Artykuły

Ile zarabiał przedstawiciel handlowy w 2017 roku?

22.02.2018 Grzegorz Poręba
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wynagrodzenia na stanowisku przedstawiciela handlowego w 2017 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku
(n=1 629)Więcej danych na temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
przedstawicieli handlowych zatrudnionych w różnych działach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wynagrodzenia całkowite przedstawicieli handlowych
z różnym poziomem wykształcenia w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie

632

3 061

3 937

5 025

niepełne wyższe

74

2 775

3 815

4 680

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

308

3 205

4 000

5 112

wyższe magisterskie

612

3 400

4 412

5 932

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Mediany wynagrodzeń całkowitych przedstawicieli handlowych
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wynagrodzenia całkowite przedstawicieli handlowych
w miejscowościach różnej wielkości (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

poniżej 10 tys.

58

2 631

3 300

4 500

10 - 25 tys.

113

2 800

3 780

4 927

25 - 50 tys.

137

3 061

3 780

4 700

50 - 75 tys.

137

2 775

3 500

4 720

75 - 100 tys.

40

3 059

4 205

5 430

100 - 200 tys.

282

3 150

4 100

5 287

200 - 500 tys.

323

3 350

4 150

5 359

500 - 1 000 tys.

294

3 368

4 210

5 646

1 000 tys. i więcej (Warszawa)

194

3 750

4 927

6 362

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Mediany wynagrodzeń całkowitych przedstawicieli handlowych
o różnym stażu pracy w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku


Wynagrodzenia całkowite przedstawicieli handlowych
na różnych szczeblach zarządzania w 2017 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik

47

3 800

5 000

6 220

specjalista

1 163

3 350

4 210

5 645

pracownik szeregowy

419

2 740

3 500

4 641

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".