Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor personalny 17680 PLN
Kierownik ds. PR 7710 PLN
Aplikant radcowski 3690 PLN
Inżynier sieci IT 8000 PLN
Ślusarz 4000 PLN
Geofizyk 6280 PLN
Operator techniczny 4900 PLN
Coach 6480 PLN
Laminiarz 4030 PLN
Dostawca potraw 2740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2020 roku

09.02.2021 Jagoda Jurczak
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana płac na Mazowszu w 2020 roku wyniosła 6 200 PLN. To o 1 100 PLN więcej niż wynosi mediana w całym kraju. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie mniej niż 9 500 PLN, a 25% najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 4 481 PLN. Zarobki mężczyzn wynosiły przeciętnie 7 000 PLN, natomiast kobiet 5 500 PLN.

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuMediana płac w samej Warszawie (6 800 PLN) była wyższa o 600 PLN od mediany dla całego województwa i o 1 700 PLN od mediany wynagrodzeń dla całego kraju. W pozostałych miastach województwa mazowieckiego mediana płac wynosiła od 4 200 PLN do 5 000 PLN.

Wynagrodzenia w wybranych miejscowościach
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWysokość wynagrodzeń jest związana z poziomem zajmowanego stanowiska w organizacji, co wiąże się również z posiadanym wykształceniem. Poniższa tabela prezentuje zarobki pracowników o różnym poziomie wykształcenia. Najwięcej zarabiali pracownicy z tytułem magistra inżyniera – 8 000 PLN brutto, czyli dwa razy tyle co osoby posiadające jedynie podstawowe wykształcenie.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym poziomie wykształcenia
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

podstawowe

 3 200

 4 000

 5 900

zasadnicze zawodowe

 3 200

 3 949

 5 287

policealne

 3 566

 4 500

 6 000

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

 4 457

 5 922

 8 100

wyższe magisterskie

 5 000

 7 000

 10 665

wyższe magisterskie inżynierskie

5 731

8 000

12 735

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPośród różnych szczebli organizacji najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich płac wynosiła 18 000 PLN brutto. Przeciętne zarobki specjalistów mieszczą się w przedziale od 4 500 do 8 000 PLN w zależności od stopnia zaawansowania. Z kolei pracownicy szeregowi, których mediana wynagrodzeń wyniosła 3 984 PLN zarabiali mniej niż ¼ płacy dyrektorów.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy będący na początku kariery zawodowej, ze stażem równym rok lub krótszym, zarabiali najmniej. Mediana ich płac w województwie mazowieckim wynosiła 4 300 PLN, czyli o prawie 2 000 PLN mniej od mediany dla całego województwa. Na najwyższe płace, wynoszące ponad 7 000 PLN mogli liczyć pracownicy ze stażem dłuższym niż 11 lat.

Mediany zarobków pracowników z różnym stażem pracy
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w województwie mazowieckim. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych stawek płac na Państwa stanowisku, zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. Po uzupełnieniu ankiety otrzymają Państwo bezpłatnie pełny raport dot. Państwa stanowiska.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

 

specjalista ds. logistyki

 113

 5 090

 5 900

 7 200

kierownik projektu IT

 118

 8 813

 12 350

 15 900

kierownik magazynu

 119

 4 776

 5 520

 7 163

specjalista ds. zaopatrzenia

 120

 5 098

 6 000

 7 535

sprzedawca

 126

 2 929

 3 200

 3 832

specjalista ds. personalnych

 127

 5 100

 6 320

 7 915

Key Account Manager

 173

 8 000

 11 079

 14 000

administrator systemów IT

 177

 6 331

 8 100

 11 000

pracownik administracyjny

 190

 3 184

 3 790

 4 761

magazynier

 206

 3 300

 3 850

 4 500

specjalista ds. kadr i płac

 227

 4 000

 5 000

 6 500

analityk biznesowy

 318

 6 496

 8 000

 11 175

księgowy

 402

 4 413

 5 347

 6 643

specjalista ds. logistyki

 113

 5 090

 5 900

 7 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".