Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 4380 PLN
Pielęgniarka 4330 PLN
Pomoc kuchenna 2900 PLN
Sortowacz listów 3310 PLN
Telemarketer 3130 PLN
Projektant bielizny 5770 PLN
Kasjer walutowy 3550 PLN
UI/UX Designer 4840 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Fund Accountant 5870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki i koszty życia za granicą – Norwegia czy Niemcy

24.06.2014 Andrzej Kuczara
Artykuł porusza kwestię wynagrodzeń i poziomu cen w wybranych krajach emigracji. Przedstawiono w nim średni poziom płac i cen w krajach, które są najpopularniejszymi kierunkami polskiej emigracji. Podano również przykłady pensji minimalnych w Europie, a w Niemczech i Norwegii – minimalnych stawek w najpopularniejszych branżach. Artykuł zawiera 5 wykresów i jedną tabelę.
Wśród krajów europejskich najwięcej średnio można było zarobić w Norwegii – przeciętna płaca wynosiła tam sześć razy więcej niż w Polsce. W Kraju Fiordów jednak były też najwyższe ceny i, co za tym idzie, także koszty życia. Co istotne dla pracowników sezonowych, Norwegia – wraz ze Szwajcarią, która ostatnio otworzyła dla Polaków rynek pracy – przodowała też w wysokości płac godzinowych. Z kolei emigracja zarobkowa do Niemiec pozwala zarobić nieco mniej, wiąże się jednak także z niższymi wydatkami.

Pod koniec lat 80. mogliśmy zarobić za granicą ponad 60 razy więcej niż w Polsce. Na przestrzeni lat dysproporcje w wynagrodzeniach między Polską a zagranicą zmniejszyły się, jednak w ostatnich latach wciąż byliśmy kuszeni trzy- do czterokrotnie wyższymi zarobkami w krajach zachodnich.

W Norwegii zarobki sześć razy wyższe niż w Polsce


Zgodnie ze statystykami ONZ (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE), w Norwegii przeciętne zarobki stanowiły ponad 600 procent polskiej średniej płacy, wynosząc 6 665 USD. W Wielkiej Brytanii, do której w 2013 wyemigrowało ponad 9 tys. Polaków , przeciętne zarobki były czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Niewiele niższe od brytyjskich były też płace w Niemczech.

Przeciętne wynagrodzenia brutto w wybranych krajach jako odsetek wynagrodzeń w Polsce

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie UNECE Statistical Database 2012.Dla pracowników sezonowych szczególnie ważne były średnie pensje godzinowe. Przy tym, w sezonie urlopowym, przede wszystkim płace w usługach, w hotelach i restauracjach oraz w rozrywce. Można zauważyć, że w płacach godzinowych we wszystkich branżach – z wyłączeniem sektora publicznego i przemysłu obronnego – także na czele znajdowała się Norwegia. Do tego jedynie Szwajcaria oferowała wyższe niż Norwegia pensje godzinowe w rozrywce i zbliżone w firmach zajmujących się zakwaterowaniem i wyżywieniem. Ogólnie w krajach Unii można było zarobić na godzinę średnio 3-4 razy więcej niż w Polsce.

Przeciętne wynagrodzenia godzinowe w wybranych krajach (2010 r.)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EUROSTATPrzy wyjazdach do prostych prac sezonowych warto też sprawdzić poziom płac minimalnych w poszczególnych państwach – czyli ile otrzymuje pracownik zarabiający najmniej jak to legalnie możliwe.

Miesięczna ustawowa płaca minimalna w EUR

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EUROSTATNorwegia nie ma oficjalnej płacy minimalnej. Obowiązują jednak minima branżowe, które nie pozwalają na zatrudnianie poniżej określonych stawek.

