Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Fotograf 3177 PLN
Stylistka fryzur 2390 PLN
Wiceprezes zarządu 13767 PLN
Blacharz 3343 PLN
Dyrektor oddziału 10668 PLN
Frezer drewna 3077 PLN
Pakowacz 2385 PLN
Strażak 3517 PLN
Przedszkolanka 2504 PLN
Geofizyk 4871 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Określa regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy, w szczególności jego miejsce, czas i termin. Wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej. Wszelkie inne formy wynagrodzenia muszą być realizowane zgodnie z prawem pracy, np. na wypłatę wynagrodzenia w formie innej niż do rąk pracownika, musi być wyrażona zgoda pracownika w formie pisemnej.
Ustawodawca określa następujące wyróżniki dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia:
· do rąk pracownika, chyba że pracownik dał osobie trzeciej pisemne pełnomocnictwo do jego odbioru,
· osobie trzeciej tytułem nakazu sądowego,
· małżonkowi pracownika w przypadku niemożności wypłacenia wynagrodzenia do rąk pracownika z zastrzeżeniem jednak, że pracownik wyraził na to zgodę. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia (np. przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe) muszą być uregulowane przez zakładowe prawo pracy lub, gdy takowe nie funkcjonuje, wyrażeniem pisemnej zgody przez pracownika.
Zobacz więcej haseł