Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Majster budowy 5860 PLN
Cabin Crew 6140 PLN
Psycholog sportowy 3340 PLN
Konfekcjoner 3170 PLN
Stolarz meblowy 3700 PLN
Spedytor lotniczy 5070 PLN
E-commerce manager 7500 PLN
Laminiarz 4030 PLN
Analityk Big Data 5550 PLN
Pomocnik mechanika 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sektor publiczny oszczędza na informatykach

24.11.2014 Sylwia Radzięta
Ostatnie problemy z systemem informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej wywołały dyskusję o tym, czy urzędy państwowe stać na zatrudnianie dobrych specjalistów IT. Nie wyrokując, ile powinien płacić pracownikom sektor publiczny, widać, że płace nie są w nim konkurencyjne do firm prywatnych. Od kilku lat niezmiennie informatycy pozostają w czołówce najlepiej wynagradzanych zawodów. Już dwa lata temu pensja specjalisty IT wynosiła średnio 5 200 PLN. Płace specjalistów IT w sektorze prywatnym były jednak zdecydowanie wyższe niż w publicznym – wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.


Sektor prywatny płaci o jedną trzecią więcej


Opublikowane w 2014 roku dane z przeprowadzonego przez GUS badania „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku” zawierają informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach w sektorach: prywatnym i publicznym. Według tego badania w 2012 roku na stanowiskach informatycznych zatrudnionych było ponad 151 tys. osób. W gospodarce narodowej (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw) 26% informatyków stanowili pracujący w sektorze publicznym. Zatrudnienie w budżetówce jest jednak dla specjalisty IT finansowo mniej korzystne niż w prywatnym przedsiębiorstwie. Sektor prywatny płacił tym pracownikom o 33% więcej, niż sektor publiczny.

Biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń w latach 2013 i w pierwszej połowie 2014 roku można oszacować, że mediana wynagrodzeń informatyków, na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynosiła: 5 621 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto informatyków z podziałem na sektor własności
w 2012 roku (w PLN)

sektor

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

sektor

publiczny

39 186

2 718

3 454

4 370

5 587

7 543

4 874

sektor

prywatny

111 896

2 700

3 902

5 794

8 663

12 400

6 973

ogółem

151 082

2 713

3 713

5 200

7 850

11 362

6 429

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSBudżet więcej płaci kobietom


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego mediana wynagrodzeń kobiet w całej gospodarce narodowej wyniosła 89% mediany wynagrodzeń mężczyzn.
Wśród informatyków zatrudnionych w publicznych jednostkach, to kobiety zarabiały zdecydowanie więcej niż mężczyźni. Mediana zarobków kobiet stanowiła 106% mediany zarobków mężczyzn. Wynagrodzenie co drugiej informatyczki przekraczało 4 544 PLN, a 50% mężczyzn zarabiało powyżej 4 284 PLN.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach
informatycznych w sektorze publicznym w 2012 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSZupełnie inaczej wyglądała sytuacja w sektorze prywatnym. Zdecydowanie wyższe wynagrodzenie dostawali mężczyźni – pensja co drugiego informatyka przekraczała 5 902 PLN, czyli 115% mediany zarobków kobiet.

Zarobki mężczyzn w sektorze prywatnym stanowiły 138% płac w sektorze publicznym. Kobiety zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych zarabiały o 13% więcej niż w publicznych.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach
informatycznych w sektorze prywatnym w 2012 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSDoświadczenie, wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów na stanowiskach specjalistycznych, takich jak informatyczne, zwiększają się zazwyczaj wraz ze stażem pracy. Wraz z kolejnymi latami rosną też zazwyczaj wynagrodzenia w IT. Trend ten można zauważyć niezależnie od sektora własności, w którym informatycy pracują. Wyjątkiem są zatrudnieni dłużej niż 15 lat. Zazwyczaj nie są to już osoby skłonne do zmiany pracy i szukania pracodawcy, który zaoferuje im wyższą stawkę. Dlatego też w firmach prywatnych ich wzrost wynagrodzeń w pewnym momencie hamuje. Natomiast w budżetówce płace ustalane są w mniejszym stopniu na zasadach konkurencyjności rynkowej, bardziej w oparciu o staż pracy. Dlatego też w sektorze publicznym pensje informatyków rosną równomiernie, wraz ze wzrostem ich stażu pracy.

