Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 6120 PLN
Geodeta 5400 PLN
Project Manager 8000 PLN
Mistrz zmiany 7620 PLN
Elektromonter 5380 PLN
Nauczyciel psycholog 4790 PLN
Nauczyciel religii 6200 PLN
Opiekunka dziecięca 4090 PLN
Kierownik kontraktu 13770 PLN
Technik serwisu 6390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Nasze konferencje

XI Krakowskie Forum Wynagrodzeń

Dobre Praktyki Wynagradzania
18-20 maja 2016 roku, Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków

XI Krakowskie Forum Wynagrodzeń
„Dobre praktyki wynagradzania” – podsumowanie konferencji


XI Krakowskie Forum Wynagrodzeń odbyło się w dniach 19-20 maja w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były Dobre praktyki wynagradzania. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora Aleksego Pocztowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konferencję, podzieloną na osiem sesji tematycznych, rozpoczęło wystąpienie: System motywowania jako narzędzie zwiększania zysku organizacji. Prelekcja została przedstawiona w ramach sesji Tendencje i wyzwania w zarządzaniu wynagrodzeniami, podczas której zaprezentowano także temat Wykorzystania narzędzi IT do zarządzania podwyżkami oraz Wynagradzania absolwentów najlepszych uczelni na świecie. Następnie przedstawiciele firmy Sedlak & Sedlak dokonali przeglądu praktyk płacowych. Podczas wystąpienia o benchmarkingu w wynagradzaniu słuchacze mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat istoty porównywania stawek płac w zarządzaniu wynagrodzeniami. Później, podczas sesji prawniczej, uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpień na temat Finansowania świadczeń pozapłacowych oraz Problemów prawnych związanych z wynagrodzeniami. Dzień zakończyła godzina z ekspertami – nowość tegorocznej edycji KFW, podczas której odbyły się dwa warsztaty: Zarządzanie tabelami płac oraz Premiowanie pracowników sprzedaży. Biorący udział w warsztatach podkreślali, że dużą wartością tych spotkań były nie tylko poruszane tematy, ale także możliwość pracy w małych grupach, dzięki czemu mogli nawiązać kontakt i wymienić się doświadczeniami z osobami pracującymi na podobnych stanowiskach.

Drugi dzień spotkania w Starej Zajezdni rozpoczął się od wystąpienia dyrektora personalnego MAN Trucks – Pana Bogdana Lisa, który na przykładzie swojej firmy przedstawił temat systemu wynagrodzeń pracowników produkcji. Następnie przedstawiciele Pratt & Whitney przedstawili zagadnienie pracowniczych programów emerytalnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Tematem przewodnim trzeciej sesji były łączne korzyści z pracy. Zaprezentowany został m.in. Program Nagradzania i Uznania w Goodrich Aerospace Poland, który stanowił przykład systemu motywowania przez współpracowników. Drugi dzień wykładowy zamknęła sesja o wynagrodzeniach w branży IT. Przedstawione przez prelegentów prezentacje pokazały, że dla pracowników coraz większe znaczenie ma nie tylko wynagrodzenie, ale także wachlarz świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawcę.

Podczas XI Krakowskiego Forum Wynagrodzeń wystąpili doświadczeni praktycy z obszaru HR oraz C&B. W ich gronie znaleźli się przedstawiciele takich firm, jak: Shell Business Operations, Capgemini, Man Trucks, Pratt&Whitney, Lotte Wedel, Goodrich Aerospace Poland, Future Processing Sp. z o.o., Orange Polska SA, Objectivity Bespoke Software Specialists czy Naspers. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w XII edycji Krakowskiego Forum Wynagrodzeń, które odbędzie się w 2017 r.

Barbara Mioduszewska
Specjalista ds. analiz wynagrodzeń
Sedlak & Sedlak


Więcej informacji: www.kfw.sedlak.pl
Organizatorzy: Sedlak & Sedlak
Patroni medialni: Personel Plus, Benefit, Personel i Zarządzanie, HR Polska
Kontakt: +48 12 625 59 14, [email protected]


pobierz materiały konferencyjne


Program XI Krakowskiego Forum Wynagrodzeń


I dzień 18 maja 2016Łączne korzyści z pracy. Polski model Total Rewards

dr Kazimierz Sedlak, dyrektor
Iwona Wabik, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak


 • Omówienie koncepcji łącznych korzyści z pracy.

 • Przedstawienie 6 składowych modelu łącznych korzyści z pracy:

 1. wynagrodzenie finansowe,

 2. świadczenia dodatkowe (benefity),

 3. działania zmierzające do utrzymania równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym,

 4. przekazywanie pracownikom wyrazów uznania,

 5. nakłady na doskonalenie i rozwój oraz planowanie ścieżek kariery,działania wspierające pracowników z poważnymi problemami życiowymi.

 6. działania wspierające pracowników z poważnymi problemami życiowymi.

 • Omówienie wybranych narzędzi nagradzania pracowników.

 • Prezentacja „listy kontrolnej” narzędzi oraz omówienie jej zalet.

 • Przykłady wykorzystania narzędzi TR.

 • Informowanie pracowników o łącznych korzyściach z pracy (Total Rewards Statement):

 1. przykłady,

 2. analiza korzyści,

 3. jak samodzielnie wdrożyć TRS?

 • Ćwiczenia praktyczne.


