Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Pracownik magazynu 4820 PLN
Copywriter 5440 PLN
Profesor 10130 PLN
Pedagog szkolny 5150 PLN
Administrator IT 6200 PLN
Specjalista sem 8860 PLN
Tynkarz 5790 PLN
Starszy wychowawca 4800 PLN
Fund Accountant 8180 PLN
Masarz 5000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia
w opinii kobiet w 2015 roku

08.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku kobiety miały niższe poczucie sprawiedliwości z wynagradzania niż mężczyźni. Wśród badanych, 33% pań oceniło swoje zarobki jako sprawiedliwe. Wśród Panów, poczucie sprawiedliwości było wyższe o 7 p.p., oznacza to, że 40% ankietowanych mężczyzn uważało swoją pensję za sprawiedliwą.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku kobiety miały niższe poczucie sprawiedliwości z wynagradzania niż mężczyźni. Wśród badanych, 33% pań oceniło swoje zarobki jako sprawiedliwe. Wśród Panów, poczucie sprawiedliwości było wyższe o 7 p.p., oznacza to, że 40% ankietowanych mężczyzn uważało swoją pensję za sprawiedliwą.

Poczucie sprawiedliwości wynagradzania wśród kobiet i mężczyzn w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPoczucie sprawiedliwości a wysokość zarobków kobiet


Kobiety, których zarobki były równe bądź wyższe od mediany wynagrodzeń wynoszącej w przypadku kobiet 3 400 PLN brutto, miały większe poczucie sprawiedliwości w porównaniu do kobiet zarabiających poniżej mediany. Spośród kobiet o wyższych zarobkach, 47% oceniło swoje wynagrodzenie jako sprawiedliwe. W przypadku kobiet o niższych zarobkach, 19% z nich ma poczucie, że ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe.

Poczucie sprawiedliwości
wynagradzania wśród kobiet o różnych poziomach zarobków w 2015 roku*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*w wyniku zastosowanych zaokrągleń wyniki nie sumują się do 100%Poczucie sprawiedliwości z wynagrodzenia a szczeble zarządzania


Kobiety zajmujące stanowiska dyrektorów oceniały swoje wynagrodzenia jako najbardziej sprawiedliwe. W badaniu 52% dyrektorek oceniało swoje zarobki jako sprawiedliwe. Najgorzej oceniały swoje wynagrodzenie szeregowe pracownice. Spośród nich blisko 75% kobiet zajmujących stanowiska szeregowe uważało swoje wynagrodzenie jako niesprawiedliwe.

Poczucie sprawiedliwości
wynagradzania wśród kobiet na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuKobiety z wyższym wykształceniem czują się sprawiedliwiej wynagradzane


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, kobiety posiadające dyplom wyższej uczelni oceniły swoje wynagrodzenie jako bardziej sprawiedliwe. Spośród nich 36% oceniło swoje zarobki jako sprawiedliwe. Natomiast 24% kobiet posiadających średnie wykształcenie oceniło swoje wynagrodzenie jako sprawiedliwe.

Poczucie sprawiedliwości
wynagradzania wśród kobiet o różnym poziomie wykształcenia w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".