Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sytuacja makroekonomiczna
(stan na dzień 04.05.2020 r.)

04.05.2020 Konrad Akowacz
Zeszły tydzień przyniósł przede wszystkim odczyty PKB za I kwartał 2020 roku. W USA zanotowano spadek PKB o 1,2 % (4,8% w ujęciu annualizowanym). We Francji PKB osłabł kwartał do kwartału aż o 5,8% (prognoza -3,5%), w Hiszpanii 5,2% (prognoza -4,4%), we Włoszech o 4,7% (prognoza -5,0%), a w całej Strefie Euro o 3,8% (prognoza -3,5%). Zwracając uwagę na te dane, należy pamiętać, że faktyczne zamkniecie gospodarki dotyczyło w I kwartale dotyczyło tylko części marca. Należy oczekiwać, że dane dotyczące II kwartału, zawierające kwiecień, gdy gospodarka zamarła i maj, kiedy najprawdopodobniej będzie jeszcze działać na „pół gwizdka”, będą dużo gorsze.
Kolejna seria danych dotyczyła kwietniowej inflacji. Większość krajów odnotowuje dosyć silne spadki tego wskaźnika rok do roku (Niemcy 0,8%, poprzednio 1,3%; Francja 0,4%, poprzednio 0,7%; Włochy 0,0%, poprzednio 0,1%; Polska 3,4%, poprzednio 4,6%; ). Warto jednak zwrócić uwagę, że inflacja porównywana miesiąc do miesiąca spowalnia wolniej niż oczekiwano, co może być wynikiem ograniczenia podaży i zatrzymania tendencji deflacyjnej (Niemcy 0,3%, prognoza 0,0%; Francja 0,1%, prognoza -0,2%; Włochy 0,1%, prognoza -0,3%; Polska 0,0%, prognoza -0,2%;).

Na koniec warto spojrzeć na garść danych z Chin. Indeksy PMI za kwiecień obliczane przez chiński rządowy urząd statystyczny wskazują na powrót gospodarki do ekspansji. PMI dla przemysłu wyniósł 50,8 pkt, a dla usług 53,2 pkt.

Podsumowując należy oczekiwać, że dane majowe, gdy większość krajów decyduje się na stopniowe otwieranie gospodarki, będą już dużo lepsze. Oczywiście nie należy zapominać, że poprzednie dwa miesiące najprawdopodobniej na długi czas osłabią popyt konsumencki (zwiększone bezrobocie, zmiana zachowań konsumenckich). Będzie to rzutowało na dane gospodarcze, szczególnie te dotyczące sprzedaży detalicznej.

Konrad Akowacz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".