Słownik

Świadczenia za czas niewykonywania pracy

Mają na celu zapewnienie pracownikowi środków potrzebnych na zaspokojenie potrzeb w okresach niewykonywania pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.
Zobacz więcej haseł