Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Monitor

Przeciętne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w Polsce
na przestrzeni trzech ostatnich lat

02.10.2018
W sierpniu 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 798 PLN brutto. W analogicznym okresie roku poprzedniego było ono równe 4 493 PLN brutto, co oznacza wzrost płac o 6,8%. Natomiast w porównaniu z zarobkami sprzed dwóch lat, wynagrodzenia wzrosły o 13,9%. Średnie płace brutto w porównaniu z poprzednim miesiącem bieżącego roku spadły o 0,6%.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na przestrzeni trzech ostatnich lat

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS
*z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 pracowników)