Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 4810 PLN
Konstruktor R&D 5990 PLN
Fotograf 4160 PLN
Pilot samolotów 11080 PLN
Programista .NET 5620 PLN
C/c++ developer 12600 PLN
Inspektor pracy 4440 PLN
Operator CNC 4530 PLN
Programista Android 5360 PLN
Masażysta 3120 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku (OBW)

23.01.2017 Kazimierz Sedlak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

Podsumowanie badania


Mediana wynagrodzeń Polaków w 2016 roku wyniosła 3 900 PLN i jest nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. Nadal obserwuje się też różnice występujące w płacach kobiet i mężczyzn. Generalnie od wielu lat nasze dane wskazują, że mężczyźni zarabiają ponad 20% więcej niż kobiety.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w 2015 i 2016 roku (brutto w PLN)

 

mediana 2015

mediana   2016

wszyscy badani

3 822

3 900

mężczyźni

4 200

4 295

kobiety

3 400

3 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW 2016 roku po raz drugi zadaliśmy naszym respondentom pytanie czy są zadowoleni z pracy. Okazało się, że w 2016 roku nieznacznie wzrosła liczba osób zadowolonych z pracy, a spadła liczba niezadowolonych.

Procent osób zadowolonych z pracy w 2015 i 2016 roku

 

procent odpowiedzi w 2015 r.

procent odpowiedzi w 2016 r.

zdecydowanie tak

15%

14%

raczej tak

61%

64%

raczej nie

19%

18%

zdecydowanie nie

5%

4%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku


Od pierwszego badania w 2003 roku pokazujemy, że warto się uczyć, bo wykształcenie ma znaczący wpływ na nasze dochody. Z badania za 2016 rok wynika, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiają ponad dwa razy więcej (5 300 PLN) niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 600 PLN). Jak wynika z tabeli 3., każdy kolejny szczebel edukacji wpływa na wzrost naszego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie całkowite osób z różnym poziomem wykształcenia w 2016 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

podstawowe i gimnazjalne

843

2 050

2 600

3 500

zasadnicze zawodowe

4 208

2 200

2 700

3 500

policealne

22 623

2 400

3 058

4 100

średnie i pomaturalne (zdana matura)

4 164

2 300

3 000

3 919

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

3 891

2 834

3 850

5 448

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

18 266

2 800

3 800

5 500

wyższe magisterskie

38 862

3 000

4 250

6 500

wyższe magisterskie inżynierskie

22 306

3 700

5 300

8 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Ponieważ w naszym badaniu dominują osoby z wykształceniem wyższym, w 2016 roku postanowiliśmy sprawdzić jak na dochody wpływa tryb studiowania i porównaliśmy płace osób, które ukończyły studia stacjonarne i niestacjonarne. Dane zawarte w tabeli 4 jednoznacznie pokazują, że na rynku pracy zdecydowanie wyżej cenieni są absolwenci studiów stacjonarnych. Połowa osób, które je ukończyły, zarabia od 3 220 PLN do 7073 PLN i są oni w lepszej sytuacji od absolwentów studiów niestacjonarnych, z których połowa zarabia od 2 900 PLN do 5 645 PLN.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób,
które ukończyły różne tryby studiów w 2016 roku (brutto w PLN)

tryb studiów

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

stacjonarne

56 933

3 220

4 600

7 073

niestacjonarne

26 392

2 900

3 969

5 645

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW dzisiejszych czasach prawie wszyscy specjaliści rynku pracy podkreślają ważność doskonalenia umiejętności zawodowych. Jak wynika z naszego badania, każdy dodatkowy rok edukacji wypływa istotnie na płace. Tabela 5 pozwala na porównanie danych o wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia podyplomowe z takimi, które zakończyły edukację wcześniej. Z tabeli wynika, że ukończenie studiów podyplomowych może zwiększyć nasze płace prawie o 20%.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób
ze studiami podyplomowymi i bez w 2016 roku (brutto w PLN)

studia podyplomowe

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

tak

20 298

3 500

5 000

8 000

nie

59 136

3 000

4 200

6 300

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTo, ile zarabiamy zależy również od firmy w której pracujemy. W 2016 roku po raz kolejny potwierdziliśmy, że osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają znacznie więcej (5 000 PLN) niż pracownicy w firmach rodzimych (tabela 6).

Miesięczne wynagrodzenie osób pracujących w firmach polskich i zagranicznych (brutto w PLN)

kapitał firmy

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

76 121

2 600

3 500

5 000

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

39 042

3 500

5 000

7 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuOprócz kapitału, równie istotnym czynnikiem wpływającym na nasze wynagrodzenie jest wielkość firmy w której pracujemy. Jak wynika z tabeli 7, najwięcej zarabiają pracownicy wielkich przedsiębiorstw. Mediana ich wynagrodzenia jest o 300 PLN wyższa od mediany osób pracujących w średnich firmach i o 800 PLN wyższa od tych, którzy są zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach.

Miesięczne wynagrodzenie osób pracujących w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

9 221

2 200

2 915

4 067

małe przedsiębiorstwo (10-49)

20 783

2 530

3 500

5 000

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

30 755

2 895

4 000

5 900

duże przedsiębiorstwo (250-999)

22 040

3 050

4 236

6 500

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

32 135

3 000

4 300

6 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuRodzaj wykształcenia i posiadane kompetencje w znacznym stopniu decydują o tym, jakie stanowiska będziemy zajmować w kolejnych etapach kariery zawodowej. I jest to następny ważny czynnik wpływający na wynagrodzenia. Z zestawienia zawartego w tabeli 8 wynika, że członkowie zarządów zarabiają prawie 5 razy więcej od pracowników szeregowych. Mediany wynagrodzeń na poszczególnych poziomach hierarchii organizacyjnej pokazują, że warto zabiegać o awans. Przykładowo, zmieniając stanowisko z młodszego specjalisty (3 200 PLN) na specjalistę (4 000 PLN) nasza pensja wzrośnie o 800 PLN. Z kolei awansując ze starszego specjalisty (5 350 PLN) na kierownika małego zespołu (5 771 PLN) mamy szansę na wzrost płacy o ponad 400 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite pracowników
z różnych szczebli organizacji w 2016 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

pracownik szeregowy (stanowiska wykonawcze)

32 706

2 150

2 650

3 386

młodszy specjalista

12 179

2 600

3 200

4 000

specjalista

28 888

3 100

4 000

5 400

starszy specjalista

14 622

3 900

5 350

7 700

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

13 707

4 100

5 771

8 286

kierownik zespołu (powyżej 10 osób)

7 977

4 500

6 000

9 000

dyrektor

4 388

7 506

12 000

18 000

zarząd

696

7 200

12 700

23 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSam awans na kolejny szczebel hierarchii organizacyjnej to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że istotny wpływ na nasze wynagrodzenie ma również branża w której jesteśmy zatrudnieni. Przykładowo bycie dyrektorem nie zawsze związane jest z wysokimi zarobkami i, jak pokazują wyniki badania, dyrektor szkoły (5 150 PLN) zarabia ponad trzy razy mniej od dyrektora działu IT (15 520 PLN). Czynnikiem decydującym o tych różnicach jest branża, w której pracujemy. Jak wynika z tabeli 9, najlepiej zarabiają pracownicy branży IT (5650 PLN), bankowości (5 000 PLN) i telekomunikacji (4 830 PLN). Na drugim krańcu są pracownicy szkolnictwa, nauki (3 200 PLN), kultury i sztuki (3 064 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

branża

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

technologie informatyczne (IT)

8 745

4 000

5 650

8 500

bankowość

5 637

3 500

5 000

8 000

telekomunikacja

2 414

3 100

4 830

7 500

ubezpieczenia

1 562

3 000

4 500

7 000

……..

 

 

 

 

nauka, szkolnictwo

4 149

2 500

3 200

4 249

kultura i sztuka

882

2 415

3 064

4 022

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWśród czynników wpływających na wysokość wynagrodzeń bezwzględnie należy wymienić wielkość miejscowości, w której pracujemy. Uwzględniając to kryterium dla wszystkich jest oczywistym, że najwyższe wynagrodzenia otrzymują osoby pracujące w Warszawie. Mediana ich płac wyniosła 5 300 PLN. Na drugim miejscu znajduje się Wrocław z medianą 4 600 PLN, a na trzecim Kraków (4 442 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy Kielc (3 400 PLN) i Białegostoku (3 200 PLN). Dane te pokazują, że im większe i bardziej uprzemysłowione miasto, tym większe dochody jego mieszkańców.

Wynagrodzenie całkowite osób w wybranych miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

miasto

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

Warszawa

18 744

3 650

5 300

8 000

Wrocław

7 720

3 210

4 600

7 133

Kraków

8 912

3 154

4 442

6 900

Poznań

5 555

3 080

4 280

6 450

Katowice

3 921

3 000

4 200

6 500

Gdańsk

3 448

3 000

4 200

6 450

Łódź

4 338

2 900

4 000

5 700

Szczecin

1 827

2 800

3 855

5 500

Bydgoszcz

1 724

2 750

3 643

5 275

Zielona Góra

618

2 700

3 600

5 200

Lublin

1 868

2 600

3 500

5 000

Rzeszów

1 482

2 500

3 500

5 000

Opole

897

2 700

3 500

5 000

Olsztyn

809

2 610

3 500

5 100

Gorzów Wielkopolski

322

2 650

3 500

4 730

Toruń

948

2 600

3 492

4 900

Kielce

956

2 599

3 400

4 870

Białystok

1 167

2 500

3 200

4 600

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWiele osób zastanawia się, jakie są faktyczne różnice w płacach miedzy sektorem publicznym i prywatnym. Z danych GUS wynika, że sektor publiczny płaci więcej,zaś badania komercyjne pokazują, że lepsze zarobki są w sektorze prywatnym. Dane zawarte w tabeli 11. przechylają wagę na korzyść sektora prywatnego. Generalnie z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2016 roku pracownicy zatrudnieni w firmach państwowych nie tylko zarabiali mniej od innych. Są oni również mniej zadowoleni ze swojej pracy i częściej mają poczucie, że ich wynagrodzenie nie jest sprawiedliwe.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite w różnego typu firmach

typ firmy

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

prywatna

91 531

2 900

4 000

6 150

własność państwowa

13 104

2 600

3 500

5 000

własność jednostek samorządu terytorialnego

7 448

2 500

3 107

4 100

organizacja pozarządowa

3 080

2 800

3 800

5 450

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPotwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również przeprowadzone pod koniec 2016 roku Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy, z którego wynika, że pracownicy sektora publicznego są zdecydowanie mniej zadowoleni z pracy. W przypadku 13 z 14 ocenianych wymiarów satysfakcji zatrudnieni w tym sektorze uzyskali niższe wyniki niż pracownicy sektora prywatnego. Najgorzej oceniali oni satysfakcję z wynagrodzenia i poczucie bycia docenionym. Dodatkowo bardzo źle oceniali zarządzanie firmami, w których pracują oraz organizacje i panujące w nich warunki pracy. W kontekście tych danych można jedynie dziwić się skąd u rządzących przekonanie, że państwo oferuje lepsze warunki pracy niż sektor prywatny.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Kazimierz Sedlak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".