Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2015 roku

16.02.2016 Artur Szeremeta
Zgodnie z powszechnym przekonaniem płace w Warszawie są najwyższe w Polsce. Potwierdzają to również wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku firmy Sedlak & Sedlak. Przyjrzyjmy się więc, jakie wynagrodzenia otrzymywali w ubiegłym roku zatrudnieni w stolicy.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:
interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Zgodnie z powszechnym przekonaniem płace w Warszawie są najwyższe w Polsce. Potwierdzają to również wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku firmy Sedlak & Sedlak. Przyjrzyjmy się więc, jakie wynagrodzenia otrzymywali w ubiegłym roku zatrudnieni w stolicy.

Infografika


Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie wyniosła w 2015 roku 5 400 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty najlepiej zarabiający pracownik zatrudniony w stolicy otrzymywał miesięcznie więcej niż 8 800 PLN. Warto zauważyć, jak wynagrodzenia w Warszawie wpływają na medianę wynagrodzeń w całym województwie mazowieckim. Mediana płac w województwie z wyłączeniem Warszawy wyniosła już tylko 3 400 PLN brutto. Natomiast po włączeniu do obliczeń stolicy, mediana dla mazowieckiego wzrosła do 4 928 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w 2015 roku w Warszawie,
województwie mazowieckim oraz województwie mazowieckim z wyłączeniem Warszawy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn


Luka płacowa, czyli różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, w Warszawie w 2015 roku wyniosła 22%. Mediana wynagrodzeń kobiet była równa 4 700 PLN brutto miesięcznie, a mężczyzn – 6 048 PLN. Wyraźniejsze były różnice między 25% najlepiej zarabiających kobiet i mężczyzn – wśród nich luka płacowa wyniosła 29%. Z kolei wśród pracowników najniżej wynagradzanych – niespełna 19%.

Wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn w Warszawie w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyżej i najniżej opłacane branże


Najwyżej opłacaną branżą w Warszawie, podobnie jak w skali całego kraju, była w 2015 roku branża IT. Tuż za nią w zestawieniu znalazły się telekomunikacja i bankowość. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce. Zarobki na poszczególnych stanowiskach można sprawdzić za pomocą narzędzia „Moja Płaca”.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych branżach w Warszawie w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach różnej wielkości


Pracownicy zatrudnieni w Warszawie w największych firmach, zatrudniających tysiąc osób i więcej, zarabiali przeciętnie o 50% więcej niż pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach. Zwraca uwagę niewielka różnica w wysokości median płac w firmach dużych i średnich – wyniosła ona tylko 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych
w 2015 roku w Warszawie w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

1 767

2 750

4 000

6 000

mała (10-49)

4 245

3 200

4 673

7 500

średnia (50-249)

6 489

3 600

5 500

8 900

duża (250-999)

4 788

3 900

5 700

9 300

wielka

(pow. 1 000)

7 387

4 000

6 000

9 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Dyrektor zatrudniony w Warszawie zarabiał przeciętnie niemal dwa razy tyle co osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym. Z kolei specjalista na pensję dyrektora musiałby pracować nieco ponad trzy miesiące. Pracownik szeregowy potrzebowałby natomiast niespełna dwóch miesięcy, aby zarobić pensję specjalisty. Więcej informacji o zarobkach dyrektorów, kierowników i specjalistów znajdą Państwo w „Mojej Płacy”.

Wynagrodzenia całkowite w Warszawie
w 2015 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

dyrektor

1 714

10 500

16 292

25 000

kierownik

4 855

5 700

8 460

12 000

specjalista

14 021

3 750

5 050

7 500

pracownik szeregowy

4 164

2 400

3 000

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Z analizy płac na wybranych stanowiskach wynika, że wynagrodzenia znacznie przekraczające medianę dla Warszawy otrzymywali m.in. Architekci – projektanci systemów IT, Key Account Managerowie, Główni księgowi czy Programiści C/C++. Z kolei najniższe stawki otrzymywali np. kasjerzy, magazynierzy i sekretarki.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w Warszawie w 2015 roku na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".