Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor personalny 17680 PLN
Pracownik magazynu 3660 PLN
Fryzjerka 3400 PLN
Pomoc kuchenna 2900 PLN
Pracownik produkcji 3430 PLN
Spedytor 4280 PLN
Compliance officer 8420 PLN
Dokumentalista 4520 PLN
Technik geodeta 4330 PLN
Strzałowy 6160 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób, które ukończyły publiczne uniwersytety w Polsce

01.03.2021 Karolina Jurczak
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia uniwersytetów publicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Najwyższą medianę zarobków w 2020 roku miały osoby, które ukończyły studia na Uniwersytecie Warszawskim (6 800 PLN brutto). Kolejne w zestawieniu są osoby, które ukończyły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (6 000 PLN brutto) i Uniwersytet Wrocławski (5 700 PPLN brutto). Najmniej, z omawianych uczelni, zarabiały osoby po Uniwersytetach: Rzeszowskim (4 300 PLN brutto), Opolskim (4 500 PLN brutto) i w Białymstoku (4 585 PLN brutto). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na znaczne różnice w liczbie badanych z poszczególnych uniwersytetów. Dodatkowo, niewątpliwy wpływ na zarobki ma nie tylko prestiż ukończonej uczelni, ale w dużym stopniu miejsce zatrudnienia. Przypominamy zatem, że poniższe zestawienie ma charakter poglądowy.

Wynagrodzenia osób w 2020 roku, które ukończyły publiczne uniwersytety
w Polsce (brutto w PLN)

szkoła wyższa

 

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Uniwersytet Warszawski (UW)

 

2 318

 

 

5 000

 

 

6 800

 

 

10 000

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJ)

 

1 678

 

 

4 400

 

 

6 000

 

 

8 798

 

Uniwersytet Wrocławski (UW)

 

1 233

 

 

4 075

 

 

5 700

 

 

8 100

 

Uniwersytet Gdański (UG)

 

1 341

 

 

4 167

 

 

5 700

 

 

8 400

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

 

312

 

 

4 200

 

 

5 675

 

 

7 597

 

Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

 

508

 

 

4 000

 

 

5 657

 

 

7 800

 

Uniwersytet Łódzki (UŁ)

 

1 551

 

 

4 150

 

 

5 600

 

 

8 000

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

 

 

1 245

 

4 000

 

5 365

 

 

7 653

 

Uniwersytet Szczeciński (US)

 

661

 

 

4 032

 

 

5 304

 

 

7 300

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

 

976

 

 

3 891

 

 

5 145

 

 

7 500

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

 

1 089

 

 

3 820

 

 

5 033

 

 

7 004

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

 

957

 

 

3 600

 

 

4 967

 

 

7 041

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

 

837

 

 

3 696

 

 

4 921

 

 

7 259

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

402

 

 

3 600

 

 

4 700

 

 

  6 800

 

Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

 

         317

 

 

3 500

 

 

4 585

 

 

6 400

Uniwersytet Opolski (UO)

 

 

381

 

 

3 642

 

4 500

6 300

Uniwersytet Rzeszowski (UR)

 

447

 

 

3 500

 

4 300

 

5 750

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKarolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".