Słownik

Świadczenia finansowe (pieniężne)

Materialne elementy wynagrodzenia pracownika, mające charakter gotówkowy.

Patrz też: Świadczenia dodatkowe
Zobacz więcej haseł