Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5140 PLN
Elektroenergetyk 4280 PLN
Dyrektor sprzedaży 15290 PLN
Analityk sprzedaży 6160 PLN
Zmywacz naczyń 2900 PLN
Sprzedawczyni 3200 PLN
Intendent 3050 PLN
Doradca biznesowy 7850 PLN
Analityk giełdowy 7040 PLN
Montażysta 3670 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zwinny benefit w zróżnicowanej strukturze – Take Time Program. Wywiad z Joanną Łabęcką, Reward and HR Processes Manager w Roche Polska

20.04.2021 Magdalena Sieczka
Każdy pracownik z 7-letnim stażem pracy w Roche może skorzystać z dłuższej, częściowo płatnej przerwy od pracy. Łączny maksymalny wymiar przerwy od pracy to 3 miesiące, w ramach, których pracownik w pierwszej kolejności wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy, płatny 100% wynagrodzenia a następnie korzysta już z przerwy od pracy częściowo finansowanej przez firmę. Przerwa może być wykorzystana przez pracownika w dowolnie wybranym przez siebie okresie, po uzyskaniu zgody managera i szefa działu.


Co to jest Take Time Program?
Take Time Program to benefit, w ramach którego pracownikom o 7-letnim stażu pracy w Roche oferujemy dodatkową i płatną przerwę od pracy w max. wymiarze 3 miesięcy, którą mogą wykorzystać w dowolny sposób: na relaks, naukę, podróżowanie, wolontariat lub każdą inną formę realizacji własnych pasji i zamiłowań.

Co jest głównym celem programu?
Głównym celem było zaadresowanie potrzeby stworzenia benefitu, który będzie wzmacniał przyciąganie i utrzymanie pracowników w zróżnicowanej organizacji, gdzie pod „jednym dachem” zatrudniamy informatyków oraz ekspertów z branży farmaceutycznej. Uznaliśmy, że po 7 latach zatrudnienia, taka przerwa od pracy pozwala realizować potrzeby zarówno pracownika jak i organizacji. Dla firmy potrzeba dłuższego odpoczynku pracownika od pracy pomaga przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Dla pracownika taka przerwa wspierana przez pracodawcę, zarówno organizacyjnie jak i finansowo, ma pomóc mu w dłuższym odpoczynku od pracy, złapaniu oddechu od pracy zawodowej, nabraniu dystansu czy też po prostu „naładowaniu akumulatorów” do dalszej pracy.
Program Take Time opiera się na zaufaniu i współodpowiedzialności. Ustalanie planu zastępstw dla kluczowych aktywności i projektów do wykonania w czasie nieobecności pracownika to jedno z najważniejszych założeń programu. Ten warunek przyczynia się do współdzielenia odpowiedzialności pomiędzy pracownikami, przełożonymi i osobami zastępującymi. Pozwala pracownikom na rozwój w nieoczywistych kierunkach, wzmacnia zasadę wzajemności, empatii i uczy priorytetyzacji.
Pozytywnym „efektem ubocznym” programu TTP jest również zmniejszanie się wymiaru zaległego urlopu, który pracownik musi wykorzystać w ramach przerwy od pracy.

W jaki sposób diagnozujecie Państwo ryzyko wypalenia zawodowego?
Nie mamy żadnych szczególnych narzędzi. Nie robiliśmy też żadnego celowanego badania wśród pracowników w tym kierunku. Większość informacji zbieramy podczas rozmów z pracownikami lub Managerami. Część tych informacji pochodzi również z tzw. „Exit interview” czyli regularnych wywiadów z pracownikami, którzy odchodzą z organizacji.

Do kogo skierowany jest program? Czy są jakieś kryteria pracowników, którzy mogą z programu korzystać?
TTP jest skierowany do wszystkich pracowników firmy z co najmniej 7-letnim stażem pracy. Jest to podstawowe kryterium. Dodatkowo pracownik chcący skorzystać z TTP, jest odpowiedzialny za zorganizowanie swojej pracy podczas nieobecności (więcej na ten temat poniżej)

Czy jest wdrożony na poziomie lokalnym czy międzynarodowym? Kiedy został wdrożony?
Program jest inicjatywą wyłącznie lokalną i na takim poziomie został wdrożony. Pomysł i pierwsze zarysy zasad programu rozpoczęły się już w 2017 roku. Ostatecznie TTP został wdrożony w obecnym kształcie w styczniu 2019 roku.

