Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier serwisu 5576 PLN
Brand manager 7511 PLN
Nauczyciel 3251 PLN
Farmaceuta 4766 PLN
Aplikant adwokacki 2939 PLN
Tokarz w drewnie 3165 PLN
Drukarz 3493 PLN
Psychoterapeuta 3537 PLN
Art Director 7519 PLN
Doradca kredytowy 4211 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Określa regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy, w szczególności jego miejsce, czas i termin. Wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej. Wszelkie inne formy wynagrodzenia muszą być realizowane zgodnie z prawem pracy, np. na wypłatę wynagrodzenia w formie innej niż do rąk pracownika, musi być wyrażona zgoda pracownika w formie pisemnej.
Ustawodawca określa następujące wyróżniki dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia:
· do rąk pracownika, chyba że pracownik dał osobie trzeciej pisemne pełnomocnictwo do jego odbioru,
· osobie trzeciej tytułem nakazu sądowego,
· małżonkowi pracownika w przypadku niemożności wypłacenia wynagrodzenia do rąk pracownika z zastrzeżeniem jednak, że pracownik wyraził na to zgodę. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia (np. przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe) muszą być uregulowane przez zakładowe prawo pracy lub, gdy takowe nie funkcjonuje, wyrażeniem pisemnej zgody przez pracownika.
Zobacz więcej haseł