Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor mechanik 4788 PLN
Kinooperator 2967 PLN
Event Specialist 4236 PLN
Logopeda 2984 PLN
Pedagog szkolny 3297 PLN
Recepcjonistka 2600 PLN
Pracownik produkcji 2658 PLN
Spedytor drogowy 4000 PLN
Tynkarz 3389 PLN
Ortoptystka 2176 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Forma premiowa wynagradzania

Naturalne uzupełnienie formy czasowej w odniesieniu do spełniania przez wynagrodzenie przede wszystkim funkcji motywacyjnej, ale również funkcji kosztowej i funkcji dochodowej. Istota premii wyraża się na warunkowości jej uzyskania. Musi to być warunkowość oparta na ustalonych kryteriach, znanych zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Warunkowość uznaniowa, której kryteria zna tylko pracodawca, nazywana jest nagrodą. Premia jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. Główną przesłanką stosowania premii jest wzmocnienie motywacji pracowników ku osiąganiu konkretnych celów, z reguły w krótszym horyzoncie czasowym. Jako podstawę premiowania należy określić te obszary działania pracowników czy całych zespołów, które są w konkretnym czasie najistotniejsze z punktu widzenia realizacji nadrzędnych celów firmy. W praktyce premie uzyskuje się za poprawę określonych parametrów technicznych i ekonomicznych, które odnoszą się do ilościowych i jakościowych wyników pracy.

Wyróżniamy takie rodzaje premii, jak np.:
• premie za ilościowy wzrost wykonywanych zadań,
• premie za poprawę jakości pracy,
• premie za obniżenie kosztów działalności,
• premie za oszczędność surowców, energii i innych środków,
• premie za poprawę wykorzystania czasu pracy ludzi i maszyn,
• premie za terminowe lub przedterminowe wykonywanie zadań,
• premie za bezawaryjność funkcjonowania maszyn,
• premie za bezwypadkową pracę.

Patrz też: Formy wynagradzania
Zobacz więcej haseł