Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 5300 PLN
Galwanizer 3690 PLN
Główny elektryk 5950 PLN
Operator SAP 5470 PLN
Spedytor drogowy 5150 PLN
Monter drzwi 3940 PLN
Doradca biznesowy 5710 PLN
Modelarz odlewniczy 3910 PLN
UI/UX Designer 7200 PLN
Android developer 11350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki grafików w 2014 roku

31.08.2015 Mateusz Rachucki
Osoby zatrudnione na stanowisku grafika komputerowego zarabiały przeciętnie 3 200 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Co czwarty z nich zarabiał 4 500 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Dane ogólne


Osoby zatrudnione na stanowisku grafika komputerowego zarabiały przeciętnie 3 200 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Co czwarty z nich zarabiał 4 500 PLN i więcej. Dodatkowe dane dotyczące wynagrodzeń na tym stanowisku znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto
grafików komputerowych w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Nie dziwi fakt, że najwyższe wynagrodzenie otrzymywali graficy pracujący w stolicy. Przeciętnie zarabiali oni 4 500 PLN. O ponad 10% mniej zarabiali zatrudnieni na tym stanowisku w Krakowie. Na trzecim miejscu pod względem wysokości znalazło się wynagrodzenie oferowane w Poznaniu, równe 3 900 PLN. Co czwarty grafik komputerowy zatrudniony na terenie Wrocławia zarabiał 4 900 PLN i więcej. Natomiast jedno z najniższych wynagrodzeń otrzymywali pracujący w Łodzi, w której co czwarty zatrudniony zarabiał 2 600 PLN i mniej. Więcej danych dotyczących wynagrodzenia znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca. (http://wynagrodzenia.pl/moja_placa.php).

Wynagrodzenia grafików komputerowych
w wybranych miastach w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnej wielkości


W dużych przedsiębiorstwach, czyli tych zatrudniających od 250 do 999 pracowników, graficy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie na poziomie 4 255 PLN. Zaraz z nimi były wielkie przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 1 000 osób). Nie dziwi fakt, że najniższe wynagrodzenie otrzymywali graficy w mikroprzedsiębiorstwach, w których zarabiali 2 768 PLN.

Wynagrodzenia grafików komputerowych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

duże przedsiębiorstwo
(250 – 999 pracowników)

54

3 200

4 225

6 060

wielkie przedsiębiorstwo
(1 000 i więcej pracowników)

33

2 900

4 000

5 651

średnie przedsiębiorstwo
(50 – 249 pracowników)

137

2 900

3 500

5 200

małe przedsiębiorstwo
(10 – 49 pracowników)

233

2 500

3 200

4 500

mikroprzedsiębiorstwo
(1 – 9 pracowników)

183

2 200

2 768

3 550

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w firmach z różnym kapitałem


Graficy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali przeciętnie 4 800 PLN, czyli o 60% więcej niż pracujący w polskich firmach. W przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego mediana wynagrodzeń zatrudnionych na tych stanowiskach wyniosła 3 055 PLN.

Wynagrodzenia grafików komputerowych
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2014 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zagraniczny

77

3 300

4 800

6 500

 polski

563

2 500

3 055

4 250

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuDoświadczenie zawodowe


Graficy, których staż pracy nie przekraczał roku zarabiali przeciętnie 2 613 PLN. Pracownicy z minimum czteroletnim doświadczeniem zawodowym otrzymywali już powyżej 3 000 PLN miesięcznie. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników z ponad 11 letnim stażem pracy wyniosła 4 000 PLN, a co czwarty grafik zarabiał powyżej 6 000 PLN.

Wynagrodzenia grafików komputerowych
z uwzględnieniem stażu pracy w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".