Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów spółek zaliczanych do WIG30. Zarobki w zarządzie: 1,5 mln PLN rocznie

21.07.2014 Iwona Wabik-Szuba
Od 23 września 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych jest notowany indeks WIG30. Jego wartość jest obliczana na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego.
Niniejszy artykuł przedstawia analizy wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych należących do WIG30. W obliczeniach uwzględniono osoby, które przepracowały cały rok.
W 2013 roku mediana wynagrodzeń menedżerów zarządzających spółkami z WIG30 wyniosła prawie 1,6 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała wynagrodzenie w wysokości od 1mln PLN do 2,1 mln PLN. Natomiast 10% najlepiej wynagradzanych menedżerów otrzymało w 2013 roku pensje w wysokości powyżej 2,7 mln PLN.

Wynagrodzenia członków zarządów spółek z WIG30 w 2013 roku

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 rokuW 2013 roku mediana wynagrodzeń prezesów spółek notowanych w ramach indeksu WIG30 wyniosła prawie 2 mln PLN. Natomiast pozostali członkowie zarządu pobierali pensje o 24% niższe (mediana 1,5 mln PLN). Warto zwrócić uwagę na rozpiętości pomiędzy dolnym i górnym kwartylem wynagrodzeń osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach. W przypadku prezesów, różnica ta wyniosła prawie 1,9 mln PLN co stanowiło 95% mediany. Dodatkowo co czwarty najlepiej opłacany prezes zarobił 3,24 mln PLN, czyli o 62% więcej od mediany. W odniesieniu do pozostałych członków zarządów dysproporcja pomiędzy górnym i dolnym kwartylem wyniosła 963 tys. PLN.

Wynagrodzenia osób pełniących poszczególne funkcje w zarządach spółek z WIG30
(osoby pracujące cały 2013 rok)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 rokuNajlepiej opłacaną branżą w ramach indeksu WIG30 był sektor bankowy, gdzie mediana wynagrodzeń top menedżerów wyniosła ponad 2 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowała się branża ubezpieczeniowa (mediana 1,96 mln PLN) a na trzecim sektor informatyczny (mediana 1,7 mln PLN).

Mediana wynagrodzeń menedżerów w spółkach z różnych branż zaliczanych do WIG30
(osoby, które przepracowały cały 2013 rok)

liczba osób

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

średnia

banki

44

1 621 000

2 059 725

2 245 480

2 186 349

ubezpieczenia

5

1 789 000

1 956 000

2 189 000

2 129 200

informatyka

10

1 200 000

1 700 000

1 900 000

1 560 000

przemysł paliwowy

10

1 026 200

1 686 100

2 168 000

1 727 780

media

11

919 000

1 599 000

3 212 000

2 123 636

Źródło: Opracowanie Sedlak & SedlakWykres poniżej przedstawia 10 spółek notowanych w ramach indeksu WIG30 o najwyższym średnim wynagrodzeniu. W zestawieniu uwzględniono menedżerów, którzy przepracowali cały 2013 rok.
Najwyższe średnie wynagrodzenie odnotowano w banku Pekao SA, i wyniosło ponad 3,6 mln PLN. Wynagrodzenia o 34% niższe otrzymywali menedżerowie zatrudnieni w PKN Orlen SA. Ich średnia pensja wyniosła w 2013 roku prawie 2,4 mln PLN. Porównywalne zarobki otrzymywały również osoby zatrudnione w mBank SA oraz Banku Śląskim ING SA.

Średnie wynagrodzenia w spółkach zaliczanych do WIG30 w 2013 roku

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 rokuO raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień.
W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.
W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. Dane o zarobkach przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok, jak i osób, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.
Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".