Przykładowo w budownictwie:

 • pracownik wykwalifikowany musi zarobić za godzinę co najmniej 174,10 NOK (20,92 EUR)
 • pracownik niewykwalifikowany, bez doświadczenia – przynajmniej 156,60 NOK (18,82 EUR)
 • pracownik niewykwalifikowany, z co najmniej rocznym doświadczeniem: 163,20 NOK (19,61 EUR)
 • dla pracowników poniżej 18. roku życia minimum wynosi 105,10 NOK (12,63 EUR)Z kolei przy pracach porządkowych (sprzątanie w firmach i biurach) godzinowa stawka minimalna to:

 • dla dorosłych 161,17 NOK (19,36 EUR)
 • dla pracowników poniżej 18. roku życia: 121,01 NOK (14,54 EUR)


W pracach sezonowych w rolnictwie w Norwegii zarobić można co najmniej:

 • w wieku 16-17 lat: 83,75 NOK (10,06 EUR)
 • w wieku 17-18 lat 86,75 NOK (10,42 EUR)
 • powyżej 18. roku życia przy pracy do 12 tygodni: 105,25 NOK (12,65 EUR)
 • powyżej 18 roku życia, przy pracy od 12 do 24 tygodni 110,75 NOK (13,31 EUR)


Tabela nie uwzględnia też ostatnich zmian płacy minimalnej w Niemczech. Wchodzą one w życie dopiero w 2015 roku, nie dotyczą więc obecnych emigrantów zarobkowych. Według ustawy płaca minimalna będzie jednakowa dla wschodnich i zachodnich landów i będzie wynosiła 8,5 euro za godzinę. Jednak w momencie prac nad tym artykułem u naszych zachodnich sąsiadów minimalne stawki wynagrodzeń ustalane były jedynie branżowo. Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych ogłaszało każdego roku listę obowiązujących stawek wynagrodzenia minimalnego, które pracodawcy mieli obowiązek zapewnić zatrudnionym w danej branży. Stawki minimalne podawane były godzinowo i zróżnicowane pod względem miejsca zatrudnienia.

W 2014 roku w budownictwie pracownik wykwalifikowany zarabiał w landach zachodnich nie mniej niż 11,1 EUR za godzinę, a w landach wschodnich 10,5 EUR/h. Ochroniarz miał zagwarantowaną pensję od 7,50 do 8,90 EUR, sprzątający biura i firmy – 9,31 EUR na zachodzie Niemiec i 7,96 EUR za godzinę w landach wschodnich .

Pełne wyposażenie domu za trzymiesięczną pracę za granicą


Emigracja zarobkowa straciła znacznie na atrakcyjności w stosunku do sytuacji z czasów PRL. Pod koniec lat 80. nawet kilkumiesięczna praca za granicą pozwalała na pełne „urządzenie się” – wynika z publikacji Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. W ekspertyzie prof. dra hab. Romualda Jończego przytoczono wypowiedź jednego z respondentów, który z tęsknotą wspominał dawne czasy emigracji zarobkowej:

„Dwadzieścia lat temu pracowałem przez dziesięć tygodni na budowie w Niemczech. Dobrze płacili, oprócz tego były nadgodziny. Jak wróciłem do Polski kupiłem za to ciągnik, auto i zrobiłem remont domu”


Na spadek opłacalności emigracji zarobkowej za Odrę wskazują również dalsze analizy ujęte w publikacji. Opracowany przez profesora „Wskaźnik Makroekonomicznej Opłacalności Migracji” pokazuje, ile średnich polskich wynagrodzeń osiągał emigrant uzyskujący przeciętne wynagrodzenie za granicą (w krajach Europy zachodniej). Okazało się, że wskaźnik ten zmniejszył się w ciągu ostatnich 25 lat z 65 do 3-4. .

Sprawdź na co możesz liczyć pracując za granicą: Świadczenia, benefity, ubezpieczenia i zasiłki w Niemczech

Za granicą drożej


Gdy porównamy ceny towarów konsumpcyjnych w wybranych państwach, nie zdziwi nas, że Polacy niechętnie wyjeżdżali do Norwegii – to najdroższy kraj w Europie. Na drugim miejscu, pod względem poziomu cen znalazła się Irlandia. W Wielkiej Brytanii, czyli państwie, do którego najchętniej emigrowaliśmy ceny nie były aż tak wygórowane.

