Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 4510 PLN
Automatyk 7610 PLN
Mechanik samochodowy 4280 PLN
Motorniczy tramwaju 5090 PLN
Architekt krajobrazu 3750 PLN
Tokarz CNC 4900 PLN
Game tester 4250 PLN
Operator pras 4000 PLN
DevOps 9830 PLN
Opiekun klienta 4350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
lubuskim w 2015 roku

19.04.2016 Artur Szeremeta
Zatrudnieni w woj. lubuskim zarabiali w 2015 roku przeciętnie 3 248 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Zarobki co czwartego pracownika przekraczały 4 763 PLN. Z kolei pensje 25% osób zatrudnionych w tym rejonie Polski nie przekraczały 2 400 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe o 600 PLN niż przeciętne wynagrodzenie kobiet.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Zatrudnieni w woj. lubuskim zarabiali w 2015 roku przeciętnie 3 248 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Zarobki co czwartego pracownika przekraczały 4 763 PLN. Z kolei pensje 25% osób zatrudnionych w tym rejonie Polski nie przekraczały 2 400 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe o 600 PLN niż przeciętne wynagrodzenie kobiet.

Wynagrodzenia całkowite w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZielona Góra przed Gorzowem


Spośród wybranych miast woj. lubuskiego najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2015 roku w Zielonej Górze – przeciętnie 3 435 PLN brutto miesięcznie. Nieznacznie niższe mediany wynagrodzeń wystąpiły w Gorzowie Wlkp. oraz w Świebodzinie – 3 360 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach woj. lubuskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach


Zgodnie z wynikami OBW najwyżej opłacaną branżą w woj. lubuskim była w 2015 roku branża IT. Mediana płac zatrudnionych w niej osób wyniosła 4 215 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższa mediana wynagrodzeń, wynosząca 4 100 PLN brutto miesięcznie, została odnotowana w przemyśle lekkim. Z kolei najniższe przeciętne pensje otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności, handlu i usługach dla biznesu, odpowiednio: 2 670, 2 800 i 2850 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Przeciętne zarobki głównego księgowego w woj. lubuskim wyniosły w 2015 roku 4 980 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń spawaczy wyniosła 3 300 PLN, operatorów CNC 3 000 PLN, a w przypadku sprzedawców/kasjerów 1 950 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Wśród pracowników z woj. lubuskiego najwyżej wynagradzano zatrudnionych w dużych firmach, liczących od 250 do 999 pracowników. Mediana ich zarobków w 2015 roku to 3 763 PLN brutto miesięcznie. Co ciekawe, nieco mniej zarabiali pracownicy w największych firmach, liczących przynajmniej 1 000 zatrudnionych. Ich mediana płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Najmniej zarabiali pracujący w najmniejszych firmach. Mikroprzedsiębiorstwa oferowały pensje, których mediana w 2015 roku to 2 500 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach różnej wielkości w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób o różnym stażu pracy


Z analizy zarobków w różnych grupach stażowych wynika, że w lubuskim najwięcej zarabiały osoby, które przepracowały od 11 do 15 lat. Ich przeciętne zarobki wyniosły 3 800 PLN brutto miesięcznie i były wyższe o 1 400 PLN od przeciętnych zarobków osób, które pracowały krócej niż rok.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób w różnych grupach stażowych w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".