Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 3177 PLN
Pracownik magazynu 2859 PLN
Farmaceuta 4766 PLN
Cukiernik 2693 PLN
Asesor 4500 PLN
Dyrektor PR 10605 PLN
Biotechnolog 3493 PLN
Nauczyciel stażysta 2489 PLN
Doradca klienta 3283 PLN
Fotoreporter 3297 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Efektywność wynagrodzeń w Grupie Lotos SA i PKN Orlen SA

08.08.2017 Konrad Akowacz
Ropa naftowa to podstawowy surowiec wykorzystywany w produkcji w rafineriach Grupy Lotos i PKN Orlen SA. Od jego cen zależą koszty wytworzenia produktu końcowego, czyli paliw i pochodnych, a tym samym marża uzyskiwana na produkcji i wyniki finansowe tych przedsiębiorstw. Natomiast od wyniku finansowego powinna zależeć wysokość i efektywność wynagrodzenia oferowanego pracownikom. Ceny ropy na rynkach światowych w ostatnich miesiącach podniosły się z wieloletnich minimów. W poniższym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się, czy zmiana ceny ‘czarnego złota’ wpływała na efektywność wynagrodzeń w spółkach. Zaprezentowane analizy zostały przygotowane dzięki wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool.

Średni miesięczny koszt wynagrodzeń i świadczeń w Grupie Lotos SA i PKN Orlen SA


Z wykresu pierwszego wynika, że w latach 2008 – 2015 średni miesięczny koszt wynagrodzeń (na jednego pracownika) w omawianych spółkach systematycznie rósł. Wyjątkiem był tylko rok 2014, kiedy w Lotosie średni koszt wynagrodzeń spadł o 1,7% rok do roku. Warto zauważyć, że w 2015 roku, wśród spółek notowanych w WIG20, więcej niż w Lotosie kosztowały tylko wynagrodzenia w informatycznym Assecco (13 230 PLN). Porównując poniższy wykres z notowaniami historycznymi ropy naftowej niestety nie da się zauważyć żadnych wzajemnych związków. Wzrost bądź spadek notowań surowca w żaden sposób nie znajdował odzwierciedlenia w wysokości kosztów wynagrodzeń i świadczeń w paliwowych spółkach.

Średni miesięczny koszt wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
w Grupie Lotos SA i PKN Orlen SA w latach 2008 – 2015 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Lotos SA i PKN Orlen SA przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolProduktywność wynagrodzeń w Grupie Lotos SA i PKN Orlen SA


Wykres drugi pokazuje jak wydatki na wynagrodzenia i świadczenia przekładały się na przychody przedsiębiorstw. O ile zmiana cen ropy naftowej nie przekładała się na koszty wynagrodzeń w paliwowych spółkach, o tyle da się zauważyć pewne związki z produktywnością wynagrodzeń. Cena ropy naftowej spadła w drugiej połowie 2008 roku z rekordowych 144 do 40 dolarów za baryłkę. Podobnie było z produktywnością wynagrodzeń w PKN Orlen i Grupie Lotos. W 2009 roku, kiedy ceny ropy były już niskie, spadła ona o około 15% w stosunku do roku 2008.

Po wyznaczeniu minimum w roku 2009 cena ropy systematycznie rosła aż do około 120 dolarów w roku 2011. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku produktywności wynagrodzeń w spółkach paliwowych. Pomiędzy rokiem 2009 a 2011 wzrosła ona o około 50%.

W latach 2011 – 2014 cena ropy ustabilizowała się i ponownie spadła w połowie 2014 roku, utrzymując się na niskich poziomach w 2015 roku. Tutaj ponownie znajdujemy odzwierciedlenie w produktywności wynagrodzeń. W Orlenie była ona stabilna w latach 2011 - 2014 i spadła o 20% w 2015 roku. W Lotosie ten związek nie jest już taki oczywisty. Produktywność wzrosła pomiędzy 2011 i 2012 i spadła pomiędzy 2012, a 2013 rokiem. Nie zmieniła się ona w 2014 i spadła o 21% w roku 2015.

Produktywność wynagrodzeń w Grupie Lotos SA i PKN Orlen SA 
(ile PLN przychodu przyniósł 1 PLN przeznaczony na wynagrodzenia i świadczenia)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Lotos SA i PKN Orlen SA przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolZyskowność wynagrodzeń w Grupie Lotos SA i PKN Orlen SA


Rosnąca produktywność w przypadku spółek paliwowych nie zawsze oznacza wzrost zysku netto. Wraz ze wzrostem ceny ropy naftowej rośnie koszt surowców potrzebnych do wytworzenia produktu końcowego, przez co produkt końcowy jest droższy, a przychody większe, jednak zazwyczaj marża, na której zarabia spółka spada. Na wykresie trzecim przyglądamy się zyskowności wynagrodzeń paliwowych spółek, czyli temu, ile zysku netto wygenerował 1 PLN przeznaczony na wynagrodzenia i świadczenia.

Zyskowność wynagrodzeń w spółkach paliwowych
(ile PLN zysku netto wygenerował 1 PLN przeznaczony na wynagrodzenia i świadczenia)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Lotos SA i PKN Orlen SA przy wykorzystaniu narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolZwiązek cen ropy naftowej z zyskownością wynagrodzeń nie jest tak prosty jak w przypadku produktywności. Na spadek zyskowności w paliwowych spółkach przekładają się gwałtowne spadki cen "czarnego surowca", co prowadzi do konieczności dokonania odpisów wartości na jego posiadanych zapasach, czy aktywach wytwórczych, jak w przypadku Orlenu (odpisy z tytułu utraty wartość rafinerii Mazeikiu Nafta). Sytuacja taka miała miejsce w latach 2008 i 2014, kiedy w lipcu następowały silne tąpnięcia cen ropy.

Wydaje się, że rosnąca, czy wysoka, ale stabilna cena ropy nie jest już tak groźna dla spółek, co pokazują dobre wyniki Orlenu w latach 2009 – 2012. Wysokie ceny ropy zaczynają mieć negatywny wpływ na wyniki dopiero w dłuższym okresie (rok 2013).

W przypadku Grupy Lotos zyskowność wynagrodzeń po rekordowym roku 2009 systematycznie spadała. Wpływ na to mógł mieć nieustannie rosnący koszt wynagrodzeń i świadczeń. W latach 2009 – 2013 wzrósł on o 31,4%, podczas gdy w PKN Orlen tylko o 10,9%.


Podsumowanie


Jak widać na przykładzie Grupy Lotos i PKN Orlen cena ropy naftowej jest bardzo istotnym czynnikiem kształtującym wyniki spółek paliwowych. Właściwe zarządzanie wynagrodzeniami w przypadku takich przedsiębiorstw powinno uwzględniać zmianę ceny tego surowca. Wskazuje na to przede wszystkim zestawienie zyskowności wynagrodzeń w dwóch spółkach w latach 2008 - 2015. PKN Orlen dzięki stabilnej polityce wynagrodzeń w okresie wysokich cen ropy naftowej utrzymał dobre wyniki finansowe. Lotos poprzez ciągły wzrost kosztu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych doprowadził do stopniowego spadku zyskowności. Polecamy Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool jako narzędzie przydatne w zarządzaniu wynagrodzeniami w Państwa firmie.


Bibliografia
  1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Lotos SA i PKN Orlen SA za lata 2008 - 2015

  2. Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool

Konrad Akowacz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]