Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Brygadzistka 3847 PLN
Główny księgowy 6354 PLN
Fakturzystka 2595 PLN
Analityk ds. IT 7528 PLN
Kierownik ds. PR 6354 PLN
Hydraulik 2919 PLN
Wiceprezes zarządu 13767 PLN
Blacharz samochodowy 3343 PLN
Elektrokardiolog 2717 PLN
Operator wtryskarki 2800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Określa regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy, w szczególności jego miejsce, czas i termin. Wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej. Wszelkie inne formy wynagrodzenia muszą być realizowane zgodnie z prawem pracy, np. na wypłatę wynagrodzenia w formie innej niż do rąk pracownika, musi być wyrażona zgoda pracownika w formie pisemnej.
Ustawodawca określa następujące wyróżniki dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia:
· do rąk pracownika, chyba że pracownik dał osobie trzeciej pisemne pełnomocnictwo do jego odbioru,
· osobie trzeciej tytułem nakazu sądowego,
· małżonkowi pracownika w przypadku niemożności wypłacenia wynagrodzenia do rąk pracownika z zastrzeżeniem jednak, że pracownik wyraził na to zgodę. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia (np. przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe) muszą być uregulowane przez zakładowe prawo pracy lub, gdy takowe nie funkcjonuje, wyrażeniem pisemnej zgody przez pracownika.
Zobacz więcej haseł