Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 4980 PLN
Laborant 5130 PLN
Chief accountant 10000 PLN
Manager produktu 9030 PLN
Nauczyciel chemii 4790 PLN
Konsultant podatkowy 11000 PLN
Szef kuchni 6900 PLN
Administrator IT 10280 PLN
Inżynier awionik 8430 PLN
Wytapiacz 5380 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmienią się wynagrodzenia
w Polsce w 2020 roku?

26.11.2019 Karolina Jurczak
Koniec roku to czas, w którym osoby zajmujące się kształtowaniem płac w firmach zastanawiają się jakie przyznać podwyżki. Z pomocą przychodzą instytucje, które co roku przygotowują raporty o prognozowanym wzroście wynagrodzeń. Mimo, iż tempo wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku ma spowolnić, to przewidywany wzrost płac będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej.
Dynamika wynagrodzeń zależy od wielu czynników. Wpływ na nią ma również sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach. Omawiając prognozy wynagrodzeń na 2020 rok, warto więc przedstawić projekcje innych wskaźników gospodarczych. Z punktu widzenia wynagrodzeń ważnymi wskaźnikami są: PKB, inflacja, produktywność pracy oraz bezrobocie. Prognozy wskaźników makroekonomicznych na kolejny rok, mimo obaw wielu ekonomistów, są wciąż optymistyczne.

Prognozy gospodarcze dla Unii Europejskiej


Według prognoz Komisji Europejskiej stopa bezrobocia BAEL w całej wspólnocie będzie spadać: w 2019 roku została oszacowana na 6,8%, natomiast w 2020 roku przewiduje się poziom 6,7%. Najniższa stopa bezrobocia ma wystąpić w Czechach (2,2%), Niemczech (3,4%) i na Węgrzech (3,4%). W Polsce wskaźnik ten wyniesie 3,6%.

Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że dynamika PKB w Polsce wyniesie w 2019 i 2020 odpowiednio 4,1% i 3,3%. W całej Unii wzrost ma być znacznie niższy niż nad Wisłą. Analitycy z Brukseli spodziewają się, że dynamika PKB w całej UE wyniesie 1,4%.

Chociaż rozpędzona polska gospodarka ma znacznie zwolnić w 2020 roku, to mimo wszystko znajdzie się w czołówce pod względem dynamiki PKB. Szybciej mają rosnąć jedynie gospodarki Malty (4,2%), Rumunii (3,6%) oraz Irlandii (3,5%). W 2019 i 2020 roku wzrost PKB wystąpi we wszystkich unijnych państwach.

Prognozowana dynamika PKB w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2019 i 2020 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Dynamika wynagrodzeń


Według prognoz Komisji Europejskiej najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Rumunii. Jednak biorąc pod uwagę prognozowaną inflację, krajem o najwyższym wzroście płac w ujęciu realnym będzie Polska. Warto zaznaczyć, że w żadnym z krajów inflacja nie „skonsumuje” nominalnego wzrostu wynagrodzeń.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych i realnych
w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2020 roku (w %)

Wykres

*w prognozach Komisji Europejskiej uwzględniono wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem,
a więc zarówno wynagrodzenie wypłacane pracownikom
jak i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców.

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Wynagrodzenia a produktywność pracy


Z ekonomicznego punktu widzenia wskaźniki dynamiki wzrostu wynagrodzeń i produktywności pracy powinny przyjmować wartości porównywalne. Według projekcji na 2020 rok w większości krajów Unii Europejskiej wydajność pracy będzie niższa niż wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym.

Prognozowana zmiana produktywności pracy
w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2019 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji EuropejskiejPrognozy dla Polski


Według szacunków NBP wzrost wynagrodzeń w 2020 roku wyniesie 7% (Raport o inflacji, listopad 2019). Nieco niższy wzrost przewiduje Ministerstwo Finansów. Zdaniem specjalistów z tej instytucji, wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o 6%. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw będzie wyższy i wyniesie 6,3%. Predykcje Komisji Europejskiej są najbardziej optymistyczne. Według tej instytucji wynagrodzenia nominalne w Polsce wzrosną o 8,2%. Zgodnie z Raportem Płacowym Sedlak & Sedlak 2019, planowane podwyżki wyniosą ok. 5%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2020 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie dostępnych prognoz


Płaca minimalna
W ostatnich latach w większości krajów Europy płaca minimalna stopniowo wzrastała. W 2020 roku tendencja ta utrzyma się. Jedynie w Grecji wynagrodzenie minimalne pozostanie na tym samym poziomie. Najwyższy wzrost nastąpi natomiast w Rumunii. Przypomnijmy, że w nadchodzącym roku w Polsce minimalne wynagrodzenia miesięczne ma wynieść 2 600 PLN brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 17 PLN.

Płaca minimalna w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
w latach 2019-2020 (w EUR brutto)

kraj

płaca minimalna

wzrost r/r (w %)

2019

2020

Luksemburg

2071

2095

1%

Holandia

1636

1675

2%

Francja

1521

1650

8%

Belgia

1594

1595

0%

Hiszpania

1050

1150

10%

Słowenia

887

905

2%

Malta

758

772

2%

Grecja

758

758

0%

Portugalia

700

741

6%

Litwa

555

600

8%

Estonia

540

590

9%

Polska

523

575

10%

Słowacja

520

560

8%

Rumunia

446

542

22%

Chorwacja

506

525

4%

Czechy

519

525

1%

Węgry

464

500

8%

Łotwa

430

480

12%

Serbia

308

340

10%

Bułgaria

286

320

12%

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie tradingconomics.com


Polska versus UE i USA
Prawdopodobieństwo kolejnego światowego kryzysu finansowego niewątpliwie rośnie. Jednak ekonomiści zapewniają, że w najbliższych dwóch latach, raczej on nie wybuchnie. Analitycy z Komisji Europejskiej prognozują, że w kolejnych latach dynamika wzrostu wynagrodzeń w ujęciu realnym w krajach Unii Europejskiej przewyższy amerykańską. Procentowa zmiana pensji według PPS w Unii jest stabilna i od lat znajduje się na poziomie 0,7-1,2 p.p.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń
w ujęciu realnym w Polsce, UE i USA w latach 2017-2021

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Jeśli poszukują Państwo rzetelnych danych płacowych, zapraszamy do kontaktu z redakcją. W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2019, przedstawiamy aktualne wynagrodzenia na stanowiskach administracyjnych oraz produkcyjnych.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".