Słownik

Nagrody zewnętrzne

Nagrody otrzymywane przez pracownika, które mogą być wyrażone w sposób materialny w przeciwieństwie do nagród wewnętrznych, takich jak poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Wpływają na motywację zewnętrzną pracownika.

Patrz też: Nagroda, Nagrody wewnętrzne
Zobacz więcej haseł