Jakie są główne zasady? Jak długo pracownik może być nieobecny w pracy?
Każdy pracownik z 7-letnim stażem pracy w Roche może skorzystać z dłuższej, częściowo płatnej przerwy od pracy. Łączny maksymalny wymiar przerwy od pracy to 3 miesiące, w ramach, których pracownik w pierwszej kolejności wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy, płatny 100% wynagrodzenia a następnie korzysta już z przerwy od pracy częściowo finansowanej przez firmę. Przerwa może być wykorzystana przez pracownika w dowolnie wybranym przez siebie okresie, po uzyskaniu zgody managera i szefa działu.

Jak jest w tym czasie wynagradzany?
Przerwa od pracy w ramach TTP może być finansowana na dwa sposoby:
Jeśli pracownik wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy w ramach TTP (do czego jest zobligowany w warunkach programu), to oczywiście otrzymuje normalne wynagrodzenie za pracę (płatne 100%).
W pozostałym okresie, gdzie pracownik korzysta wyłącznie z przerwy TTP nie będącej urlopem, otrzymuje specjalny dodatek w wysokości 50% miesięcznej pensji czyli połowę wynagrodzenia, które by dostał wykonując standardowo swoje obowiązki. Zatem Roche finansuje częściowo przerwę od pracy. Naszym celem było zapewnienie pewnego bezpieczeństwa finansowego w tym okresie oraz umożliwienie finansowania realizacji pasji poza zawodowych pracownika.

Jak zapewniona jest ciągłość pracy? Kto zastępuje pracownika podczas jego nieobecności?
Pracownik chcący skorzystać z TTP jest odpowiedzialny za zorganizowanie swojej pracy podczas nieobecności. Musi określić kluczowe zadania, które muszą zostać wykonane podczas jego nieobecności oraz znaleźć inną osobę lub osoby w zespole lub poza nim, które zastąpią go podczas nieobecności. Oczywiście nie jest w tym zadaniu sam; ma wsparcie Managera. To bardzo ważne założenie naszego programu. Podobnie jak założenie, że dla pracownika zastępującego takie czasowe powierzenie innych, nowych zadań powinno stanowić element rozwojowy w karierze zawodowej. Oczywiście jest to również doskonała okazja do zbudowania planu zastępstw w zespole.

Czy duże jest zainteresowanie programem? Ile osób jest zainteresowanych i ile już skorzystało?
Mamy łącznie około 930 pracowników, z czego uprawnionych do skorzystania z programu około 324 osoby z 7-letmin stażem pracy. Wnioski o TTP od momentu wdrożenia programu złożyło łącznie 46 osób czyli około 14% uprawnionych.

Jakie inne, rzadziej spotykane benefity oferujecie Państwo swoim pracownikom?
Obecnie takimi benefitami są możliwość zakupu wyrotowanego sprzętu IT oraz wycofanych z użytkowania samochodów służbowych z racji na wiek lub przejechaną ilość kilometrów. Wszyscy pracownicy są uprawnieni do skorzystania z tej oferty po spełnieniu określonych warunków. Chętnych pracowników na takie zakupy było wielu, stąd musieliśmy określić kryteria zakupu takiego sprzętu i samochodów. Tak duże zainteresowanie wynika z faktu, że oferowany sprzęt jest sprzedawany ze znacznym rabatem dla pracowników.

Czy w czasie ostatnich kilku miesięcy kryzysu wdrożyliście Państwo zmiany w wynagradzaniu?
Nic nie zmieniliśmy w tym zakresie. Zastanawiamy się obecnie nad nowym modelem pracy z biura, oczywiście ze zwiększonym zakresem pracy z domu, a także nad polityką samochodową. Obserwujemy co dalej przyniesie COVID na rynku pracy i benefitów w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Sieczka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".