Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor artystyczny 11270 PLN
Ratownik WOPR 4550 PLN
Programista C/C++ 11270 PLN
Spedytor drogowy 7850 PLN
Florysta 4190 PLN
Operator techniczny 5200 PLN
Frezer CNC 5490 PLN
UI/UX Designer 13450 PLN
Wtryskarkowy 4810 PLN
Specjalista PPOŻ 7410 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie ogólnopolskiego badania wynagrodzeń w 2020 roku

22.01.2021 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Podsumowanie badania


Mediana płac całkowitych w 2020 roku wyniosła 5 100 PLN brutto miesięcznie, co oznacza, że była wyższa o 315 PLN w stosunku do roku 2019. 25% zarabiało nie więcej niż 3 820 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie mniej niż 7 600 PLN. Różnica między zarobkami mężczyzn i kobiet wynosiła 1 231 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2019 i 2020 roku (brutto w PLN)

 

próba

2019

mediana
2019

próba

2020

mediana
2020

wszyscy badani

121 802

4 785

118 767

5 100

mężczyźni

67 408

5 265

70 011

5 731

kobiety

54 394

4 210

48 756

4 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW 2020 roku najwięcej zarabiali mieszkańcy województwa mazowieckiego. Mediana ich płac całkowitych wyniosła 6 200 PLN. 25% najwyżej wynagradzanych mieszkańców tego województwa otrzymywało płace wyższe niż 9 500 PLN, a 25% najniżej wynagradzanych zarabiała poniżej 4 481 PLN. Warto jednak dodać, że mediana zarobków w samej Warszawie była wyższa niż w całym województwie i wynosiła 6 800 PLN. Podobnie jak w ubiegłych latach, województwo dolnośląskie wyprzedziło małopolskie, z medianą zarobków wynoszącą 5 500 PLN. Najniższe płace, około 4 200 PLN otrzymywali mieszkańcy województw: podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób z różnych województw w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPracownicy firm o zagranicznym kapitale zarabiali więcej. W 2020 roku mediana ich zarobków była wyższa o około 40% od zarobków w firmach polskich.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2020 roku (brutto w PLN)

 

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

59 071

3 566

4 600

6 495

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

29 981

4 700

6 500

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJak wynika z analiz Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najwyższe płace otrzymywali pracownicy w firmach zatrudniających 1000 i więcej osób. Mediana ich zarobków wynosiła 6 000 PLN, czyli o 900 PLN więcej niż mediana ogólnopolska. Mediana płac osób zatrudnionych w najmniejszych firmach (do 9 osób) była o 35% niższa i wynosiła 3 850 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuBranża IT przyzwyczaiła nas do wysokich zarobków. Mediana płac w IT wyniosła w 2020 roku ponad 7 000 PLN brutto. Wysokie płace, około 6 000 PLN, otrzymywali również pracownicy bankowości, telekomunikacji oraz ubezpieczeń. Podobnie jak w poprzednich latach, najniższe wynagrodzenia, z medianą płac wynoszącą około 4 000 PLN otrzymują pracownicy takich branż jak: usługi dla ludności, nauka i szkolnictwo oraz kultura i sztuka.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób zatrudnionych w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2020 roku specjaliści zarabiali na poziomie mediany ogólnopolskiej – 5 100 PLN brutto. Natomiast mediana płacy całkowitej pracowników szeregowych (3 693 PLN) wynosiła niewiele ponad ¼ płacy dyrektorów (13 710 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPoniższa tabela prezentuje zarobki pracowników z różnym stażem pracy w 2020 roku. Osoby, ze stażem pracy krótszym niż 6 lat, zarabiały poniżej mediany ogólnopolskiej.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

staż pracy

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

1 lub mniej

7 693

3 184

3 820

4 832

2–3

13 953

3 566

4 460

5 800

4–5

11 512

3 800

5 000

6 800

6–8

11 009

4 050

5 500

7 900

9–10

8 761

4 000

5 476

8 300

11–15

15 101

4 300

6 000

9 169

powyżej 16

21 023

4 266

6 000

9 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy. A jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych stawek płac na Państwa stanowisku, zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń. Po uzupełnieniu ankiety otrzymają Państwo bezpłatnie pełny raport dot. Państwa stanowiska.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

 

programista Java

 738

 6 500

 8 800

 11 900

programista .NET

 641

 5 810

 8 000

 10 825

kierownik projektu

1 427

 5 731

 7 800

 11 000

analityk biznesowy

 811

 5 848

 7 641

 10 090

główny księgowy

1 085

 5 550

 7 400

 10 188

konstruktor

1 278

 4 500

 5 602

 7 004

specjalista ds. personalnych

 553

 4 500

 5 500

 6 600

specjalista ds. zaopatrzenia

 744

 4 203

 5 200

 6 525

kierownik magazynu

 676

 4 203

 5 094

 6 495

specjalista ds. handlowych

 850

 4 000

 5 000

 6 643

specjalista ds. kadr i płac

1 152

 3 700

 4 500

 5 550

specjalista ds. obsługi klienta

 620

 3 550

 4 206

 5 095

operator CNC

 612

 3 500

 4 100

 4 900

magazynier

1 314

 3 200

 3 630

 4 200

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuBadanych zapytaliśmy również czy są zadowoleni z poziomu otrzymywanych płac. Według naszego badania 38% ankietowanych jest zadowolona ze swoich zarobków. Mimo trudnej sytuacji w kraju, zadowolenie wzrosło w stosunku do poprzedniego roku. Pytaliśmy także o porównanie zarobków z rokiem ubiegłym. 39% pracowników twierdzi, że ich zarobki się nie zmieniły, natomiast 7% osób zadeklarowało, że zarabiało mniej niż przed rokiem.

Poziom satysfakcji wynagrodzeń pracowników w 2020 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuJagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".