Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Pielęgniarz 2845 PLN
Kierownik apteki 6828 PLN
Ratownik wodny 2615 PLN
Agent nieruchomości 3517 PLN
Kontroler finansowy 8902 PLN
Lekarz rodzinny 7649 PLN
Nauczyciel stażysta 2489 PLN
PHP developer 5495 PLN
Operator 3187 PLN
Test manager 8800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Forma premiowa wynagradzania

Naturalne uzupełnienie formy czasowej w odniesieniu do spełniania przez wynagrodzenie przede wszystkim funkcji motywacyjnej, ale również funkcji kosztowej i funkcji dochodowej. Istota premii wyraża się na warunkowości jej uzyskania. Musi to być warunkowość oparta na ustalonych kryteriach, znanych zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Warunkowość uznaniowa, której kryteria zna tylko pracodawca, nazywana jest nagrodą. Premia jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. Główną przesłanką stosowania premii jest wzmocnienie motywacji pracowników ku osiąganiu konkretnych celów, z reguły w krótszym horyzoncie czasowym. Jako podstawę premiowania należy określić te obszary działania pracowników czy całych zespołów, które są w konkretnym czasie najistotniejsze z punktu widzenia realizacji nadrzędnych celów firmy. W praktyce premie uzyskuje się za poprawę określonych parametrów technicznych i ekonomicznych, które odnoszą się do ilościowych i jakościowych wyników pracy.

Wyróżniamy takie rodzaje premii, jak np.:
• premie za ilościowy wzrost wykonywanych zadań,
• premie za poprawę jakości pracy,
• premie za obniżenie kosztów działalności,
• premie za oszczędność surowców, energii i innych środków,
• premie za poprawę wykorzystania czasu pracy ludzi i maszyn,
• premie za terminowe lub przedterminowe wykonywanie zadań,
• premie za bezawaryjność funkcjonowania maszyn,
• premie za bezwypadkową pracę.

Patrz też: Formy wynagradzania
Zobacz więcej haseł