Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
lubuskim w 2015 roku

19.04.2016 Artur Szeremeta
Zatrudnieni w woj. lubuskim zarabiali w 2015 roku przeciętnie 3 248 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Zarobki co czwartego pracownika przekraczały 4 763 PLN. Z kolei pensje 25% osób zatrudnionych w tym rejonie Polski nie przekraczały 2 400 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe o 600 PLN niż przeciętne wynagrodzenie kobiet.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Zatrudnieni w woj. lubuskim zarabiali w 2015 roku przeciętnie 3 248 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Zarobki co czwartego pracownika przekraczały 4 763 PLN. Z kolei pensje 25% osób zatrudnionych w tym rejonie Polski nie przekraczały 2 400 PLN brutto miesięcznie. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe o 600 PLN niż przeciętne wynagrodzenie kobiet.

Wynagrodzenia całkowite w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZielona Góra przed Gorzowem


Spośród wybranych miast woj. lubuskiego najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2015 roku w Zielonej Górze – przeciętnie 3 435 PLN brutto miesięcznie. Nieznacznie niższe mediany wynagrodzeń wystąpiły w Gorzowie Wlkp. oraz w Świebodzinie – 3 360 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach woj. lubuskiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach


Zgodnie z wynikami OBW najwyżej opłacaną branżą w woj. lubuskim była w 2015 roku branża IT. Mediana płac zatrudnionych w niej osób wyniosła 4 215 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższa mediana wynagrodzeń, wynosząca 4 100 PLN brutto miesięcznie, została odnotowana w przemyśle lekkim. Z kolei najniższe przeciętne pensje otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności, handlu i usługach dla biznesu, odpowiednio: 2 670, 2 800 i 2850 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Przeciętne zarobki głównego księgowego w woj. lubuskim wyniosły w 2015 roku 4 980 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń spawaczy wyniosła 3 300 PLN, operatorów CNC 3 000 PLN, a w przypadku sprzedawców/kasjerów 1 950 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Wśród pracowników z woj. lubuskiego najwyżej wynagradzano zatrudnionych w dużych firmach, liczących od 250 do 999 pracowników. Mediana ich zarobków w 2015 roku to 3 763 PLN brutto miesięcznie. Co ciekawe, nieco mniej zarabiali pracownicy w największych firmach, liczących przynajmniej 1 000 zatrudnionych. Ich mediana płac wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie. Najmniej zarabiali pracujący w najmniejszych firmach. Mikroprzedsiębiorstwa oferowały pensje, których mediana w 2015 roku to 2 500 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach różnej wielkości w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób o różnym stażu pracy


Z analizy zarobków w różnych grupach stażowych wynika, że w lubuskim najwięcej zarabiały osoby, które przepracowały od 11 do 15 lat. Ich przeciętne zarobki wyniosły 3 800 PLN brutto miesięcznie i były wyższe o 1 400 PLN od przeciętnych zarobków osób, które pracowały krócej niż rok.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób w różnych grupach stażowych w woj. lubuskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".