Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 5980 PLN
Menedżer produktu 11000 PLN
Psycholog sportowy 5110 PLN
Hydraulik 5940 PLN
Dyspozytor 5060 PLN
Szwaczka 4370 PLN
Rzecznik patentowy 11720 PLN
Programista PHP 8720 PLN
Operator CNC 5200 PLN
Inżynier systemowy 10200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kierowników w 2015 roku

02.02.2016 Maria Hajec
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Wyniki ogólne


Mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 5 900 PLN w 2015 roku. Oznacza to, że zarobki osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były o 1 900 PLN wyższe niż specjalistów i o 5 600 PLN niższe niż dyrektorów. Co czwarty polski menedżer zarabiał powyżej 8 800 PLN. Z kolei zarobki 25% kierowników nie przekraczały 4 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w różnych regionach Polski


Najwyższe pensje otrzymywali menedżerowie z Mazowsza. Mediana wynagrodzeń kierowników pracujących w tym województwie wyniosła 7 600 PLN w 2015 roku. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się województwa: dolnośląskie, pomorskie i wielkopolskie, gdzie mediana zarobków oscylowała wokół 6 000 PLN. Co ciekawe, mediana wynagrodzeń w Małopolsce nie przekroczyła ogólnopolskiej mediany dla tego szczebla i wyniosła tylko 5 700 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy zatrudnieni w województwie lubelskim. W tym rejonie Polski menedżerowie zarabiali dokładnie o 3 100 PLN mniej niż w województwie mazowieckim.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kierowników w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuOdbierz raport o zarobkach kierowników w Twoim województwie!

Wynagrodzenia w różnych rodzajach firm


Biorąc po uwagę wielkość zespołów, którymi kierowali menedżerowie, nie zauważono znaczących różnic w ich wynagrodzeniach. Kierownicy zarządzający grupą poniżej 10 osób otrzymywali 5 700 PLN brutto miesięcznie. Z kolei pensje kierujących dużymi zespołami były tylko o 300 PLN wyższe i wynosiły 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kierowników małego i dużego zespołu w 2015 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik dużego zespołu (powyżej 10 osób)

9 171

4 300

6 000

9 000

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

16 954

4 000

5 700

8 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajbardziej konkurencyjne wynagrodzenia dla menedżerów oferowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego. W tych firmach kierownicy otrzymywali 7 800 PLN miesięcznie. Co więcej, co czwarty zarządzający zarabiał ponad 11 200 PLN. W przypadku polskich firm pensje były znacznie skromniejsze. Mediana wynagrodzeń menedżerów w naszych rodzimych przedsiębiorstwach była o 3 800 PLN niższa i wyniosła dokładnie 5 000 PLN brutto. Równocześnie tylko 25% kierowników zatrudnionych w polskich firmach zarabiało powyżej 7 100 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników
w firmach polskich i zagranicznych w 2015 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

9 476

5 200

7 800

11 200

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

16 649

3 642

5 000

7 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat wynagrodzeń kierowników zachęcamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Infografika


Stanowisko stanowisku nierówne


Prawie dwukrotność mediany ogólnopolskiej dla stanowisk kierowniczych otrzymywali co miesiąc kontrolerzy finansowi. Wśród najwyżej wynagradzanych znaleźli się również m.in. kierownicy zespołów IT oraz kierownicy ds. badań i rozwoju. Ich wynagrodzenia miesięczne wyniosły odpowiednio 9 300 PLN i 10 350 PLN. Zarobki na poziomie zbliżonym do krajowej mediany dla menedżerów, a więc w okolicach 5 900 PLN, otrzymywali kierownicy ds. księgowości, kierownicy produkcji oraz kierownicy ds. technicznych i serwisu. W grupie menedżerów znajdują się jednak i tacy, którzy zarabiają poniżej 4 000 PLN. Wśród nich warto wymienić kierowników sklepów małopowierzchniowych, menedżerów restauracji czy brygadzistów w branży produkcyjnej. W 2015 roku mediana wynagrodzeń tych ostatnich wyniosła 3 610 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kierowników na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

*dotyczy sklepów małopowierzchniowych
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSzczegółowe informacje na temat stanowisk kierowniczych znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Moja Płaca.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".