Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2020 roku

09.02.2021 Jagoda Jurczak
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana płac na Mazowszu w 2020 roku wyniosła 6 200 PLN. To o 1 100 PLN więcej niż wynosi mediana w całym kraju. 25% najwyżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie mniej niż 9 500 PLN, a 25% najniżej opłacanych zarabiało nie więcej niż 4 481 PLN. Zarobki mężczyzn wynosiły przeciętnie 7 000 PLN, natomiast kobiet 5 500 PLN.

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuMediana płac w samej Warszawie (6 800 PLN) była wyższa o 600 PLN od mediany dla całego województwa i o 1 700 PLN od mediany wynagrodzeń dla całego kraju. W pozostałych miastach województwa mazowieckiego mediana płac wynosiła od 4 200 PLN do 5 000 PLN.

Wynagrodzenia w wybranych miejscowościach
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWysokość wynagrodzeń jest związana z poziomem zajmowanego stanowiska w organizacji, co wiąże się również z posiadanym wykształceniem. Poniższa tabela prezentuje zarobki pracowników o różnym poziomie wykształcenia. Najwięcej zarabiali pracownicy z tytułem magistra inżyniera – 8 000 PLN brutto, czyli dwa razy tyle co osoby posiadające jedynie podstawowe wykształcenie.

Wynagrodzenia całkowite osób o różnym poziomie wykształcenia
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

podstawowe

 3 200

 4 000

 5 900

zasadnicze zawodowe

 3 200

 3 949

 5 287

policealne

 3 566

 4 500

 6 000

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

 4 457

 5 922

 8 100

wyższe magisterskie

 5 000

 7 000

 10 665

wyższe magisterskie inżynierskie

5 731

8 000

12 735

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPośród różnych szczebli organizacji najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich płac wynosiła 18 000 PLN brutto. Przeciętne zarobki specjalistów mieszczą się w przedziale od 4 500 do 8 000 PLN w zależności od stopnia zaawansowania. Z kolei pracownicy szeregowi, których mediana wynagrodzeń wyniosła 3 984 PLN zarabiali mniej niż ¼ płacy dyrektorów.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy będący na początku kariery zawodowej, ze stażem równym rok lub krótszym, zarabiali najmniej. Mediana ich płac w województwie mazowieckim wynosiła 4 300 PLN, czyli o prawie 2 000 PLN mniej od mediany dla całego województwa. Na najwyższe płace, wynoszące ponad 7 000 PLN mogli liczyć pracownicy ze stażem dłuższym niż 11 lat.

Mediany zarobków pracowników z różnym stażem pracy
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w województwie mazowieckim. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych stawek płac na Państwa stanowisku, zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. Po uzupełnieniu ankiety otrzymają Państwo bezpłatnie pełny raport dot. Państwa stanowiska.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach
w województwie mazowieckim w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

 

specjalista ds. logistyki

 113

 5 090

 5 900

 7 200

kierownik projektu IT

 118

 8 813

 12 350

 15 900

kierownik magazynu

 119

 4 776

 5 520

 7 163

specjalista ds. zaopatrzenia

 120

 5 098

 6 000

 7 535

sprzedawca

 126

 2 929

 3 200

 3 832

specjalista ds. personalnych

 127

 5 100

 6 320

 7 915

Key Account Manager

 173

 8 000

 11 079

 14 000

administrator systemów IT

 177

 6 331

 8 100

 11 000

pracownik administracyjny

 190

 3 184

 3 790

 4 761

magazynier

 206

 3 300

 3 850

 4 500

specjalista ds. kadr i płac

 227

 4 000

 5 000

 6 500

analityk biznesowy

 318

 6 496

 8 000

 11 175

księgowy

 402

 4 413

 5 347

 6 643

specjalista ds. logistyki

 113

 5 090

 5 900

 7 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".