Programy świadczeń pozapłacowych oraz ich finansowanie w świetle prawa podatkowego
Dorota Walerjan, doradca podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:


 1. Wybrane zasady związane z funkcjonowaniem i wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 2. Wydatki finansowane z ZFŚS a podatki:

  • zakres zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • aspekt ZUS,

  • kwalifikacja dla celów podatku dochodowego od osób prawnych,

  • kwalifikacja dla celów podatku VAT.

 3. Podstawowe ryzyka prawno-podatkowe:

 • kluczowe znaczenie regulaminu, kryterium socjalnego oraz kwalifikacji wydatku,

 • praktyka organów podatkowych i sądów,

 • wybrana praktyka rynkowa.

Sposób udostępniania świadczeń pracownikom a koszty podatkowe:


 • świadczenie finansowane z ZFFŚ,

 • świadczenia finansowane ze środków obrotowych,

 • świadczenia odpłatne i częściowo odpłatne,

 • programy rabatowe dla pracowników,

 • faktury wystawiane na rzecz pracowników, ewidencjonowanie świadczeń przez kasy fiskalne.

Pracownicze programy akcyjne – wybrane zagadnienia podatkowe:


 • moment opodatkowania,

 • sposób opodatkowania,

 • zakres zwolnienia,

 • praktyka organów podatkowych i sądów.

Wybrane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – aspekt praktyczny:


 • samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych,

 • finansowanie dowozu do miejsca pracy,

 • polisolokaty,

 • świadczenia przekazywane w ramach promocji,

 • deklaracje i informacje podatkowe.


Jak opracować dobry regulamin wynagradzania?

Paweł Korus, partner, A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria Prawna

 1. Podstawy prawne tworzenia regulaminów wynagradzania i orzecznictwo sądowe.

  • Ćwiczenia – ocena prawna stanów faktycznych.

 2. Prawidłowa konstrukcja regulaminów wynagradzania.

  • Ćwiczenia – ocena treści, analiza typowych błędów.

 3. Analiza przykładowych regulaminów wynagradzania pod kątem ich zgodności z prawem pracy.

 4. Zagadnienia związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.


II dzień 19 maja 2016Otwarcie konferencji


dr Kazimierz Sedlak
dr Piotr Sedlak, kierownik projektu
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Otwarcie XI Krakowskiego Forum Wynagrodzeń

Tendencje i wyzwania w zarządzaniu wynagrodzeniamiprof. dr hab. Tomasz Rostkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marcin Witkowski, Change Management Expert, Core Business Institute

System motywowania jako narzędzie zwiększania zysku organizacji

Krzysztof Lis, HRO Transformation Manager, Capgemini
Wykorzystanie narzędzi IT do zarządzania podwyżkami


Bartłomiej Grądziel, Reward Management Advisor, Shell Business Operations
System wynagradzania absolwentów najlepszych uczelni na świecie

Przegląd praktyk płacowychRenata Kucharska-Kawalec, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak
Dobre praktyki premiowania

dr Piotr Sedlak, kierownik projektu
Benchmarking w wynagradzaniu

Prawne aspekty wynagradzania

Paweł Korus, partner, A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria Prawna
Najczęstsze problemy prawne związane z wynagradzaniem

Dorota Walerjan, doradca podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP
Finansowanie świadczeń pozapłacowych – wybrane zagadnienia

Godzina z ekspertami (zajęcia w formie warsztatowej)dr Kazimierz Sedlak
Grzegorz Spólnik, starszy specjalista ds. analiz wynagrodzeń, Sedlak & Sedlak

Grupa I – Premiowanie pracowników sprzedaży

prof. dr hab. Tomasz Rostkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupa II - Zarządzanie tabelami płac

III dzień 20 maja 2016Wynagradzanie pracowników produkcji

Bogdan Lis, menedżer ds. personalnych, MAN Trucks Sp. z o.o.
System wynagrodzeń pracowników produkcji w MAN Trucks

Lucyna Pasternak, kierownik działu kadr, płac i systemów wynagradzania, Pratt & Whitney Rzeszów SA
Radosław Buczyński, kierownik do spraw systemów wynagrodzeń, Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

PPE zamiast nagród jubileuszowych

Wynagradzanie Top Menedżerów

Andrzej Nartowski, Polski Instytut Dyrektorów
Wynagrodzenia menedżerów w zasadach ładu korporacyjnego

Henryk Szopiński, Rewards Manager Multisales Europe, Mars Polska Sp. z o.o.
Partycypacja menedżerów we wzroście wartości firmy Mars

Łączne korzyści z pracy (Total Rewards)

Iwona Wabik, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak
Sylwia Czarkowska, kierownik wynagrodzeń i świadczeń, Lotte Wedel

Twój Rozkodowany System Wynagradzania – TRS w Lotte Wedel

Dariusz Banach, dyrektor personalny, Goodrich Aerospace Poland
Motywowanie przez współpracowników na przykładzie Programu Nagradzania i Uznania w Goodrich Aerospace Poland

Wynagrodzenia w branży IT

Janusz Kierlandczyk, dyrektor wynagrodzeń i benefitów, Orange Polska SA
Narzędzia retencji pracowników IT w Orange Polska SA

Paweł Dziechciarz, Compensation & Benefits Manager, Grupa Allegro
Zmiana podejścia do premiowania czołowych firm IT

Aleksandra Ochman-Gozdek, HR Generalist, Objectivity Bespoke Software Specialists
System wynagrodzeń szyty na miarę, czyli jak podchodzimy do wynagradzania w Objectivity?


pobierz materiały konferencyjne