Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 10740 PLN
Analityk do spraw IT 10010 PLN
Kierowca trolejbusu 5500 PLN
Kosmetyczka 4520 PLN
Blacharz 6200 PLN
Szlifierz metali 5160 PLN
Sprzedawczyni 4880 PLN
HR biznes partner 10800 PLN
Mikrobiolog 5860 PLN
Operator techniczny 5490 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2015 roku

16.02.2016 Artur Szeremeta
Zgodnie z powszechnym przekonaniem płace w Warszawie są najwyższe w Polsce. Potwierdzają to również wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku firmy Sedlak & Sedlak. Przyjrzyjmy się więc, jakie wynagrodzenia otrzymywali w ubiegłym roku zatrudnieni w stolicy.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:
interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Zgodnie z powszechnym przekonaniem płace w Warszawie są najwyższe w Polsce. Potwierdzają to również wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2015 roku firmy Sedlak & Sedlak. Przyjrzyjmy się więc, jakie wynagrodzenia otrzymywali w ubiegłym roku zatrudnieni w stolicy.

Infografika


Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie wyniosła w 2015 roku 5 400 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty najlepiej zarabiający pracownik zatrudniony w stolicy otrzymywał miesięcznie więcej niż 8 800 PLN. Warto zauważyć, jak wynagrodzenia w Warszawie wpływają na medianę wynagrodzeń w całym województwie mazowieckim. Mediana płac w województwie z wyłączeniem Warszawy wyniosła już tylko 3 400 PLN brutto. Natomiast po włączeniu do obliczeń stolicy, mediana dla mazowieckiego wzrosła do 4 928 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w 2015 roku w Warszawie,
województwie mazowieckim oraz województwie mazowieckim z wyłączeniem Warszawy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn


Luka płacowa, czyli różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, w Warszawie w 2015 roku wyniosła 22%. Mediana wynagrodzeń kobiet była równa 4 700 PLN brutto miesięcznie, a mężczyzn – 6 048 PLN. Wyraźniejsze były różnice między 25% najlepiej zarabiających kobiet i mężczyzn – wśród nich luka płacowa wyniosła 29%. Z kolei wśród pracowników najniżej wynagradzanych – niespełna 19%.

Wynagrodzenia całkowite
kobiet i mężczyzn w Warszawie w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyżej i najniżej opłacane branże


Najwyżej opłacaną branżą w Warszawie, podobnie jak w skali całego kraju, była w 2015 roku branża IT. Tuż za nią w zestawieniu znalazły się telekomunikacja i bankowość. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce. Zarobki na poszczególnych stanowiskach można sprawdzić za pomocą narzędzia „Moja Płaca”.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych branżach w Warszawie w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach różnej wielkości


Pracownicy zatrudnieni w Warszawie w największych firmach, zatrudniających tysiąc osób i więcej, zarabiali przeciętnie o 50% więcej niż pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach. Zwraca uwagę niewielka różnica w wysokości median płac w firmach dużych i średnich – wyniosła ona tylko 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych
w 2015 roku w Warszawie w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

1 767

2 750

4 000

6 000

mała (10-49)

4 245

3 200

4 673

7 500

średnia (50-249)

6 489

3 600

5 500

8 900

duża (250-999)

4 788

3 900

5 700

9 300

wielka

(pow. 1 000)

7 387

4 000

6 000

9 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Dyrektor zatrudniony w Warszawie zarabiał przeciętnie niemal dwa razy tyle co osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym. Z kolei specjalista na pensję dyrektora musiałby pracować nieco ponad trzy miesiące. Pracownik szeregowy potrzebowałby natomiast niespełna dwóch miesięcy, aby zarobić pensję specjalisty. Więcej informacji o zarobkach dyrektorów, kierowników i specjalistów znajdą Państwo w „Mojej Płacy”.

Wynagrodzenia całkowite w Warszawie
w 2015 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

dyrektor

1 714

10 500

16 292

25 000

kierownik

4 855

5 700

8 460

12 000

specjalista

14 021

3 750

5 050

7 500

pracownik szeregowy

4 164

2 400

3 000

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Z analizy płac na wybranych stanowiskach wynika, że wynagrodzenia znacznie przekraczające medianę dla Warszawy otrzymywali m.in. Architekci – projektanci systemów IT, Key Account Managerowie, Główni księgowi czy Programiści C/C++. Z kolei najniższe stawki otrzymywali np. kasjerzy, magazynierzy i sekretarki.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w Warszawie w 2015 roku na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".