Słownik

Świadczenie odszkodowawcze

Składnik dodatkowy wynagrodzenia, wypłacany z racji choroby bądź wypadku przy pracy.

Patrz też: Świadczenia obowiązkowe, Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego
Zobacz więcej haseł