Sprawdź nadchodzące prognozy: Podwyżki wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Ceny w Austrii, Włoszech i Niemczech w 2013 roku były zbliżone do europejskiej średniej. Ta jednak jest wciąż zdecydowanie wyższa od poziomu cen w Polsce.

Poziom cen konsumpcyjnych, wybrane kraje UE oraz Norwegia i USA (2013)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EUROSTATPoniżej zestawiono ceny artykułów żywnościowych oraz używek. Aby ułatwić porównywanie, dla 27 krajów Unii Europejskiej przyjęto wartość bazową równą 100.

Ceny żywności i napojów alkoholowych, wybrane kraje UE oraz Norwegia i Szwajcaria (2012)

Państwo

Żywność i napoje bezalkoholowe

Alkohol

Tytoń

ogółem

chleb i płatki śniadaniowe

mięso

mleko, ser, jajka

EU-27

100

100

100

100

100

100

Norwegia

186

183

179

214

288

270

Szwajcaria

155

148

221

133

120

131

Szwecja

124

135

126

112

161

132

Austria

120

134

132

101

96

86

Finlandia

119

130

119

114

175

102

Irlandia

118

110

110

119

162

199

Włochy

111

114

115

126

98

99

Francja

109

106

123

100

88

129

Niemcy

106

104

128

92

82

102

Wielka Brytania

104

89

100

107

143

194

Holandia

96

90

117

93

96

108

Portugalia

90

98

75

105

89

84

Polska

61

58

55

63

93

58

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EUROSTATDrogie w Norwegii były nie tylko artykuły żywnościowe, ale także wyroby alkoholowe i tytoniowe. Wysokie ceny żywności miała również Szwajcaria, Szwecja oraz Austria. Jeśli chodzi o najpopularniejsze kraje, do których emigrowaliśmy (Wielka Brytania i Niemcy), to ceny towarów żywnościowych były tam na podobnym poziomie. Porównując oba te kraje, warto zwrócić uwagę na znacznie wyższe ceny alkoholu oraz wyrobów tytoniowych w Wielkiej Brytanii.


Gdzie emigrujemy?


Większość (bo aż 85%) polskich emigrantów przypadało na kraje Unii Europejskiej, przy czym nieco ponad połowa żyła w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Na koniec roku 2012 już ponad 630 tysięcy Polaków mieszkało w Wielkiej Brytanii dłużej niż trzy miesiące, a w Niemczech około pół miliona. Popularnymi wśród Polaków kierunkami emigracji zarobkowej były również Irlandia, Włochy i Holandia, a także Norwegia.
Zgodnie ze statystykami publikowanymi przez EURES (jeden z programów unijnych mających na celu m.in. promocję mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej), najczęściej szukaliśmy pracy w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Szwajcarii.

Osoby poszukujące pracy według preferowanej lokalizacji

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EURESLinki


Czy MBA się opłaca?: Zarobki po MBA
Zarobki i świadczenia pozapłacowe na wyspach: Wynagrodzenia i benefity w Wielkiej Brytanii


Bibliografia
 1. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 – 2012, GUS 2013,
  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042012,2,6.html
 2. UNECE Statistical Database, Gross Average Monthly Wages by Country and Year, UNECE, http://w3.unece.org/pxweb/dialog/varval.asp?ma=60_MECCWagesY_r&path=../database/STAT/20-ME/3-MELF/&lang=1&ti=Gross+Average+Monthly+Wages+by+Country+and+Year
 3. Praca i nauka za granicą, http://www.pracainauka.pl/
 4. 2013 Human Development Report, UNDP, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2013-media-toolkit
 5. Human Development Indicators and Thematic Tables, UNDP, http://hdr.undp.org/en/data
 6. Jończy R., Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym na przykładzie regionu opolskiego, Opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, http://www.kbnm.pan.pl/images/Jonczy_ekspertyza.pdf
 7. Polska 1989 - 2014, GUS, stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/13/1/13/oz_polska_1989-2014.pdf
Andrzej Kuczara
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".