Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Określa regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy, w szczególności jego miejsce, czas i termin. Wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej. Wszelkie inne formy wynagrodzenia muszą być realizowane zgodnie z prawem pracy, np. na wypłatę wynagrodzenia w formie innej niż do rąk pracownika, musi być wyrażona zgoda pracownika w formie pisemnej.
Ustawodawca określa następujące wyróżniki dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia:
· do rąk pracownika, chyba że pracownik dał osobie trzeciej pisemne pełnomocnictwo do jego odbioru,
· osobie trzeciej tytułem nakazu sądowego,
· małżonkowi pracownika w przypadku niemożności wypłacenia wynagrodzenia do rąk pracownika z zastrzeżeniem jednak, że pracownik wyraził na to zgodę. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia (np. przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe) muszą być uregulowane przez zakładowe prawo pracy lub, gdy takowe nie funkcjonuje, wyrażeniem pisemnej zgody przez pracownika.
Zobacz więcej haseł