczególną uwagę? Jak przekonać pracowników do oszczędzania na emeryturę? Na te i wiele innych pytań odpowiada nam Kaja Zielonka – Foryś, która jest dyrektorem HR w Collins Aerospace (Goodrich Aerospace Poland). Spółka działa na terenie polskiego klastra lotniczego, „Doliny Lotniczej” i ma swoje dwa zakłady – w Krośnie oraz w Tajęcinie k. Rzeszowa.
Dlaczego zdecydowali się Państwo na wdrożenie PPE?
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie programu, bo uważamy, że jest to wartościowy benefit dla zatrudnionych. Pozwala budować kapitał na przyszłość. Aktualnie do pracy przyjmujemy młode osoby w wieku 22-23 lat, które w tym momencie raczej nie myślą jeszcze o emeryturze. Uważamy, że pracowników warto w tym temacie edukować, bo program emerytalny właśnie im przyniesie największe zyski.

Kiedy go wdrożyliście?
Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) wdrożyliśmy w ubiegłym roku [przyp. red: 2018], jednak przygotowania do niego trwały około 2,5 roku.

Jak w Państwa firmie wyglądały przygotowania do wdrożenia PPE?
Przed wdrożeniem programu w naszej firmie pracownicy otrzymywali nagrody jubileuszowe. W pewnym momencie, we wszystkich Spółkach naszej grupy w Polsce zapadła decyzja o zmianie formy benefitów pracowniczych i rezygnacji z rozwiązań bądź co bądź archaicznych. W porozumieniu ze związkami zawodowymi, zdecydowaliśmy, że lepiej przeznaczyć ten budżet na coś co będzie przyszłościowe dla pracownika. Po tym rozpoczęły się rozmowy z firmą zarządzającą współpracującą już z innymi Spółkami z naszej grupy, dogłębne analizy finansowe, podpisanie umowy oraz komunikacja z pracownikami.

Co podczas wdrażania systemu emerytalnego było dla Państwa największym wyzwaniem?
Były dwa takie elementy: negocjowanie umowy z firmą zarządzającą i kolejno negocjowanie jej szczegółów ze związkami zawodowymi. W skrócie chodziło o zapisy istotne z punktu widzenia naszych związków zawodowych, a częściowo niezgodne z możliwościami jakie daje ustawa. Po wielu dyskusjach udało nam się dojść do porozumienia.

Na co zwracali Państwo uwagę podczas wybierania firmy zarządzającej?
Nasza spółka jest częścią grupy kapitałowej. Wszystkie przedsiębiorstwa należące do niej współpracowały z jednym partnerem, m.in. dlatego, że przekładało się to na lepsze warunki umowy. Nie dokonywaliśmy sami wyboru, ale braliśmy udział w negocjacjach na samym początku.
Według mnie, podczas wybierania firmy zarządzającej warto zwrócić uwagę na takie elementy jak: historia firmy zarządzającej, jej inwestycje, i to, w jaki sposób komunikuje się z klientem i przekazuje informacje – żeby był to sposób jak najprostszy, dzięki temu mamy większe prawdopodobieństwo że przekaz będzie także zrozumiały dla pracownika. Rozmowy o inwestycjach są złożone i sztuką jest tłumaczyć je w prosty sposób.

Przechodząc do etapu wdrożenia, jakie działania podjęliście w całym procesie komunikacji z pracownikami?
Pierwsza większa komunikacja (pomijając notatki ze spotkań negocjacyjnych) miała miejsce jeszcze przed rejestracją naszego Programu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W naszej sytuacji wdrożenie PPE wiązało się jednocześnie z likwidacją nagród jubileuszowych i wypłatą rekompensat z tego tytułu oraz zawarciem zakładowego układu zbiorowego pracy. Pakiet był bardzo kompleksowy. Razem z firmą zarządzającą zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań i warsztatów informacyjnych dla pracowników. Prócz przekazania informacji, mogli oni zadawać pytania, które wtedy spisywaliśmy, by wykorzystać je do dalszej komunikacji. Dodatkowo firma zarządzająca przygotowała materiały informacyjne dostępne dla każdego pracownika.
Sam proces informowania pracowników był, i zresztą nadal jest, prowadzony kompleksowo i na wysokim poziomie. Uważam, że dzięki temu tak wielu pracowników zdecydowało się przystąpić do programu.

Jaka część pracowników korzysta z programu emerytalnego?
Już w pierwszym miesiącu funkcjonowania programu emerytalnego przystąpiło do niego
67% uprawnionych pracowników. Aktualnie pracownicy zapisani do programu nie wypisują się z niego, a nawet obserwujemy niewielki wzrost zainteresowania programem. Możliwe, że związane jest to z wdrażanym PPK.

