Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Recepcjonista 2600 PLN
Windykator 4396 PLN
Programista C/C++ 7169 PLN
Rewident 4451 PLN
Metrolog 3856 PLN
Doradca klienta VIP 6031 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 3250 PLN
Game tester 3924 PLN
Associate 5101 PLN
Projektant wnętrz 4340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają menedżerowie popularnych spółek giełdowych?

04.09.2017 Iwona Wabik-Szuba
Rok 2016 Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na pewno może zaliczyć do udanych. Główny indeks WIG wzrósł o 11,2% w stosunku do roku poprzedniego. Największe wzrosty odnotowano w indeksie mWIG40 – 18,2%, natomiast największe spółki z WIG20 były w najsłabszej kondycji, WIG20 wzrósł tylko o 8%. Czy dobra koniunktura odbiła się na wynagrodzeniach członków zarządów? W poniższym artykule prezentujemy wynagrodzenia menedżerów topowych spółek które przyniosły swoim akcjonariuszom największe zyski.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA


W pierwszej kolejności spójrzmy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Według danych pochodzących z rocznika giełdowego stopa zwrotu z akcji spółki za 2016 rok wyniosła 528%. Najniżej ceny akcji były na poziomie 8,66 PLN a najwyżej sięgnęły 88,70 PLN. Spółka odnotowała 4,4 mln PLN zysku netto, co było dużym wzrostem wobec ponad 3 mld straty w 2015 roku. Ze względu na duży udział Skarbu Państwa w akcjonariacie, w spółce obserwowaliśmy liczne zmiany kadrowe w przeciągu roku i tylko dwie osoby przepracowały cały rok. Łączny fundusz wynagrodzeń top menedżerów wyniósł ponad 3,3 mln PLN. Natomiast średnie roczne wynagrodzenie 688,8 tys. PLN.

Petrolinvest SA


Naszą uwagę zwrócił również importer paliwa – Petrolinvest SA. Stopa zwrotu z akcji spółki za 2016 rok wyniosła prawie 420%. Należy dodać, że w październiku 2016 roku nastąpiło scalenie akcji spółki według parytetu wymiany 16:1. W wyniku czego kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 15,1 mln akcji o wartości nominalnej 160 PLN każda. Łączny koszt wynagrodzeń członków zarządu przestawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniósł prawie 2,5 mln PLN. Jednakże, wynagrodzenie to nie zostało im wypłacone do daty opublikowania sprawozdania. System wynagradzania funkcjonujący obecnie w spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym. W 2016 roku osoby zarządzające nie otrzymywały nagród, innych korzyści ani świadczeń finansowych.


11 bit studios SA


Fani gier komputerowych na pewno interesowali się spółką 11 BIT, notowaną na GPW od 2011 roku. Twórca gier „Anomaly: Warzone Earth” czy „This War of Mine” przyniósł w 2016 roku stopę zwrotu w wysokości 107%. Czteroosobowy zarząd łącznie kosztował spółkę prawie 1,6 mln PLN. Wynagrodzenia menedżerów były na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, a wszystkie osoby zarządzające przepracowały cały badany rok.

Wielton SA


Producent naczep, przyczep i nadbudów samochodowych przyniósł swoim inwestorom 87% zwrotu z zainwestowanego kapitału. W porównaniu do roku 2015 spółka podwoiła swoje przychody i zysk netto. Tak dobre wyniki pociągnęły za sobą również wzrost wynagrodzeń top menedżerów. Spółka przeznaczyła na ten cel 5,7 mln PLN, o 865 tys. PLN więcej niż w 2015 roku. Najwyższe wynagrodzenie otrzymał prezes zarządu Mariusz Gojec – ponad 2 mln PLN i dwa razy więcej niż w 2015 roku. Pozostali członkowie zarządu, którzy przepracowali cały rok zarobili średnio po 1,5 mln PLN.

Oponeo.pl SA


Inwestorzy, którzy zakupili w 2016 roku akcje Oponeo.pl - internetowego sprzedawcy opon, mogli zarobić nawet 72%. Spółka odnotowała wzrost zysku netto o 55% w stosunku do 2015 roku. Uwagę na pewno zwracają dość niskie, jak na realia giełdowe, wynagrodzenia menedżerów. Dariusz Topolewski, wieloletni prezes zarządu otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości tylko 26 tys. PLN, czyli tylko 2,2 tys. PLN miesięcznie. Należy zaznaczyć, że posiada on ponad 3 mln akcji spółki (w 2016 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 10 gr na akcję). Trzej pozostali członkowie zarządu otrzymali roczne pensje w wysokości 319 tys. PLN.

CCC SA


Wśród spółek z indeksu WIG20 na uwagę szczególnie zasługuje spółka CCC. Jej akcje w przeciągu roku wzrosły o prawie 50%. Obuwniczy potentat przeznaczył na pensje kadry zarządzającej prawie 2,9 mln PLN. Co ciekawe wiceprezes zarządu Piotr Nowjalis zarobił o 220 tys. PLN więcej niż prezes zarządu. Jego roczne wynagrodzenie to prawie 1,1 mln PLN.

W tabeli poniżej prezentujemy wysokość rocznej stopy zwrotu z akcji spółek przedstawionych w niniejszym artykule wraz z wysokością średniego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządów, którzy przepracowali cały rok.

Średnie wynagrodzenia wypłacone członkom zarządów w spółkach giełdowych w 2016 roku

stopa zwrotu od początku roku (%)

średnie wynagrodzenie wypłacone członkom zarządów

liczba członków zarządu, którzy przepracowali
cały 2016 rok

JSW

528%

688 834

2

PETROLINV

419%

0*

2

11BIT

108%

392 543

4

WIELTON

87%

1 696 333

3

OPONEO.PL

72%

245 750

4

CCC

49%

956 667

3

 

*koszt wynagrodzeń wyniósł 2,5 mln PLN, wynagrodzenia nie zostały wypłacone w 2016 roku
Źródło: Raport wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku, Sedlak & Sedlak; Rocznik giełdowy 2017Więcej informacji o wynagrodzeniach top menedżerów znajdą Państwo w raporcie „Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku”, Sedlak & Sedlak. Raport składa się z sześciu części:

Cześć I zawiera ogólne analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2016 roku. Ponadto przedstawiono w niej analizę struktury wynagrodzeń oraz zróżnicowanie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa i spółkach z różnych branż.
Część II zawiera analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaliczanych do różnych indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG-DIV, RESPECT INDEX, czy indeksów sektorowych.
W części III przedstawiono wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym poziomie zyskowności. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk jak: zysk netto, zysk operacyjny, EBITDA czy zysk na akcję.
W części IV zaprezentowano analizy wynagrodzeń menedżerów w spółkach o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji czy zatrudnienia.
Część V zawiera analizy całkowitych funduszy przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.
Część VI zawiera zestawienia średnich wynagrodzeń w spółkach i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej