Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w 2016

06.03.2017 Elżbieta Wanat
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2016 roku mediana zarobków w firmach różnej wielkości wyniosła 3 900 PLN. 25% pracowników zarabiało 5 900 PLN i więcej, natomiast 25% otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 2 800 PLN i mniej.

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ danych wynika, że większe firmy płaciły więcej.

Mediany wynagrodzeń osób pracujących w firmach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuIm większa firma, tym wyższe wynagrodzenia. Zauważyć można również, że w większych miastach wynagrodzenia są wyższe niż w firmach tej samej wielkości w mniejszych miastach.

Mediany wynagrodzeń osób pracujących w firmach różnej wielkości w różnych miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNiezmiennie wśród najlepiej opłacanych branż są IT, telekomunikacja i bankowość.

Najlepiej opłacane branże w firmach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach w różnych branżach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Infografika

Największa rozpiętość płac zauważalna jest na stanowiskach dyrektorskich. W dużych przedsiębiorstwach dyrektorzy zarabiają aż o 74% więcej (14 825 PLN) niż w małych firmach (8 518 PLN). Najmniejsze różnice płacowe występują wśród pracowników szeregowych.

Zestawienie wynagrodzeń na danych poziomach zarządzania w małych i dużych przedsiębiorstwach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTabela 1. przedstawia mediany wynagrodzeń pracowników z różnym poziomem wykształcenia zatrudnionych w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Jak pokazuje tabela, najwyższe zarobki otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i pracujące w wielkich przedsiębiorstwach.

Mediana wynagrodzeń pracowników z różnym poziomem wykształcenia w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

 

wyższe magisterskie

wyższe zawodowe (licencjackie/

inżynierskie)

niepełne wyższe

średnie

podstawowe i gimnazjalne

wielkie przedsiębiorstwo

(1000 i więcej)

5200

4100

4200

3194

2619

duże przedsiębiorstwo (250-999)

5100

4097

4000

3200

2600

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

4550

3830

3900

3026

2700

małe przedsiębiorstwo (10-49)

4000

3400

3500

2900

2500

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

3400

2920

3056

2500

2200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Elżbieta Wanat
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".