Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik motocyklowy 5500 PLN
Analityk finansowy 6220 PLN
Kierownik marki 11700 PLN
Pracownik produkcji 4600 PLN
Płytkarz 5680 PLN
Programista C/C++ 16800 PLN
Ekspozytor towarów 5170 PLN
Krojczy 4560 PLN
Country Tax Lead 18030 PLN
Associate 9000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki grafików w 2014 roku

31.08.2015 Mateusz Rachucki
Osoby zatrudnione na stanowisku grafika komputerowego zarabiały przeciętnie 3 200 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Co czwarty z nich zarabiał 4 500 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl, gazeta.pl

Dane ogólne


Osoby zatrudnione na stanowisku grafika komputerowego zarabiały przeciętnie 3 200 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku. Co czwarty z nich zarabiał 4 500 PLN i więcej. Dodatkowe dane dotyczące wynagrodzeń na tym stanowisku znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto
grafików komputerowych w 2014 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach


Nie dziwi fakt, że najwyższe wynagrodzenie otrzymywali graficy pracujący w stolicy. Przeciętnie zarabiali oni 4 500 PLN. O ponad 10% mniej zarabiali zatrudnieni na tym stanowisku w Krakowie. Na trzecim miejscu pod względem wysokości znalazło się wynagrodzenie oferowane w Poznaniu, równe 3 900 PLN. Co czwarty grafik komputerowy zatrudniony na terenie Wrocławia zarabiał 4 900 PLN i więcej. Natomiast jedno z najniższych wynagrodzeń otrzymywali pracujący w Łodzi, w której co czwarty zatrudniony zarabiał 2 600 PLN i mniej. Więcej danych dotyczących wynagrodzenia znajdą państwo w aplikacji Moja Płaca. (http://wynagrodzenia.pl/moja_placa.php).

Wynagrodzenia grafików komputerowych
w wybranych miastach w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnej wielkości


W dużych przedsiębiorstwach, czyli tych zatrudniających od 250 do 999 pracowników, graficy otrzymywali najwyższe wynagrodzenie na poziomie 4 255 PLN. Zaraz z nimi były wielkie przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 1 000 osób). Nie dziwi fakt, że najniższe wynagrodzenie otrzymywali graficy w mikroprzedsiębiorstwach, w których zarabiali 2 768 PLN.

Wynagrodzenia grafików komputerowych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

firmy

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

duże przedsiębiorstwo
(250 – 999 pracowników)

54

3 200

4 225

6 060

wielkie przedsiębiorstwo
(1 000 i więcej pracowników)

33

2 900

4 000

5 651

średnie przedsiębiorstwo
(50 – 249 pracowników)

137

2 900

3 500

5 200

małe przedsiębiorstwo
(10 – 49 pracowników)

233

2 500

3 200

4 500

mikroprzedsiębiorstwo
(1 – 9 pracowników)

183

2 200

2 768

3 550

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWynagrodzenia w firmach z różnym kapitałem


Graficy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali przeciętnie 4 800 PLN, czyli o 60% więcej niż pracujący w polskich firmach. W przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego mediana wynagrodzeń zatrudnionych na tych stanowiskach wyniosła 3 055 PLN.

Wynagrodzenia grafików komputerowych
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2014 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitału

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zagraniczny

77

3 300

4 800

6 500

 polski

563

2 500

3 055

4 250

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuDoświadczenie zawodowe


Graficy, których staż pracy nie przekraczał roku zarabiali przeciętnie 2 613 PLN. Pracownicy z minimum czteroletnim doświadczeniem zawodowym otrzymywali już powyżej 3 000 PLN miesięcznie. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników z ponad 11 letnim stażem pracy wyniosła 4 000 PLN, a co czwarty grafik zarabiał powyżej 6 000 PLN.

Wynagrodzenia grafików komputerowych
z uwzględnieniem stażu pracy w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Mateusz Rachucki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".