Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Forma premiowa wynagradzania

Naturalne uzupełnienie formy czasowej w odniesieniu do spełniania przez wynagrodzenie przede wszystkim funkcji motywacyjnej, ale również funkcji kosztowej i funkcji dochodowej. Istota premii wyraża się na warunkowości jej uzyskania. Musi to być warunkowość oparta na ustalonych kryteriach, znanych zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Warunkowość uznaniowa, której kryteria zna tylko pracodawca, nazywana jest nagrodą. Premia jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. Główną przesłanką stosowania premii jest wzmocnienie motywacji pracowników ku osiąganiu konkretnych celów, z reguły w krótszym horyzoncie czasowym. Jako podstawę premiowania należy określić te obszary działania pracowników czy całych zespołów, które są w konkretnym czasie najistotniejsze z punktu widzenia realizacji nadrzędnych celów firmy. W praktyce premie uzyskuje się za poprawę określonych parametrów technicznych i ekonomicznych, które odnoszą się do ilościowych i jakościowych wyników pracy.

Wyróżniamy takie rodzaje premii, jak np.:
• premie za ilościowy wzrost wykonywanych zadań,
• premie za poprawę jakości pracy,
• premie za obniżenie kosztów działalności,
• premie za oszczędność surowców, energii i innych środków,
• premie za poprawę wykorzystania czasu pracy ludzi i maszyn,
• premie za terminowe lub przedterminowe wykonywanie zadań,
• premie za bezawaryjność funkcjonowania maszyn,
• premie za bezwypadkową pracę.

Patrz też: Formy wynagradzania
Zobacz więcej haseł