Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Technolog produkcji 4200 PLN
Skarbnik 6924 PLN
Aplikant adwokacki 2939 PLN
Szwaczka ręczna 2088 PLN
Tokarz w drewnie 3165 PLN
Dziewiarz 2845 PLN
Inżynier awionik 6354 PLN
Aktuariusz 8229 PLN
Android developer 5825 PLN
Technik jakości 3980 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - marzec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 164 PLN
4.3% (m/m)    5.7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - marzec 2019 (r/r) 1.7%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia
w opinii kobiet w 2015 roku

08.03.2016 Jagoda Zygiert
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku kobiety miały niższe poczucie sprawiedliwości z wynagradzania niż mężczyźni. Wśród badanych, 33% pań oceniło swoje zarobki jako sprawiedliwe. Wśród Panów, poczucie sprawiedliwości było wyższe o 7 p.p., oznacza to, że 40% ankietowanych mężczyzn uważało swoją pensję za sprawiedliwą.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku kobiety miały niższe poczucie sprawiedliwości z wynagradzania niż mężczyźni. Wśród badanych, 33% pań oceniło swoje zarobki jako sprawiedliwe. Wśród Panów, poczucie sprawiedliwości było wyższe o 7 p.p., oznacza to, że 40% ankietowanych mężczyzn uważało swoją pensję za sprawiedliwą.

Poczucie sprawiedliwości wynagradzania wśród kobiet i mężczyzn w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPoczucie sprawiedliwości a wysokość zarobków kobiet


Kobiety, których zarobki były równe bądź wyższe od mediany wynagrodzeń wynoszącej w przypadku kobiet 3 400 PLN brutto, miały większe poczucie sprawiedliwości w porównaniu do kobiet zarabiających poniżej mediany. Spośród kobiet o wyższych zarobkach, 47% oceniło swoje wynagrodzenie jako sprawiedliwe. W przypadku kobiet o niższych zarobkach, 19% z nich ma poczucie, że ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe.

Poczucie sprawiedliwości
wynagradzania wśród kobiet o różnych poziomach zarobków w 2015 roku*

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*w wyniku zastosowanych zaokrągleń wyniki nie sumują się do 100%Poczucie sprawiedliwości z wynagrodzenia a szczeble zarządzania


Kobiety zajmujące stanowiska dyrektorów oceniały swoje wynagrodzenia jako najbardziej sprawiedliwe. W badaniu 52% dyrektorek oceniało swoje zarobki jako sprawiedliwe. Najgorzej oceniały swoje wynagrodzenie szeregowe pracownice. Spośród nich blisko 75% kobiet zajmujących stanowiska szeregowe uważało swoje wynagrodzenie jako niesprawiedliwe.

Poczucie sprawiedliwości
wynagradzania wśród kobiet na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuKobiety z wyższym wykształceniem czują się sprawiedliwiej wynagradzane


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, kobiety posiadające dyplom wyższej uczelni oceniły swoje wynagrodzenie jako bardziej sprawiedliwe. Spośród nich 36% oceniło swoje zarobki jako sprawiedliwe. Natomiast 24% kobiet posiadających średnie wykształcenie oceniło swoje wynagrodzenie jako sprawiedliwe.

Poczucie sprawiedliwości
wynagradzania wśród kobiet o różnym poziomie wykształcenia w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJagoda Zygiert

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]