Słownik

Zasiłek mieszkaniowy

Dodatek do wynagrodzenia przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem. Jego przyznanie zależy od spełnienia szeregu warunków.

Patrz też: Zasiłek chorobowy
Zobacz więcej haseł