Jak przekonaliście pracowników, że oszczędzanie na przyszłość jest lepsze niż dziś otrzymana, pewna gotówka?
Razem z firmą zarządzającą dokonaliśmy analiz kosztów i zysków i przedstawiliśmy je reprezentantom pracowników. Potem podobne analizy, ale już opracowane dla indywidualnych pracowników przedstawiliśmy samym zainteresowanym. Przedstawiliśmy konkretne rozwiązania, kwoty, możliwości.
Wcześniej nagrody jubileuszowe stanowiły wielokrotność (maksymalnie 450% po 45 latach pracy) miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Jednak udało nam się przekonać pracowników, że nagrody jubileuszowe stanowią jednorazową i najczęściej krótkotrwałą korzyć, a PPE pozwala na budowanie znacznych oszczędności tak potrzebnych w późniejszych latach.

W zakresie jakich działań podczas wdrażania programu emerytalnego wspierała Państwa firma zarządzająca?
Nasza spółka w momencie wprowadzania PPE liczyła około 1 000 osób, pracujących w dwóch lokalizacjach. Wszelkie spotkania były dla nas wyzwaniem. Firma zarządzająca odpowiadała za większość spraw logistycznych.
Reprezentant naszego partnera zarządzającego opowiadał pracownikom, jak wygląda program, udzielał odpowiedzi na pytania. Najczęściej podczas tych spotkań pracownicy podpisywali deklarację przystąpienia do Programu.

Czy program emerytalny jest dobrze postrzegany przez Państwa pracowników?
Moim zdaniem, program jest odbierany pozytywnie. Początkowo wielu pracowników miało obawy przed tym, jak program będzie działał, jednak aktualnie pracownicy są zadowoleni z jego funkcjonowania. Pod koniec roku, kiedy pracownicy dostali podsumowanie oszczędności, byli zadowoleni z zysków. Obecnie większość nowych, często młodych pracowników rozpoczynających z nami prace przystępuje do uczestnictwa jak tylko nabierze do tego uprawnień (trzymiesięczny okres zatrudnienia).

W jaki sposób pracownicy mogą się dowiedzieć, ile już oszczędzili na emeryturę?
Pracownicy raz w roku otrzymują informację o wysokości środków zgromadzonych na koncie. Dodatkowo mają dostęp do platformy online, gdzie mogą na bieżąco sprawdzać stan swoich oszczędności. Ponadto, raz w miesiącu wraz z paskiem płacowym otrzymują informację na temat tego, ile środków zostało przekazanych na ich konto PPE.

Jak wygląda obsługa programu emerytalnego w Państwa firmie? Czy zajmuje się tym osoba zatrudniona u Państwa czy wszystkim zajmuje się firma zarządzająca?
W tym aspekcie firma zarządzająca również nas wspierała i nadal wspiera. Dzięki temu, osoby z działu HR nie były tak bardzo obciążone obsługą związaną z programem emerytalnym.
W tym momencie na wszystkie pytania od pracowników odpowiada firma zarządzająca. Jeśli zatrudnieni mają pytania na temat programu emerytalnego, to dzwonią na infolinię lub kontaktują się z nią bezpośrednio drogą mailową. Informacje o Programie, funduszach i wynikach są rozwieszone w fabrykach na dedykowanych tablicach.

Wiele firm ma problem z finansowaniem programu emerytalnego (mam na myśli PPK). Oczywiście jest to inny program, ale jak poradziliście sobie z finansowaniem w Collins Aerospace?
Wdrożenie programu emerytalnego potraktowaliśmy jako dodatkowy benefit. Nie miało to wpływu na wysokość wynagrodzeń czy podwyżek. Zrezygnowaliśmy jedynie z nagród jubileuszowych. Rezygnacja z tego świadczenia częściowo pokryła budżet potrzebny na PPE, ale nieznacznie. Prowadzenie programu emerytalnego jest stosunkowo kosztowne, zdecydowanie droższe niż nasze nagrody jubileuszowe, jednak jesteśmy pewni, że pracownicy zyskają na tym dużo więcej.

Z Pani wypowiedzi wynika, że jest Pani bardzo zadowolona z poziomu usług firmy zarządzającej. Dlatego zapytam: czy może nam Pani zdradzić jaka to firma?
(śmiech) Tak, to prawda. Uważam ich za dobrych partnerów biznesowych. Są przygotowani, dostępni i co najważniejsze rozumiani przez pracowników. Dlatego, gdybym miała wybierać jeszcze raz, wybrałabym ich ponownie. Współpracujemy z Esaliens TFI.

Doceniam Pani otwartość pod tym względem. Jestem pewna, że pracownikom Esaliens TFI będzie miło przeczytać taką opinię o ich pracy i zaangażowaniu.
Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, podzielenie się z nami i czytelnikami doświadczeniem. Życzę dalszej owocnej współpracy z pracownikami.


Dziękuję za rozmowę.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".