Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zmienią się wynagrodzenia
w Polsce w 2020 roku?

26.11.2019 Karolina Jurczak
Koniec roku to czas, w którym osoby zajmujące się kształtowaniem płac w firmach zastanawiają się jakie przyznać podwyżki. Z pomocą przychodzą instytucje, które co roku przygotowują raporty o prognozowanym wzroście wynagrodzeń. Mimo, iż tempo wzrostu PKB w Polsce w 2020 roku ma spowolnić, to przewidywany wzrost płac będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej.
Dynamika wynagrodzeń zależy od wielu czynników. Wpływ na nią ma również sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach. Omawiając prognozy wynagrodzeń na 2020 rok, warto więc przedstawić projekcje innych wskaźników gospodarczych. Z punktu widzenia wynagrodzeń ważnymi wskaźnikami są: PKB, inflacja, produktywność pracy oraz bezrobocie. Prognozy wskaźników makroekonomicznych na kolejny rok, mimo obaw wielu ekonomistów, są wciąż optymistyczne.

Prognozy gospodarcze dla Unii Europejskiej


Według prognoz Komisji Europejskiej stopa bezrobocia BAEL w całej wspólnocie będzie spadać: w 2019 roku została oszacowana na 6,8%, natomiast w 2020 roku przewiduje się poziom 6,7%. Najniższa stopa bezrobocia ma wystąpić w Czechach (2,2%), Niemczech (3,4%) i na Węgrzech (3,4%). W Polsce wskaźnik ten wyniesie 3,6%.

Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że dynamika PKB w Polsce wyniesie w 2019 i 2020 odpowiednio 4,1% i 3,3%. W całej Unii wzrost ma być znacznie niższy niż nad Wisłą. Analitycy z Brukseli spodziewają się, że dynamika PKB w całej UE wyniesie 1,4%.

Chociaż rozpędzona polska gospodarka ma znacznie zwolnić w 2020 roku, to mimo wszystko znajdzie się w czołówce pod względem dynamiki PKB. Szybciej mają rosnąć jedynie gospodarki Malty (4,2%), Rumunii (3,6%) oraz Irlandii (3,5%). W 2019 i 2020 roku wzrost PKB wystąpi we wszystkich unijnych państwach.

Prognozowana dynamika PKB w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2019 i 2020 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Dynamika wynagrodzeń


Według prognoz Komisji Europejskiej najwyższy wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym wystąpi w Rumunii. Jednak biorąc pod uwagę prognozowaną inflację, krajem o najwyższym wzroście płac w ujęciu realnym będzie Polska. Warto zaznaczyć, że w żadnym z krajów inflacja nie „skonsumuje” nominalnego wzrostu wynagrodzeń.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych i realnych
w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2020 roku (w %)

Wykres

*w prognozach Komisji Europejskiej uwzględniono wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem,
a więc zarówno wynagrodzenie wypłacane pracownikom
jak i składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców.

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Wynagrodzenia a produktywność pracy


Z ekonomicznego punktu widzenia wskaźniki dynamiki wzrostu wynagrodzeń i produktywności pracy powinny przyjmować wartości porównywalne. Według projekcji na 2020 rok w większości krajów Unii Europejskiej wydajność pracy będzie niższa niż wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym.

Prognozowana zmiana produktywności pracy
w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2019 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji EuropejskiejPrognozy dla Polski


Według szacunków NBP wzrost wynagrodzeń w 2020 roku wyniesie 7% (Raport o inflacji, listopad 2019). Nieco niższy wzrost przewiduje Ministerstwo Finansów. Zdaniem specjalistów z tej instytucji, wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną o 6%. Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw będzie wyższy i wyniesie 6,3%. Predykcje Komisji Europejskiej są najbardziej optymistyczne. Według tej instytucji wynagrodzenia nominalne w Polsce wzrosną o 8,2%. Zgodnie z Raportem Płacowym Sedlak & Sedlak 2019, planowane podwyżki wyniosą ok. 5%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych w Polsce w 2020 roku (w %)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie dostępnych prognoz


Płaca minimalna
W ostatnich latach w większości krajów Europy płaca minimalna stopniowo wzrastała. W 2020 roku tendencja ta utrzyma się. Jedynie w Grecji wynagrodzenie minimalne pozostanie na tym samym poziomie. Najwyższy wzrost nastąpi natomiast w Rumunii. Przypomnijmy, że w nadchodzącym roku w Polsce minimalne wynagrodzenia miesięczne ma wynieść 2 600 PLN brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 17 PLN.

Płaca minimalna w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
w latach 2019-2020 (w EUR brutto)

kraj

płaca minimalna

wzrost r/r (w %)

2019

2020

Luksemburg

2071

2095

1%

Holandia

1636

1675

2%

Francja

1521

1650

8%

Belgia

1594

1595

0%

Hiszpania

1050

1150

10%

Słowenia

887

905

2%

Malta

758

772

2%

Grecja

758

758

0%

Portugalia

700

741

6%

Litwa

555

600

8%

Estonia

540

590

9%

Polska

523

575

10%

Słowacja

520

560

8%

Rumunia

446

542

22%

Chorwacja

506

525

4%

Czechy

519

525

1%

Węgry

464

500

8%

Łotwa

430

480

12%

Serbia

308

340

10%

Bułgaria

286

320

12%

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie tradingconomics.com


Polska versus UE i USA
Prawdopodobieństwo kolejnego światowego kryzysu finansowego niewątpliwie rośnie. Jednak ekonomiści zapewniają, że w najbliższych dwóch latach, raczej on nie wybuchnie. Analitycy z Komisji Europejskiej prognozują, że w kolejnych latach dynamika wzrostu wynagrodzeń w ujęciu realnym w krajach Unii Europejskiej przewyższy amerykańską. Procentowa zmiana pensji według PPS w Unii jest stabilna i od lat znajduje się na poziomie 0,7-1,2 p.p.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń
w ujęciu realnym w Polsce, UE i USA w latach 2017-2021

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie prognoz Komisji Europejskiej


Jeśli poszukują Państwo rzetelnych danych płacowych, zapraszamy do kontaktu z redakcją. W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak 2019, przedstawiamy aktualne wynagrodzenia na stanowiskach administracyjnych oraz produkcyjnych.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".