Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 4280 PLN
Elektroenergetyk 4280 PLN
Dyrektor finansowy 19240 PLN
Dyrektor personalny 17680 PLN
Kierownik marki 8920 PLN
Dietetyk 3210 PLN
Administrator IT 8560 PLN
Księgowa 4820 PLN
Sap consultant 13690 PLN
Biochemik 5840 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Określa regulamin pracy lub inne przepisy prawa pracy, w szczególności jego miejsce, czas i termin. Wynagrodzenie musi być wypłacone w formie pieniężnej. Wszelkie inne formy wynagrodzenia muszą być realizowane zgodnie z prawem pracy, np. na wypłatę wynagrodzenia w formie innej niż do rąk pracownika, musi być wyrażona zgoda pracownika w formie pisemnej.
Ustawodawca określa następujące wyróżniki dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia:
· do rąk pracownika, chyba że pracownik dał osobie trzeciej pisemne pełnomocnictwo do jego odbioru,
· osobie trzeciej tytułem nakazu sądowego,
· małżonkowi pracownika w przypadku niemożności wypłacenia wynagrodzenia do rąk pracownika z zastrzeżeniem jednak, że pracownik wyraził na to zgodę. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca wypłacania wynagrodzenia (np. przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe) muszą być uregulowane przez zakładowe prawo pracy lub, gdy takowe nie funkcjonuje, wyrażeniem pisemnej zgody przez pracownika.
Zobacz więcej haseł