Słownik

Ekspatriacja

Proces oddelegowania pracowników do innego kraju celem podjęcia pracy w oddziale międzynarodowej organizacji. Często wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem.
Zobacz więcej haseł