Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor produkcji 14680 PLN
Programista CNC 6120 PLN
Koordynator spedycji 7740 PLN
Marketing Specialist 4890 PLN
Sekretarz redakcji 4430 PLN
Frezer drewna 3920 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Wytaczarz 4890 PLN
Agent klarujący 5690 PLN
Strzałowy 6160 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w 2022 roku – podsumowanie Kompleksowego raportu płacowego – jesień/zima 2022

30.01.2023 Sandra Hudy
Artykuł powstał w oparciu o wyniki jesiennozimowej edycji Raportu płacowego Sedlak & Sedlak, w którym wzięły udział 903 firmy. Łącznie przekazały one dane o 334 324 pracownikach, dzięki czemu przedstawiliśmy analizy dla 902 stanowisk.

Podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku


Bardzo ciekawą, a zarazem aktualną i ważną kwestią w raporcie płacowym są informacje
o zrealizowanych oraz planowanych podwyżkach. Zebrane dane pokazują, że planowane podwyżki były zbliżone do wypłaconych. Przykładowo: w branży IT wynagrodzenia kadry zarządzającej wzrosły o 6,5%, kierowników o 8%, a specjalistów o 10%.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych


W raporcie uwzględniamy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia
i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyodrębniamy cztery poziomy kompetencji: początkujący, doświadczony, starszy i lider. Przyjrzyjmy się wynagrodzeniom początkujących pracowników fizycznych w firmach z różnych branż. W tej grupie najlepiej opłacani są pracownicy w branży lotniczej. Z kolei najniższe zarobki otrzymywali pracownicy w branży elektronicznej i elektrotechnicznej.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych początkujących pracowników fizycznych w wybranych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2022


Wynagrodzenie specjalistów z różnych branż


Przeanalizowaliśmy również, jak wyglądają wynagrodzenia specjalistów w trzech branżach przedstawionych na poniższym wykresie. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że najwyższe stawki otrzymały osoby zatrudnione w IT. Specjalista ekspert tej branży otrzymuje wynagrodzenie rzędu 15 538 PLN, natomiast młodszy specjalista 6 200 PLN. Dla porównania: mediana wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej dla specjalisty eksperta wynosi 11 723 PLN, a w branży automatyka i maszyny przemysłowe 11 211 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów w wybranych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2022


Świadczenia pozapłacowe


W raporcie znajdują się także informacje dotyczące świadczeń pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. Firmy najchętniej oferują benefity takie jak: dodatkową opiekę medyczną, szkolenia zawodowe, zajęcia sportowo rekreacyjne. W poniżej tabeli zostały przedstawione świadczenia pozapłacowe przyznawane starszym specjalistom.

Świadczenia pozapłacowe oferowane przez firmy starszym specjalistom w 2022 roku (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2022


Zarobki młodszych pracowników technicznych w różnych regionach


W raporcie prezentujemy też wynagrodzenia w różnych województwach. Jedną z badanych grup są młodsi pracownicy techniczni, głównie są to osoby bez dużego doświadczenia.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych młodszych pracowników technicznych w różnych województwach (brutto w PLN)

Mapa

Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2022


O raporcie


Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2022 zawiera informacje
o wynagrodzeniach 334 324 pracowników, zatrudnionych na 902 stanowiskach. Dane pochodzą od 903 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie sierpień - październik 2022 roku.
Analizy przeprowadzono w oparciu o metodykę Sedlak & Sedlak.

Sandra Hudy

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2022

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2022
  • 903 firm,
  • ponad 334 tys. pracowników,
  • 366 stanowisk (902 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".