Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób, które ukończyły publiczne uniwersytety w Polsce

01.03.2021 Karolina Jurczak
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia uniwersytetów publicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Najwyższą medianę zarobków w 2020 roku miały osoby, które ukończyły studia na Uniwersytecie Warszawskim (6 800 PLN brutto). Kolejne w zestawieniu są osoby, które ukończyły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (6 000 PLN brutto) i Uniwersytet Wrocławski (5 700 PPLN brutto). Najmniej, z omawianych uczelni, zarabiały osoby po Uniwersytetach: Rzeszowskim (4 300 PLN brutto), Opolskim (4 500 PLN brutto) i w Białymstoku (4 585 PLN brutto). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na znaczne różnice w liczbie badanych z poszczególnych uniwersytetów. Dodatkowo, niewątpliwy wpływ na zarobki ma nie tylko prestiż ukończonej uczelni, ale w dużym stopniu miejsce zatrudnienia. Przypominamy zatem, że poniższe zestawienie ma charakter poglądowy.

Wynagrodzenia osób w 2020 roku, które ukończyły publiczne uniwersytety
w Polsce (brutto w PLN)

szkoła wyższa

 

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Uniwersytet Warszawski (UW)

 

2 318

 

 

5 000

 

 

6 800

 

 

10 000

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

 

1 678

 

 

4 400

 

 

6 000

 

 

8 798

 

Uniwersytet Wrocławski (UW)

 

1 233

 

 

4 075

 

 

5 700

 

 

8 100

 

Uniwersytet Gdański (UG)

 

1 341

 

 

4 167

 

 

5 700

 

 

8 400

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

 

312

 

 

4 200

 

 

5 675

 

 

7 597

 

Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

 

508

 

 

4 000

 

 

5 657

 

 

7 800

 

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

 

1 551

 

 

4 150

 

 

5 600

 

 

8 000

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

 

 

1 245

 

4 000

 

5 365

 

 

7 653

 

Uniwersytet Szczeciński (US)

 

661

 

 

4 032

 

 

5 304

 

 

7 300

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

 

976

 

 

3 891

 

 

5 145

 

 

7 500

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

 

1 089

 

 

3 820

 

 

5 033

 

 

7 004

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

 

957

 

 

3 600

 

 

4 967

 

 

7 041

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

 

837

 

 

3 696

 

 

4 921

 

 

7 259

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

402

 

 

3 600

 

 

4 700

 

 

  6 800

 

Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

 

         317

 

 

3 500

 

 

4 585

 

 

6 400

Uniwersytet Opolski (UO)

 

 

381

 

 

3 642

 

4 500

6 300

Uniwersytet Rzeszowski (UR)

 

447

 

 

3 500

 

4 300

 

5 750

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".