Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Główny księgowy 7500 PLN
Maszynista lokomotyw 6160 PLN
Nauczyciel logopeda 3930 PLN
Drukarz offsetowy 4410 PLN
Geofizyk 6280 PLN
Accountant 5710 PLN
Broker edukacyjny 4810 PLN
Spedytor lotniczy 6120 PLN
Fund Accountant 6090 PLN
Operator CAD 4390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Monitor

Przeciętne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w Polsce
na przestrzeni trzech ostatnich lat

02.10.2018
W sierpniu 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 798 PLN brutto. W analogicznym okresie roku poprzedniego było ono równe 4 493 PLN brutto, co oznacza wzrost płac o 6,8%. Natomiast w porównaniu z zarobkami sprzed dwóch lat, wynagrodzenia wzrosły o 13,9%. Średnie płace brutto w porównaniu z poprzednim miesiącem bieżącego roku spadły o 0,6%.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na przestrzeni trzech ostatnich lat

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS
*z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 pracowników)