Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk finansowy 9170 PLN
Asystent w dziale IT 4280 PLN
Dietetyk 3210 PLN
Księgowy 4040 PLN
.NET Developer 11780 PLN
Javascript developer 7550 PLN
Kierownik pociągu 4930 PLN
Aktuariusz 5890 PLN
Podleśniczy 5360 PLN
Drukarz sitodrukowy 3550 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów spółek zaliczanych do WIG30. Zarobki w zarządzie: 1,5 mln PLN rocznie

21.07.2014 Iwona Wabik-Szuba
Od 23 września 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych jest notowany indeks WIG30. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego.
Niniejszy artykuł przedstawia analizy wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych należących do WIG30. W obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok.
W 2013 roku mediana wynagrodzeń menedżerów zarządzających spółkami z WIG30 wyniosła prawie 1,6 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała wynagrodzenie w wysokości od 1mln PLN do 2,1 mln PLN. Natomiast 10% najlepiej wynagradzanych menedżerów otrzymało w 2013 roku pensje w wysokości powyżej 2,7 mln PLN.

Wynagrodzenia członków zarządów spółek z WIG30 w 2013 roku

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 rokuW 2013 roku mediana wynagrodzeń prezesów spółek notowanych w ramach indeksu WIG30 wyniosła prawie 2 mln PLN. Natomiast pozostali członkowie zarządu pobierali pensje o 24% niższe (mediana 1,5 mln PLN). Warto zwrócić uwagę na rozpiętości pomiędzy dolnym i górnym kwartylem wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach. W przypadku prezesów, różnica ta wyniosła prawie 1,9 mln PLN co stanowiło 95% mediany. Dodatkowo co czwarty najlepiej opłacany prezes zarobił 3,24 mln PLN, czyli o 62% więcej od mediany. W odniesieniu do pozostałych członków zarządów dysproporcja pomiędzy górnym i dolnym kwartylem wyniosła 963 tys. PLN.

Wynagrodzenia osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach spółek z WIG30
(osoby pracujące cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 rokuNajlepiej opłacaną branżą w ramach indeksu WIG30 był sektor bankowy, gdzie mediana wynagrodzeń top menedżerów wyniosła ponad 2 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowała się branża ubezpieczeniowa (mediana 1,96 mln PLN) a na trzecim sektor informatyczny (mediana 1,7 mln PLN).

Mediana wynagrodzeń menedżerów w spółkach z różnych branż zaliczanych do WIG30
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

liczba osób

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

średnia

banki

44

1 621 000

2 059 725

2 245 480

2 186 349

ubezpieczenia

5

1 789 000

1 956 000

2 189 000

2 129 200

informatyka

10

1 200 000

1 700 000

1 900 000

1 560 000

przemysł paliwowy

10

1 026 200

1 686 100

2 168 000

1 727 780

media

11

919 000

1 599 000

3 212 000

2 123 636

Źródło: Opracowanie Sedlak & SedlakWykres poniżej przedstawia 10 spółek notowanych w ramach indeksu WIG30 o najwyższym średnim wynagrodzeniu. W zestawieniu uwzględniono menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok.
Najwyższe średnie wynagrodzenie odnotowano w banku Pekao SA, i wyniosło ponad 3,6 mln PLN. Wynagrodzenia o 34% niższe otrzymywali menedżerowie zatrudnieni w PKN Orlen SA. Ich średnia pensja wyniosła w 2013 roku prawie 2,4 mln PLN. Porównywalne zarobki otrzymywały również osoby zatrudnione w mBank SA oraz Banku Śląskim ING SA.

Średnie wynagrodzenia w spółkach zaliczanych do WIG30 w 2013 roku

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 rokuO raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień.
W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. Dane o zarobkach przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok, jak i osób, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.
Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".