Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 7850 PLN
Doradca finansowy 5640 PLN
Koordynator projektu 6580 PLN
Dyrektor szkoły 8400 PLN
Barman 4940 PLN
Ślusarz 5210 PLN
Tapicer 5210 PLN
Technik serwisu 6390 PLN
Producent filmowy 7840 PLN
Montażysta obrazu 5050 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 roku

02.02.2016 Kazimierz Sedlak
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Podsumowanie badania
W 2015 roku po raz pierwszy zadaliśmy naszym respondentom pytanie czy są zadowoleni z pracy. Okazało się, że wbrew powszechnemu przekonaniu o malkontenctwie Polaków nie jest aż tak źle, bo 76% z nas jest zadowolonych w przeciwieństwie do 24% niezadowolonych (tabela 1.) Niestety zadowoleniu z pracy nie towarzyszy zadowolone z wynagrodzenia, ale o tym w dalszej części artykułu (tabela 4.).

Procent osób zadowolonych z pracy w 2015 roku

próba

procent

odpowiedzi

zdecydowanie tak

19 336

15%

raczej tak

78 133

61%

raczej nie

23 665

19%

zdecydowanie nie

6 028

5%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuOd wielu lat pokazujemy, że wykształcenie ma znaczenie i jest jednym z głównych determinantów naszych zarobków. Z badania za 2015 rok wynika, że osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiają ponad dwa razy więcej (5 350 PLN) niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 500). Jak wynika z tabeli 2., każdy kolejny szczebel edukacji wpływa na wzrost naszego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie całkowite
osób z różnym poziomem wykształcenia w 2015 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabia mniej

mediana

2015 rok

25% zarabia więcej

podstawowe

i gimnazjalne

1 083

1 990

2 500

3 420

zasadnicze zawodowe

5 519

2 000

2 600

3 500

policealne

5 053

2 200

2 900

4 000

średnie i pomaturalne (zdana matura)

27 177

2 250

3 000

4 120

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

5 226

2 600

3 700

5 500

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

22 328

2 600

3 600

5 491

wyższe magisterskie

49 014

3 000

4 200

6 680

wyższe magisterskie inżynierskie

27 610

3 600

5 350

8 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuOprócz tego, że poziom wykształcenia znacząco wpływa na nasze zarobki, to w przypadku studiów wyższych równie istotna okazuje się specjalizacja. Nie wszystkie specjalizacje dają porównywalne korzyści. Od dawna wiadomo, że zdecydowanie najbardziej opłaca się skończyć studia techniczne. Potwierdzeniem są dane zawarte w tabeli 3. Mediana wynagrodzenia absolwentów informatyki (6 250 PLN) jest ponad dwukrotnie wyższa od płac absolwentów pielęgniarstwa (2 670 PLN), a 25% najlepiej opłacanych informatyków zarabia prawie trzy razy więcej niż 25% najlepiej opłacanych absolwentów pielęgniarstwa. Równie dobrze jak informatycy zarabiają elektronicy, automatycy (5 900 PLN), mechanicy i absolwenci metalurgii (5 000 PLN). Nieco mniej zarabiają absolwenci studiów ekonomicznych (4 500 PLN), ale i tak jest to zdecydowanie więcej w porównaniu do absolwentów studiów humanistycznych, a szczególnie pedagogicznych (3 013 PLN).

Miesięczne wynagrodzenie całkowite
osób, które ukończyły różne kierunki studiów

kierunek studiów

próba

25% zarabia mniej

mediana

2015 rok

25% zarabia więcej

informatyka

10 542

4 000

6 250

9 300

elektronika
i automatyka

4 100

4 179

5 900

8 500

mechanika
i metalurgia

5 000

3 600

5 000

7 400

(…)

 

 

 

 

ekonomia, finanse

i zarządzanie

27 483

3 099

4 500

7 200

(…)

 

 

 

 

pedagogiczne (związane z edukacją)

3 445

2 331

3 013

4 200

sport, rehabilitacja, fizykoterapia

671

2 200

2 800

4 325

pielęgniarstwo

885

2 200

2 670

3 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując wpływ wykształcenia na nasze wynagrodzenia warto również zwrócić uwagę na relacje między wykształceniem, zadowoleniem z pracy i poziomem satysfakcji z wynagrodzenia. Jak wynika z tabeli 4., czym wyższy poziom edukacji, tym więcej osób jest zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia i z pracy. W przypadku wykształcenia magisterskiego, 42% badanych jest usatysfakcjonowanych swoją płacą, a 78% lubi swoją pracę. W przypadku osób z wykształceniem podstawowym odpowiednio jest to tylko 25% i 67%.

Satysfakcja z wynagrodzenia
i zadowolenie z pracy osób z różnym poziomem wykształcenia

zadowolenie

z wynagrodzenia

wyższe magisterskie

wyższe zawodowe (licencjackie/ inżynierskie)

niepełne wyższe

średnie

podstawowe i gimnazjalne

zdecydowanie tak

5%

4%

5%

3%

4%

raczej tak

37%

35%

38%

24%

21%

raczej nie

40%

41%

40%

44%

45%

zdecydowanie nie

19%

20%

17%

30%

30%

 

 

 

 

 

 

zadowolenie z pracy

 

 

 

 

 

zdecydowanie tak

15%

17%

17%

14%

16%

raczej tak

63%

61%

61%

59%

51%

raczej nie

18%

18%

18%

21%

26%

zdecydowanie nie

4%

4%

4%

6%

7%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuTak więc inwestycja w edukację poza korzyściami finansowymi, przynosi również znaczne korzyści psychologiczne, bo jesteśmy bardziej zadowoleni z naszego funkcjonowania zawodowego. Jeżeli dodamy do tego dane na temat bezrobocia, które jest znacznie niższe wśród osób wykształconych, to okazuje się, że oprócz wymienionych korzyści, edukacja daje również większe poczucie bezpieczeństwa życiowego.

Wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego, zwykle rosną nasze wynagrodzenia. Bardzo dobrym potwierdzeniem tej zależności są dane na temat płac osób z różnym stażem pracy. Jak wynika z tabeli 5., zdecydowanie najniższe stawki otrzymują osoby rozpoczynające pracę (2 600 PLN) i są to płace o 87% niższe niż wynagrodzenia osób z 16-20-letnim stażem pracy. Szczególnie widocznie staż pracy powiązany jest ze wzrostem wynagrodzeń w początkowych latach kariery zawodowej. W 2-3 roku pracy zarabiamy 23% więcej niż w pierwszym roku, a w 6-8 roku aż 58% więcej niż w pierwszym.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym stażem pracy

staż pracy

próba

25% zarabia mniej

mediana

2015 rok

25% zarabia więcej

1 lub mniej

12 941

2 040

2 600

3 500

2 - 3

19 097

2 400

3 200

4 500

4 - 5

17 604

2 550

3 600

5 400

6 - 8

21 534

2 800

4 100

6 400

9 -10

15 630

3 000

4 326

7 000

11 - 15

21 067

3 050

4 620

7 800

16 - 20

14 439

3 109

4 875

8 160

21 - 30

12 803

2 900

4 100

6 550

31+

7 895

2 784

3 790

5 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuOmawiając czynniki, które w największym stopniu wpływają na nasze wynagrodzenia, bezwzględnie należy wspomnieć o takich zmiennych jak pochodzenie kapitału firmy czy jej wielkość. Powszechne przekonanie, że firmy z kapitałem zagranicznym płacą więcej znalazło potwierdzenie w naszych badaniach. Jak wynika z tabeli 6., firmy zagraniczne (5 000 PLN) płacą aż o 47% więcej niż polskie (3 400 PLN).

Wynagrodzenie miesięczne
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

pochodzenie

kapitału firmy

próba

25% zarabia mniej

mediana

2015 rok

25% zarabia więcej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

45 911

3 500

5 000

8 000

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

97 099

2 500

3 400

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuKomercyjne badania płacowe prowadzone w Polsce często dostarczają nieco innych danych niż statystyki publiczne. Typowym przykładem są wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym. Prawie wszystkie niepubliczne badania pokazują, że pracownicy sektora prywatnego zarabiają więcej niż sektora publicznego. Podobnie jest z naszymi danymi. Jak wynika z tabeli 7. firmy sektora prywatnego (4 000 PLN) płacą co najmniej 15 % więcej od firm, których właścicielem jest państwo (3 480 PLN). Okazuje się nawet, że organizacje pozarządowe (3 700 PLN) lepiej wynagradzają swoich pracowników niż firmy z sektora publicznego.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite w różnego typu firmach

typ firmy

próba

25% zarabia mniej

mediana

2015 rok

25% zarabia więcej

prywatna

113 138

2 750

4 000

6 400

organizacja pozarządowa

3 626

2 700

3 700

5 400

własność państwowa

16 692

2 500

3 480

5 000

własność jednostek samorządu terytorialnego

9 554

2 400

3 080

4 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZ kolei ze statystyk podawanych przez GUS wynika, że jest odwrotnie, czyli sektor publiczny płaci więcej od prywatnego. Skąd takie różnice, sprzeczne z naszym doświadczeniami społecznymi? Możliwym wyjaśnieniem jest istnienie szarej strefy wynagrodzeń. W artykule „Ilu pracujących Polaków otrzymuje płacę minimalną?” dokonaliśmy analizy tego zjawiska. W oparciu o rozkłady wynagrodzeń w prywatnych i publicznych firmach różnej wielkości stwierdziliśmy z dużym prawdopodobieństwem, że w wielu z nich występuje zjawisko opłacania pracowników poza oficjalnym systemem prawnym. Nasze dane sugerują, że dotyczy to znacznej części małych i średnich przedsiębiorstw, głównie z sektora usług. Pracownicy tych firm oficjalnie otrzymują płacę minimalną, ale prawdopodobnie otrzymują również porównywalną, a może nawet większą część wynagrodzenia poza oficjalnym obiegiem gospodarczym. Wydaje nam się, że jest to znacznie częstsza praktyka niż podają oficjalne dane na temat szarej strefy. Ponieważ szara strefa występuje głównie w sektorze prywatnym, to w statystykach GUS spotykamy się z niezrozumiałym dla wielu z nas zjawiskiem wyższych wynagrodzeń w sektorze publicznym. Czytając takie statystyki warto więc pamiętać, że w większości nie uwzględniają one wpływu szarej strefy na opisywane zjawiska.

Infografika


Na zakończenie warto wspomnieć o tym, jak badani oceniają swoje wynagrodzenie w porównaniu do zarobków z poprzedniego roku. Dane zawarte w tabeli 8. pokazują, że w 2015 roku 42% respondentów otrzymywało wyższe wynagrodzenie niż w 2014 roku, 44% otrzymywało porównywalne wynagrodzenie, a płace 9% badanych były niższe. Wszystko wskazuje więc na to, że był to dla nas kolejny dobry rok.

Zmiana wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego

zmiana

n

procent

większe

60 205

42%

takie same

62 863

44%

mniejsze

13 298

9%

nie pracowałem 

w ubiegłym roku

6 643

5%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuOd wtorku 02.02.16 roku zapraszamy na naszą stronę (wynagrodzenia.pl), gdzie co tydzień będziemy publikować szczegółowe dane o wynagrodzeniach w różnych miastach, branżach czy na różnych stanowiskach.Kazimierz Sedlak

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".