Najwyższa mediana wynagrodzeń wystąpiła wśród pracowników sektora prywatnego, których staż wynosił 11-15 lat (7 247 PLN). W sektorze publicznym najlepiej zarabiały osoby z szesnastoletnim doświadczeniem (4 780 PLN). Największą dysproporcją w zarobkach charakteryzowała się grupa pracowników ze stażem od 4 do 5 lat – informatycy w sektorze publicznym zarabiali 58% tego, co informatycy pracujący w prywatnych przedsiębiorstwach.

Zróżnicowanie wynagrodzeń zatrudnionych na stanowiskach informatycznych
w podziale na sektor własności oraz staż pracownika

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSWynagrodzenia informatyków w różnym wieku


Krzywa obrazująca mediany wynagrodzeń informatyków zatrudnionych w sektorze publicznym jest spłaszczona w stosunku do rynkowej krzywej, obrazującej pensje w sektorze prywatnym. Tam najwięcej zarabiają osoby w wieku od 36 do 40 lat (7 247 PLN), natomiast w kolejnej grupie wiekowej wynagrodzenia są już niższe.

Zróżnicowanie mediany wynagrodzeń zatrudnionych na stanowiskach
informatycznych w podziale na sektor własności oraz wiek pracownika

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSNie na każdym stanowisku „prywaciarze” płacą więcej


Nie ulega wątpliwości, że stanowiskami, na których zarabia się najlepiej są stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Z podziałem na sektor własności zróżnicowanie płacowe wśród tych stanowisk jest ogromne. Dyrektor ds. informatyki w przedsiębiorstwach prywatnych zarabiał w 2012 roku prawie o 4 800 PLN więcej, niż informatyk zatrudniony na tym samym stanowisku w sektorze publicznym.
Wśród wybranych stanowisk można odnotować też takie, w których to „na państwowym” zarabia się więcej. Do grupy tych zawodów należą: programiści aplikacji czy projektanci baz danych, chociaż procentowa różnica w tym przypadku jest niewielka.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w podziale na sektor własności

sektor

średnie

próba

I kwartyl

mediana

III kwartyl

administrator baz danych

publiczny

5 010

1 024

3 325

4 571

6 135

prywatny

6 418

2 714

3 887

5 607

8 008

dyrektor do spraw informatyki

publiczny

13 949

142

8 937

11 230

16 940

prywatny

17 309

2 269

9 487

16 025

23 100

informatyk

medyczny

publiczny

3 752

370

2 603

3 708

4 729

prywatny

4 015

254

2 655

3 624

5 025

kierownik działu informatyki

publiczny

6 972

1 318

6 422

8 131

4 229

prywatny

9 858

5 473

8 505

13 017

3 341

programista

aplikacji

publiczny

6 581

719

3 998

6 021

8 187

prywatny

6 294

17 025

4 050

5 700

7 850

projektant

baz danych

publiczny

5 929

214

3 447

4 930

8 409

prywatny

5 665

687

3 300

4 744

7 449

technik

informatyk

publiczny

3 419

3 412

2 500

3 180

3 985

prywatny

3 970

9 933

2 000

3 438

4 956

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUSPodsumowanie


Informatyk to zawód kojarzony z wysokimi zarobkami. Tymczasem, w porównaniu do ogólnokrajowej mediany z 2012 roku, która wyniosła 3 115 PLN, mediana wynagrodzeń informatyków stanowiła 167%. Na ogół w przedsiębiorstwach prowadzących działalność prywatną, wynagrodzenia były wyższe o 33% niż w podmiotach publicznych. Jednak dysproporcje były różne w zależności od województwa czy stanowiska.

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".