Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego
dla branży IT – jesień/zima 2022

04.01.2023 Szymon Cogiel
Powszechnie wiadomo, że branża IT bardzo dynamicznie się rozwija. Inwestowanie w postęp technologiczny jest dla firm opłacalne, bo dzięki temu mogą zautomatyzować wiele zadań, za których wykonanie trzeba by było komuś zapłacić. Mimo to, w mediach coraz częściej pojawiają się głosy o spowolnieniu rozwoju rynku IT w Polsce. Czy opinie te mają uzasadnienie w faktach? Dowiemy się tego z Raportu płacowego dla branży IT – jesień/zima 2022 opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

Ogólnie o wynagrodzeniach w branży IT


Raport zawiera informacje o wynagrodzeniach i benefitach na różnych stanowiskach. Dane prezentujemy dla różnych województw, firm o różnej wielkości zatrudnienia i pochodzeniu kapitału. Póki co przyjrzyjmy się jednak wybranym informacjom na temat wynagrodzenia zasadniczego. W branży IT bardzo cenione są indywidualne umiejętności i wiedza pracowników. Widać to na przykładzie starszych specjalistów, którzy niemal dorównują w zarobkach kierownikom. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko w innych branżach. Tę interesującą kwestię przedstawia poniższy wykres.

Mediana zarobków (w PLN) na kolejnych szczeblach organizacji w branży IT

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2022 (Sedlak & Sedlak)


Wynagrodzenia na wybranym stanowisku


Skorzystajmy teraz z możliwości, które daje Raport płacowy i spójrzmy, jak kształtują się wynagrodzenia na konkretnych stanowiskach w zależności od wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału czy przychodów firmy. Jako przykład posłużmy się kierownikiem projektu IT na poziomie niższym. Z Raportu wynika, że tacy pracownicy najwięcej mogą zarobić w firmach z kapitałem zagranicznym. Niewiele gorzej wynagrodzą ich również organizacje z przychodami od 100 do 1000 mln PLN. Dane te widoczne są na poniższej tabeli.

Mediana zarobków kierownika projektu IT (poziom niższy)

kryterium

 

mediana

wszystkie firmy

 

12 800

zatrudnienie

do 200 osób

12 500

 

od 201 do 1000 osób

12 500

 

powyżej 1000 osób

13 724

kapitał

polski

11 000

 

zagraniczny

15 100

roczne przychody

do 100 mln PLN

12 000

 

od 100 do 1000 mln PLN

13 863

 

powyżej 1000 mln PLN

11 318

 

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2022 (Sedlak & Sedlak)


Jakie były podwyżki, a jakie będą?


W raporcie znajdują się dane o tym, o ile procentowo wzrosły wynagrodzenia zasadnicze dla branży IT w okresie od listopada 2021 do października 2022. Ale również, jakie są plany podwyżkowe na czas od listopada 2022 do października 2023. Wykres 2. zestawia obie te wartości.

Planowane i zrealizowane podwyżki w branży IT dla poszczególnych szczebli zatrudnienia

Wykres

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2022 (Sedlak & Sedlak)


Benefity dla ekspertów


W raporcie znajdują się również informacje o tym, z jakich benefitów mogą korzystać pracownicy na danym stanowisku. Jako przykład weźmy specjalistów ekspertów w branży IT i sprawdźmy, jakie świadczenia najczęściej im oferowano. Były to: dodatkowa opieka medyczna, szkolenia zawodowe oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dostęp do tych świadczeń miało niemalże 100% pracowników. (Tabela 2.) 

Najczęściej oferowane benefity ekspertom w branży IT

benefit

odsetek osób,

którym przysługiwał dany benefit

dodatkowa opieka medyczna

99%

szkolenia zawodowe

98%

zajęcia sportowo-rekreacyjne

98%

elastyczny czas pracy

97%

praca zdalna

95%

polisa na życie/NNW

94%

szkolenia językowe

90%

dodatkowy program emerytalny

52%

 

Raport płacowy dla branży IT – jesień/zima 2022 (Sedlak & Sedlak)


O raporcie


W Raporcie płacowym dla branży IT – jesień/zima 2022 sporządzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział 111 firm. Dane prezentowane są dla 77 stanowisk oraz trzech szczebli zatrudnienia: specjalistów, kadry kierowniczej, kadry zarządzającej. Pełna wersja Raportu pozwala sprawdzić, jak kształtują się wynagrodzenia w IT w konkretnych województwach, firmach o wybranej wielkości zatrudnienia czy przychodach. Można się również dowiedzieć o aktualnie oferowanych benefitach. Więcej informacji dostępne jest pod tym adresem.


Bibliografia
https://www.rp.pl/biznes/art37304821-spowolnienie-dopadlo-polski-rynek-it (dostęp: 6.12.2022)
Szymon Cogiel

Raport płacowy dla branży IT - jesień/zima 2022

Raport płacowy dla branży IT - jesień/zima 2022
  • 111 firm,
  • ponad 14 tys. pracowników,
  • 77 stanowisk (165 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".